Panasonic Leadership Principles

Като личности, обединени от групата Panasonic, независимо дали сме ръководители, отговорни за екип, всеки от нас трябва да бъде лидер и да допринася за използването на колективната мъдрост на всички хора с цел реализирането на идеално общество с материално и духовно богатство. За тази цел непрекъснато ще преразглеждаме и усъвършенстваме Panasonic Leadership Principles, които ни служат като ръководство за съответното поведение всеки ден в цялата група Panasonic.

Фокус върху клиента

(Customer Focus)

Винаги трябва да мислим от гледната точка на клиента.
За да запазим удовлетвореността на нашите клиенти, ние трябва задълбочено да разберем потенциалните проблеми, които те все още не са идентифицирали, да погледнем напред към тяхното идеално бъдеще и да продължим да предприемаме действия, които далеч надхвърлят техните очаквания.

Стимулиране на визията

(Drives Vision)

Без да се обвързваме със статуквото, ние трябва смело да си представяме нашето идеално бъдеще отвъд въображението на другите около нас.
Дори и да изглежда трудно, ние никога няма да се откажем и ще работим за постигането на идеалното бъдеще, като същевременно изследваме всички възможности.

Изграждане на доверие

(Builds Trust)

Със съзнанието, че сме членове на обществото, ние ще спечелим доверие, като действаме добросъвестно и без арогантност.
Няма да пренебрегваме дори най-малките детайли и винаги ще правим това, което е правилно за обществото.
Освен това скромно ще се учим от всички партньори, ще си сътрудничим с тях и ще се усъвършенстваме взаимно чрез конструктивен диалог, с цел постигане на социален напредък.

Стратегическо мислене и поведение

(Strategic Thinking and Behavior)

Ще открием признаците на промяна, без да се занимаваме с текущите въпроси, като по този начин ще можем да видим обществото в неговата цялост и да развием гъвкаво мислене.
Няма да вземаме прибързани решения или да предприемаме недалновиден подход, като например да мислим за действия, които трябва да бъдат предприети въз основа на настоящото положение. Винаги ще насърчаваме и прилагаме средносрочно и дългосрочно мислене.
Ще откриваме нови бизнес възможности, като винаги проявяваме интерес към социалния и технологичния напредък и като оценяваме и усъвършенстваме уменията си, които ще ни служат като силни страни в стремежа ни да бъдем в крак с промените.

Най-добрите работни процеси

(Best Work Processes)

Без да се задоволяваме със статуквото, ние ще насърчаваме видимото измерване на производителността във всички ситуации, ще полагаме старателно такива усилия и ще постигаме резултати, които винаги ще ни карат да се гордеем, че нашата работа предлага най-доброто качество в света.
За тази цел ще считаме настоящото положение за упадък и ще продължим смело да подобряваме всички незадоволителни работни процеси без колебание.

Принадлежност

(Ownership)

Колкото и обикновени да изглеждат нашите задачи, ние ще сме наясно, че сме ръководители на собствената си работа и ще действаме по съответния начин.
Ще намерим смисъл във всяка задача и никога няма да кажем: „Това не е моя работа“.
Ще продължим да действаме с чувство за независимост в името на собственото си благо, това на организацията и благополучието на всички заинтересовани лица.

Еволюция

(Evolution)

Няма да се уповаваме от настоящите си възможности и минал опит, а ще продължим да разширяваме своите хоризонти, да се учим и да се променяме.
Вместо да се обвързваме с условностите и да се оправдаваме, че не можем да преследваме тези цели, ние ще проучим начини за постигането им. Ще се превърнем в предизвикатели, а не в наблюдатели или критици, и ще подкрепяме предизвикателствата на другите около нас.

Хармонизиране на мъдростта

(Harmonizes Wisdom)

За да бъдем по-мъдри, трябва да се вслушваме в мненията на другите страни с открито съзнание и да казваме това, което трябва да се каже, с уважение към тях.
Ще насърчаваме бързото и оптимално вземане на решения без страх от несъгласие с другите.

Приветстване на уникалността и различията

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Трябва да приемаме различията като силни страни, да приветстваме разнообразието и да го използваме в наша полза, за да създадем нова стойност.
Ще осъзнаем нашите предразсъдъци и предубеждения и ще насърчаваме вземането на справедливи решения без допускането на такива мисли.

Хората са на първо място

(People First)

Ще проучим и постигнем идеалното състояние чрез ежедневна практика и смирен размисъл. Няма да налагаме мнението и методите си на членовете на екипа, а ще вярваме в техния потенциал и ще им се доверим напълно, че ще свършат работата.
При изпълнение на задачите ще превърнем в свой основен приоритет опазването на здравето и безопасността на самите нас и на членовете на екипа. Ще се грижим един за друг и ще си помагаме взаимно, за да създадем приятна работна среда за всички членове на екипа.

Постигане на резултат

(Drives Results)

Ще осъзнаваме добре своите задачи и мисии и винаги ще препотвърждаваме целта, която трябва да постигнем, и степента, в която сме я реализирали.
Никога няма да пренебрегваме поведението си, когато то противоречи на постиженията ни. Без значение колко трудно е предизвикателството, пред което сме изправени, ние смело ще предприемем бързи действия, за да гарантираме постигането на резултатите.