Apakah itu SDG?Ubahlah dunia dengan SDG!Edisi Kanak-kanak

▼Anda boleh melihatnya dalam setiap bahasa!

Pernahkah anda mendengar tentang SDG?

“SDG” bermaksud Matlamat Pembangunan Mampan. Pada tahun 2015, Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu telah menggariskan 17 Matlamat Pembangunan Mampan yang ingin dicapai menjelang tahun 2030. SDG dilancarkan dengan matlamat untuk menangani krisis: Golongan miskin yang terpinggir, persekitaran dunia yang semakin meruncing, dan jika tiada sebarang tindakan diambil, bumi ini akhirnya akan musnah.

Kids school character picks

“Sustainable” (Mampan) bermaksud sesuatu yang boleh kekal diwarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya. SDG bermatlamat menyediakan kualiti hidup yang lebih baik tanpa memusnahkan alam sekitar dan sumber agar ia dapat diwariskan kepada generasi seterusnya.

Sudah tentu, penting agar para pemimpin negara dan syarikat berganding bahu untuk mencapai matlamat ini. Namun dalam masa yang sama, kita juga perlu berfikir dan bercakap mengenai SDG serta mengamalkan cara hidup yang boleh memberi manfaat kepada individu lain dan bumi ini. Mari kita lihat 17 matlamat tersebut.

Matlamat Pembangunan Mampan / SDGs

Matlamat 1 : Tiada kemiskinan

Goal 1: No poverty

Matlamatnya adalah untuk menamatkan semua bentuk kemiskinan di seluruh dunia. Langkah yang pertama ialah menangani jenis kemiskinan yang menyebabkan seseorang itu tidak mempunyai makanan yang mencukupi untuk meneruskan kehidupan mereka. Matlamat ini bukan sekadar untuk menyediakan makanan dan air tetapi juga termasuk memastikan setiap orang mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal, akses kepada hospital, dan peluang untuk menyuarakan pendapat mereka atau menggunakan kemahiran yang mereka miliki.

783 juta orang di seluruh dunia hidup dengan pendapatan kurang daripada $1.90 sehari.

Matlamat 2 : Kelaparan sifar

Goal 2: Zero hunger

Kebuluran adalah keadaan kekurangan zat makanan apabila anda tidak makan dengan betul untuk tempoh yang lama. Matlamat ini adalah untuk memastikan setiap orang, daripada kanak-kanak sehinggalah mereka yang berusia mendapat makanan dan nutrisi yang mencukupi. Matlamatnya adalah untuk memelihara alam sekitar dan kepelbagaian tanaman (supaya pelbagai jenis sumber tersedia), dan dalam masa yang sama, meningkatkan pengeluaran makanan asas.

Seramai 3.1 juta kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun meninggal setiap tahun akibat kekurangan zat makanan.

Matlamat 3 : Kesihatan dan kesejahteraan yang baik

Goal 3: Good health and well-being

Matlamatnya adalah supaya setiap orang menjadi sihat, mencegah penyakit, dan mendapat akses kepada rawatan perubatan yang mencukupi. Wanita sepatutnya dapat melahirkan bayi dengan selamat, dan ubat atau vaksin harus tersedia untuk semua orang. Matlamat ini termasuklah mengurangkan kecederaan atau kematian akibat kemalangan dan pencemaran udara, air, dan tanah.

Tujuannya adalah untuk menyelamatkan seramai mungkin nyawa melalui pemberian ubat dan vaksin.

Matlamat 4 : Pendidikan berkualiti

Goal 4: Quality education

Matlamatnya adalah untuk menyediakan pendidikan yang sama berkualiti tinggi kepada semua orang dengan peluang pembelajaran sepanjang hayat. Menyediakan sekolah yang selamat dan mudah diakses serta menambahkan bilangan guru yang berkelayakan akan membantu mencapai matlamat ini. adalah penting untuk meneruskan pendidikan walaupun semasa di tengah-tengah konflik dan bencana.

Seramai 57 juta kanak-kanak dalam lingkungan umur pelajar sekolah rendah tidak mempunyai peluang untuk ke sekolah.Cuba kita fikirkan punca hal ini berlaku.

