Panasonic Grubunun Temel Yönetim Felsefesi 1. Kurumsal Misyon

Şirketler neden vardır? Kurucumuz Konosuke Matsushita, bir şirketin rolünün ve misyonunun, insanların "daha müreffeh bir yaşam sürme" isteklerini yerine getirmek olduğuna inandı.

Başka bir deyişle, insanların yaşamlarına faydalı, üstün kalitede ürün ve hizmetleri makul fiyatlarla ve uygun miktarlarda sağlayarak toplumun gelişimine katkıda bulunmanın bir şirketin asıl misyonu olduğu bilincini taşımaktayız. Böyle bir misyona sahip bir şirketin sahibi, şirketin kendisine değil topluma ait olduğunu düşünmüş ve bunu "Şirket, toplumun kamu kurumudur." şeklinde ifade etmiştir.

Bir şirket, "toplumun kamu kurumu" olarak kabul edilirse, şirketin faaliyetleri için gerekli insan kaynakları, fonlar, arazi ve materyaller gibi yönetim kaynakları toplum tarafından ona emanet edilmiş demektir. Toplumun bize emanet ettiği kaynakları kullanarak faaliyetler yürüttüğümüz sürece, şirketler bunları en iyi şekilde değerlendirmeli, faaliyetlerinden olumlu sonuçlar yaratmalı ve topluma katkı sağlamalıdır.

Genel olarak, bir şirketin amacının kâr elde etmek olduğu görüşü vardır. Ancak Panasonic Grubu, kârın "topluma katkıda bulunmanın bir ödülü olarak toplum tarafından verildiğini" kabul eder. Başka bir deyişle, topluma katkı derecesine göre kâr artar. Öte yandan, bir şirketin kâr elde etmemesi, şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmemesi veya sosyal sorumluluklarını yerine getirme yeteneğinden yoksun olması anlamına gelir. Bu durum reformun gerekli olduğunu gösterir.

Ayrıca bir şirket, müşteriler, iş ortakları, hissedarlar, toplum ve çok sayıda diğer paydaşlarla ilişkilerini sürdürürken işini yürütür. "Toplumun kamu kurumu" olan bir şirketin, bu tür ilişkiler içerisinde diğer tarafları yok sayarak tek taraflı gelişimine toplum izin vermeyecektir. Bir şirketin uzun vadede gelişmesinin tek yolu, bunu tüm paydaşlarıyla birlikte yapmaktır.

Bir şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmesi için çalışanlara önemli bir rol düşmektedir. Sürekli değişen bir toplumda, çalışanları kendilerine verilen görevleri yapmaktan başka bir şey yapmıyorsa, o şirketin toplum için artı değer yaratmaya devam ederek sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi mümkün değildir. Şirkette çalışan tüm bireyler, kendisini sürekli olarak geliştirmelidir. Bu, insanların yaşam tarzlarının iyileştirilmesini ve toplumun gelişmesini sağlayacaktır.