Panasonic Grubunun Temel Yönetim Felsefesi 8. Öz Sorumlu Yönetim

Panasonic Grup'ta yönetim, sadece yönetimle ilgili değildir. Her bir çalışanımız, kendisini işinin sorumlusu ve yöneticisi olarak kabul eder, iş üzerinde çalışır ve şirket felsefesine uyarak bağımsız ve sorumlu bir şekilde yönetir. Bu, "Öz Sorumlu Yönetim"in temel fikridir.

Panasonic Grubunda yönetim, yalnızca üst düzey yöneticilerin sorumluluğunda değildir. Tüm çalışanlar, şirket felsefesini takip ederken kendilerini kendi yöneticileri olarak görmeli ve işlerinden bağımsız olarak sorumlu olmalıdır. Bu, öz sorumlu yönetimin temel fikridir.

Kurumsal yönetim felsefesi ve politikalarına dayanan tüm şirketlerimizde, her birimiz kendi işimizin sorumluluğunu almalı ve yorulmadan iyileştirmeler yapmalıyız. Öz sorumlu yönetim, Panasonic Grubu yönetiminin temellerinden biridir ve aynı zamanda insan kaynaklarımızı besleyen bir kültürdür.

Şirketimizde öz sorumlu yönetimi sağlamanın anahtarını, kurucumuz "İlk olarak, yöneticinin kendisi; sağlam bir misyon ve yönetim felsefesi anlayışına sahip olmalı, bunu her zaman çalışanlara hatırlatmalı ve bunu aşılamalıdır." der. Ayrıca, "İşi astlarınıza teslim etmekten korkmayın, böylece kişiler kendi sorumluluklarını alıp, kendi fikirlerini özgürce kullandıkları işler yapabilirler." şeklinde ifade etmiştir.

İnsan, ne yapması gerektiğini öğrendiğinde ve bunu başarmanın öneminin farkına vardığında güçlü bir motivasyon hissederek, elde ettiği bilgi birikimini süzüp ustalıkla ortaya büyük değerler çıkarabilecek bir varlıktır. Bu nedenle, patronun işi astlarına yaptırabilmesi için onları motive etmesi gerekir. Bu, her bireyin işlerinde neşe ve mutluluğa yol açacak bir tatmin duygusu hissetmesini sağlayacaktır. Bu, öz sorumlu yönetimin altında yatan kavramdır.

Kurucumuz, çalışanların işlerine nasıl yaklaşmaları gerektiğini tanımlamak için "Çalışan Girişimciliği" terimini kullandı. Kendi bağımsız girişimlerinin başkanı veya sahibi olma zihniyetini benimsemelerini; işlerine, olaylara bakış açılarına ve karar verme süreçlerine bu anlayışla yaklaşmalarını istedi.

Çalışan girişimciliği ilkesini uygularkenve her birimizin, görevlerimizi yerine getirirken, tüm yeteneklerimizi daha iyi yol ve araçlar yaratmaya adayacak, bunları cesurca uygulayacak ve daha büyük sonuçlar elde etmeyi misyon edinecek sorumluluk duygusuna sahip olması esastır.

Bir zamanlar iş departmanının kuruluşundan itibaren mikrodalga fırın işinin sorumluluğunu üstlenen ve onu küresel bir iş haline getiren ve daha sonra Matsushita Ev Aletleri'nin başkanı olan Morimasa Ogawa, bu sorumluluk duygusunu "öz sorumluluk duygusu" olarak adlandırdı. Her birimiz bu öz sorumluluk duygusuna sahip olmalı ve çalışan girişimciliğini uygulamalıyız.

Kurucumuz, genç personele çalışan girişimciliği kavramını anlatırken, bağımsız bir işletmeyi bir erişte dükkanına benzetti. Çalışanları, erişte satmak için çok çalışan, her gün müşterilerinden lezzet hakkında geri bildirim isteyen ve onların geri bildirimlerine göre iyileştirmeler yapan bir erişte dükkanı sahibinin zihniyetine sahip olmaya davet etti. Bu tür çabaların ve coşkunun da bireysel çalışmalarımızın vazgeçilmezi olacağını belirtti.

Büyük bir şirketin üyesi olsanız bile, sadece size verilen işi yapmanız ve kurulu sistem ve prosedürleri takip etmeniz yeterli değildir. Her birimizin onları daha iyi hale getirmek için düşünmeye ve iyileştirmeler yapmaya devam etmesi esastır.

Sürekli değişen ve gelişen bir toplumda, yalnızca kendi düşünce ve bakış açılarımıza göre çalışırsak müşterilerimiz bizi seçmeye devam etmeyeceklerdir. Bugünün en iyisinin artık yarının en iyisi olmayacağını ve yarınların en iyisini yaratmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Bu zihniyetle her zaman daha yükseği hedeflemeliyiz.

1933'te başlatılan iş departmanı sistemi, öz sorumlu yönetim kavramını somut bir şekilde temsil ediyordu. Sistem, tüm şirketin ürün bazında iş bölümlerine ayrıldığı, her bölümün geliştirme, üretim ve satıştan, kâr ve zarar yönetimine kadar her şeyden sorumlu olduğu bağımsız bir kâr amacı güden şirket yapısıdır. İş bölümlerinin kendi yönetimlerinin sorumluluğunu üstlenmeleri gerekiyordu, bu da iş bölümü yöneticilerinin ve çalışanlarının gelişmesini sağladı. Günümüzün Panasonic Grubu böylece ortaya çıktı.