Matlamat 5 : Kesaksamaan gender

Goal 5: Gender equality

Matlamatnya adalah untuk memperkasakan wanita dan gadis bagi menghentikan diskriminasi terhadap mereka. Antara cara untuk melakukannya termasuklah mencegah kemudaratan fizikal, emosi, dan seksual terhadap wanita; menghargai kerja-kerja yang dilakukan di rumah; melindungi hak wanita yang berkaitan dengan kehamilan dan melahirkan anak; serta menggalakkan penyertaan yang sama rata dalam politik, ekonomi, dan lain-lain.

Bilangan wanita yang bekerja di sektor kerajaan adalah sangat rendah di kebanyakan negara.Mari jadikan wanita setara dengan lelaki dalam pelbagai cara

Matlamat 6 : Air bersih dan sanitasi

Goal 6: Clean water and sanitation

Matlamatnya adalah untuk menyediakan air bersih dan persekitaran yang sihat kepada semua orang melalui pengurusan kebersihan yang betul. Ini mewujudkan pengurusan air yang baik dan pelupusan sampah untuk semua orang dan langkah-langkah untuk menggunakan semula air.

Ramai orang perlu mengambil air daripada perigi, dan ramai kanak-kanak meninggal akibat meminum air yang tidak bersih.

Matlamat 7 : Tenaga mampu milik dan bersih

Goal 7: Affordable and clean energy

Matlamatnya adalah untuk menyediakan tenaga yang boleh dipercayai dan harga yang rendah untuk semua orang, tidak hanya daripada kayu atau arang batu tetapi juga daripada sumber elektrik atau gas yang baharu. Memanfaatkan penggunaan tenaga bersih dan boleh diperbaharui (seperti cahaya matahari, angin, aliran air sungai, dan pasang surut laut) dengan sebaik mungkin. Meningkatkan kecekapan tenaga ialah kuncinya.

Mari kita fikirkan mengenai jenis tenaga yang sesuai untuk manusia dan alam sekitar.

Matlamat 8 : Pekerjaan yang sesuai dan pertumbuhan ekonomi

Goal 8: Decent work and economic growth

Pekerjaan yang sesuai bermaksud semua orang mempunyai akses kepada pekerjaan yang memuaskan yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan dalam masa yang sama, melindungi sumber semula jadi. Matlamatnya adalah untuk menghentikan buruh kanak-kanak yang membahayakan mental dan fizikal kanak-kanak berumur bawah 18 tahun yang dipaksa bekerja.

Hidup akan menjadi lebih sukar jika tidak mempunyai pekerjaan.Alangkah baiknya jika lebih banyak syarikat menyedari kepentingan manusia dan alam sekitar.

Matlamat 9 : Industri, maklumat, dan infrastruktur

Goal 9: Industry, information, and infrastructure

Infrastruktur bermaksud bangunan, pengangkutan, perkhidmatan dan sebagainya yang diperlukan oleh seseorang dalam kehidupan seharian mereka. Contoh yang lain ialah bekalan air, landasan kereta api, gas, elektrik, dan Internet. Matlamatnya adalah untuk membina infrastruktur kalis bencana, menggalakkan pembangunan ekonomi yang mampan dan inklusif.

Pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan oleh pemimpin negara atau syarikat untuk alam sekitar dan orang yang bekerja?

Matlamat 10 : Mengurangkan ketidaksamaan

Goal 10: Reduced inequalities

Matlamatnya adalah untuk mengurangkan ketidaksamaan atau perbezaan antara negara dan di dalam negara. Ketidaksamaan boleh dihapuskan dengan meningkatkan pendapatan orang miskin dan menyingkirkan undang-undang serta amalan yang mendiskriminasi jenis orang tertentu.

Tiada sesiapa suka menerima layanan yang berat sebelah atau didiskriminasi.Pertumbuhan yang mampan hanya mungkin boleh dicapai apabila masyarakat membenarkan pelbagai jenis orang untuk aktif.

Matlamat 11 : Bandar dan komuniti yang mampan

Goal 11: Sustainable cities and communities

Matlamatnya adalah untuk mewujudkan bandar dan komuniti yang membolehkan semua orang tinggal di perumahan yang selamat dan berkualiti serta dilengkapi dengan akses kepada air, elektrik, dan perkhidmataan penting yang lain. Komuniti mestilah terlindung daripada bencana. Mereka juga mesti memantau pencemaran udara dan pengurusan pembaziran serta menyediakan akses yang selamat dan mudah kepada perkhidmatan untuk kanak-kanak, orang tua, dan golongan rentan yang lain.

