Panasonic Leadership Principles

Panasonic Grubu çatısı altında bir araya gelen bireyler olarak, bir ekipten sorumlu yönetici olup olmadığımıza bakılmaksızın, her birimiz maddi ve manevi açıdan zengin ideal toplumun gerçekleştirilmesi için tüm bireylerin kolektif bilgeliğini kullanma çabalarına liderlik edecek ve katkıda bulunacağız. Panasonic Group genelinde bu ilkere göre hareket etmek için rehberimiz olan Panasonic Liderlik İlkelerini sürekli gözden geçirecek ve iyileştireceğiz.

Müşteri Odaklılık

(Customer Focus)

Her zaman bir müşterinin bakış açısıyla düşüneceğiz.
Müşterilerimizi mutlu etmek için muhtemel sorunları öngöreceğiz , hedeflerine odaklanarak beklentilerinin ötesinde aksiyonlar almaya devam edeceğiz.

Vizyon Oluşturma

(Drives Vision)

Mevcut durumumuza bağlı kalmadan, geleceğimizi çevremizdeki diğer kişilerin hayal gücünün ötesinde cesurca hareket edeceğiz.
Zorluklar karşısında yılmadan çalışacak ve tüm olasılıkları değerlendirerek ideal bir geleceğe ulaşmak için çalışacağız.

Güven İnşa Etme

(Builds Trust)

Toplumun birer mensubu olduğumuz bilinciyle, kibirlenmeden iyi niyetle hareket ederek güven kazanacağız.
En küçük detayları bile ihmal etmeyeceğiz ve daima toplum için doğru olanı yapacağız.
Ayrıca, toplumsal ilerlemeyi sağlamak amacıyla, alçak gönüllü bir şekilde tüm paydaşlarımızdan öğrenecek, onlarla işbirliği yapacak ve saygılı diyalog yoluyla birbirimizi geliştireceğiz.

Stratejik Düşünme ve Davranma

(Strategic Thinking and Behavior)

Toplumun büyük resmini görecek ve esnek düşünmek için sadece elimizdeki meselelerle meşgul olmayacak, değişimin belirtilerini tespit edeceğiz.
Acele kararlar vermeyeceğiz veya mevcut duruma göre alınacak önlemleri düşünmek gibi kısa vadeli bir yaklaşım benimsemeyeceğiz, her zaman orta ve uzun vadeli düşünmeyi teşvik edip uygulayacağız.
Toplumsal ve teknolojik gelişmelere daima ilgi duyacak, değişimin öncüsü olabilmek için becerilerimizi kullanacak ve geliştirerek yeni iş fırsatları yaratacağız.

Başarılı İş Süreçleri Yaratma

(Best Work Processes)

Mevcut durumla yetinmeden, her durumda gözle görülür verimlilik ölçümünü teşvik edecek, bu çabayı sonuna kadar sürdürecek ve dünyadaki en iyi kaliteyi sunarak işlerimizle gurur duyacağız.
Bu amaçla tatmin edici olmayan tüm iş süreçlerini tereddüt etmeden, cesurca ve sürekli olarak iyileştirmeye devam edeceğiz.

Aidiyet

(Ownership)

Görevlerimiz ne olursa olsun, kendi işimizin yöneticisi olduğumuzun bilincinde olacak ve ona göre hareket edeceğiz.
Her görevde anlam bulacağız ve asla "Bu benim işim değil" demeyeceğiz.
Kendi mutluluğumuz, kurumun mutluluğu ve ilgili tüm bireylerin refahı için özerklik bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz.

Değişim Yönetimi

(Evolution)

Mevcut yeteneklerimizin ve geçmiş deneyimlerimizin dışına çıkarak; ufkumuzu genişletmeye, öğrenmeye ve değişmeye devam edeceğiz.
Geleneklere bağlı kalmak ve hedeflerimize ulaşamama konusunda mazeretler üretmek yerine, hedeflerimize ulaşmanın yollarını keşfedeceğiz. Gözlemleyen ya da eleştiren bir yaklaşım yerine, meydan okuyan bir yaklaşımı benimseyecek ve çevremizdeki diğer kişileri bunun için destekleyeceğiz.

Bilgelik

(Harmonizes Wisdom)

Daha fazla bilgelik oluşturmak için, herkesin görüşlerini açık fikirlilikle dinleyecek ve saygı ile kendi fikirlerimizi paylaşacağız.
Başkalarıyla anlaşmazlık yaşamaktan çekinmeyecek, hızlı ve en uygun kararı almayı teşvik edeceğiz.

Benzersizlikleri ve Farklılıkları Hoş Karşılama

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Farklılıklarımızı güçlü yönlerimiz olarak görerek çeşitliliği memnuniyetle karşılayıp, yeni bir değer yaratmak için avantajımıza kullanacağız.
Ön yargılarımızın ve taraflı görüşlerimizin farkına varıp bu tür düşünce biçimlerinden arınarak adil karar almayı destekleyeceğiz.

Önce İnsan

(People First)

Fikirlerimizi ve yöntemlerimizi ekip üyelerine dayatmayacağız, onların potansiyellerine inanacağız ve işlerini yaparlarken onlara tamamen güveneceğiz.
Görevleri yerine getirirken, kendimizin ve ekip üyelerimizin sağlık ve güvenliğini sağlamayı birinci öncelik haline getireceğiz. Tüm ekip üyeleri için keyifli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla birbirimize göz kulak olacağız ve yardım edeceğiz.

Sonuç Odaklılık

(Drives Results)

Rollerimizin ve misyonlarımızın tam olarak farkında olacağız ve ulaşılmak istenen hedefe uzaklığımızı her zaman teyit edeceğiz.
Başarımız ile çelişen davranışımızın farkında olacağız. Karşılaştığımız sorun ne kadar zor olursa olsun, sonuçlara ulaşmak için cesaretle ve derhal harekete geçeceğiz.