Uzņēmumua grupas vadītāja paziņojums

Fotoattēls: Yuki Kusumi, Panasonic Holdings Corporation rīkotājdirektors, prezidents, uzņēmumu grupas vadītājs

Veicinot Panasonic transformāciju, sasniegsim labklājību gan materiālā, gan garīgā izpratnē

Frāze "Labklājība apvieno kā materiālo, tā arī garīgo" apraksta sabiedrības ideālo stāvokli, ko mūsu dibinātājs Konosuke Matsušita (Konosuke Matsushita) tika iztēlojies un uz ko tiecās visas savas dzīves garumā. Lai sasniegtu šo diženo mērķi, viņš to 1932. gadā noteica par Panasonic Group īsteno nodomu un izvirzīja 250 gadu plānu, kura laikā grupa sniegtos pāri desmit paaudzēm.

Attiecīgi, mēs – šodienas Panasonic, visi atbildam par stafetes kociņa nodošanu nākamajām paaudzēm.

Sabiedrībā ir bijušas daudzas, straujas pārmaiņas, tostarp nopietns darba spēka trūkums un piegādes ķēžu sadale, pamatojoties uz ģeopolitiskiem riskiem. Turklāt mēs šobrīd saskaramies ar daudzām, ievērojamām sociālām parādībām, kā piemēram, globālā sasilšana, resursu sarukšana un veselīgas dzīves ilguma pagarināšanās.

Mēs plānojam pievērsties šiem dažādajiem sociālajiem jautājumiem un tādā veidā piepildīt mūsu 250 gadu plānu. Mēs – Panasonic Group, izpildīsim divas pamatstratēģijas.

Pirmkārt, mēs apkoposim visus pūliņus, lai palīdzētu atrisināt globālās vides problēmas. Iztēlojoties nākotnes cilvēku laimi, kādus 160 gadus tālā nākotnē, kad Panasonic Group 250 gadu plāns būs izpildīts, mums pilnībā jānovērš tas, ka nākamās paaudzes saskartos ar nopietnām grūtībām, kas traucētu tām turpināt dzīvot uz šīs planētas. Mēs – Panasonic, uzskatām, ka steidzamu risinājumu rašana globālām vides problēmām, tostarp klimata izmaiņām, ir mūsu vadības visaugstākās prioritātes mērķis. Tāpēc mēs atbalstām visas grupas nākotnes redzējumu par vidi – Panasonic GREEN IMPACT. Izmantojot mūsu daudzveidīgo darbības veidu, kas aptver visdažādākās jomas, kā piemēram, mobilitāti, mājas, pilsētas un piegādes ķēdes, Panasonic Group pastiprinās pūliņus, lai sniegtu ieguldījumu CO2 emisiju samazināšanā sabiedrībā.

Otrkārt, mēs esam apņēmušies palīdzēt saviem klientiem nodrošināt labu veselību, drošību un ērtības viņu dzīves laikā. Panasonic Group ir ārkārtīgi daudz saskarsmes brīžu ar mūsu klientiem dažādos to dzīves posmos. Apvienojot šo daudzpusējo saziņu ar klientiem un mūsu jaunākās digitālās tehnoloģijas, un veicinot tehnoloģiju inovācijas un pārveidojot uzņēmējdarbības modeļus, mēs vēlamies attīstīties kā “dzīvesstila preču nodrošinātājs”.

Mēs – Panasonic Group, apkoposim savus spēkus, lai darītu godu mūsu devīzei “Live Your Best”. Lai to panāktu, mēs strādāsim vēl čaklāk, lai veicinātu Panasonic Group transformāciju. Visi Panasonic Group darbinieki apvienos savus spēkus, kā arī turpinās pārvarēt izaicinājumus individuāli, lai panāktu turpmākos uzlabojumus. Katrs mūsu uzņēmuma struktūras uzņēmums cītīgi strādās pie tā, lai attiecīgajām nozarēm un klientiem tiktu sniegts vēl iepriekš nebijis ieguldījums. Ar šiem centieniem Panasonic Group ir stingri apņēmusies sasniegt turpmāku izaugsmi un, ar laiku, palielināt arī uzņēmuma vērtību. Izmantojot šo iespēju, vēlos jūs lūgt turpināt izmantot mūsu piedāvājumu un atbalstīt mūs arī turpmāk.

Juki Kusumi [Yuki Kusumi]

Juki Kusumi [Yuki Kusumi]
pilnvarotais direktors, prezidents
Grupas izpilddirektors
“Panasonic Holdings Corporation”