Mari kita fikirkan cara untuk menjadikan sesebuah tempat itu lebih selamat dan selesa untuk semua orang.

Matlamat 12 : Penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab

Goal 12: Responsible consumption and production

Matlamatnya adalah untuk memastikan sumber tidak dibazirkan apabila sesuatu barangan dihasilkan dan digunakan. Cara penting untuk mencapainya termasuklah mengurangkan separuh sisa makanan di seluruh dunia; memantau bahan kimia berbahaya yang dilepaskan apabila menghasilkan sesuatu bagi mengelakkan berlaku pencemaran air, udara, dan tanah; serta mengamalkan 3 R (kurangkan, guna semula, kitar semula) untuk memininumkan pembaziran.

Pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan untuk menghentikan pembaziran makanan, air, tenaga, dan sumber lain?

Matlamat 13 : Tindakan iklim

Goal 13: Climate action

Perubahan iklim berlaku disebabkan oleh pelepasan karbon dioksida (CO2) dan bahan lain oleh manusia yang mengakibatkan Bumi menjadi semakin panas dan perubahan cuaca. Tumpuannya adalah untuk mengambil tindakan sekarang sebagai persediaan menghadapi isu perubahan iklim dan bencana alam yang akan diakibatkannya.

Mari kita fikirkan cara untuk menghentikan pelepasan CO2.

Matlamat 14 : Kehidupan di bawah air

Goal 14: Life below water

Kebanyakan pencemaran laut berpunca daripada aktiviti yang dilakukan oleh manusia di darat. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan pencemaran laut, menghentikan penangkapan ikan secara haram yang membahayakan alam sekitar, dan memastikan sumber di lautan boleh digunakan secara mampan.

Laut dipenuhi dengan sampah plastik tidak terurai yang mencemarkan air dan masuk ke dalam badan ikan.

Matlamat 15 : Kehidupan di darat

Goal 15: Life on land

Melindungi hutan dan menghentikan pengembangan padang pasir adalah penting untuk memelihara dan menjana semula ekosistem tanah (dalam erti kata lain, haiwan dan habitat mereka) dan untuk menggunakannya secara mampan. Spesies terancam perlu dilindungi dan kemusnahan biodiversiri hendaklah dicegah.

Mari kita fikirkan cara untuk menghalang bilangan pokok dan haiwan daripada semakin berkurang.

Matlamat 16 : Keamanan, keadilan, dan institusi yang teguh

Goal 16: Peace, justice, and strong institutions

Matlamatnya adalah untuk membina masyarakat yang aman dan terangkum yang membolehkan semua orang menikmati akses kepada undang-undang (mahkamah dan prosedur undang-undang), dan untuk memastikan bahawa institusi yang adil bergerak aktif pada peringkat komuniti, negara, dan global.

Semua orang layak hidup dalam dunia yang aman, selamat dan adil.

Matlamat 17 : Perkongsian untuk mencapai matlamat

 Goal 17: Partnerships for the goals

Matlamatnya adalah untuk memastikan supaya semua negara berganding bahu untuk mencapai Matlamat 1 hingga 16. SDG mesti disertakan dalam rancangan negara dan langkah yang lebih serius diambil untuk merealisasikannya. Setiap negara perlu memikirkan tindakan yang boleh mereka ambil dan cara mereka boleh menggunakan sumber kewangan mereka untuk mencapai matlamat ini. Negara maju boleh membantu negara membangun dalam usaha mereka.

Mari kita pastikan kita dapat melengkapkan misi SDG: Pastikan tiada sesiapa yang tertinggal.Fikirkan tindakan yang boleh anda lakukan!

Nota: Laman web “Apakah itu SDG?” Panasonic Kids School dicipta dengan kerjasama Toshio Tejima, timbalan pengerusi Persatuan ESD Jepun, dan dengan rujukan kepada laman web yang menerangkan mengenai Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) di laman web Pusat Maklumat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Selamatkan Kanak-kanak.