Panasonic īsumā

Mūsu mērķis

Panasonic turpinās izmantot jaunas iespējas, lai darītu to, ko esam darījuši vairāk nekā gadsimtu
- bagātinātu cilvēku dzīvi mājās un darbā un virzītu sabiedrības attīstību.

Grupas vadība

Panasonic Group pārskats

Parastās akcijas

259,4

miljardi jenu

Darbinieku skaits

228.420

Apvienoto uzņēmumu skaits

512

(ieskaitot mātesuzņēmumu)

Tīrie pārdošanas ienākumi

8.496,4

miljardi jenu

Finanšu gadā, kas beidzās 2024. gada martā