Panasonic Grubunun Temel Yönetim Felsefesi 9. Kolektif Akıl Yoluyla Katılımcı Yönetim

Öz sorumlu yönetimin kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Panasonic Grubu, çalışanların kendi işlerini yönetmeleri için bir sorumluluk zihniyeti geliştirdikleri "Çalışan Girişimciliği" uygulamasının öneminin yanı sıra, her birinin aklını bir araya getirerek yönetimi yürütmenin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, kurucumuz, "En iyi yönetim, kolektif akla dayalı yönetimdir." demiştir.

Her birimizin işimizde özerk bir sorumluluk zihniyetine sahip olmamız esastır ve her birimiz rakipsiz işler başarmak için kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Ancak, bir insan ne kadar yetenekli olursa olsun, bir kişinin aklının sınırı vardır. Tepeden bakan yönetim bir süre işe yarayabilir, ancak sonunda kendini beğenmişliğin olumsuz etkilerine yol açacak ve bu durum uzun sürmeyecektir.

Bunun yerine, engin akılları birleştirerek yüksek kaliteli kararları hızla almak, topluma diğer şirketlerden daha hızlı katkıda bulunmaya devam etmemize yardımcı olacaktır.

Kolektif akıl toplamak için, üstlerin bireysel güçlerini en iyi şekilde kullanması ve astlarıyla işbirliği yapması önemlidir. Herkesin yeteneklerinin faydasını en üst düzeye çıkarmak için; üstler astlarına güvenmeli, mümkün olduğunca sorumluluk ve yetki devretmeli, sürekli olarak uygun rehberlik sağlamalı ve astları proaktif ve yaratıcı olmaya teşvik etmelidir.

Üstler, astlarının tavsiye ve önerilerine açık fikirli ve samimiyetle yaklaşmalı ve mümkün olduğu kadar benimsemeye çalışmalıdır. Bir öneri kabul edilmezse, üstler tam olarak sebebini açıklamalıdır, böylece astlar motivasyonlarını ve inisiyatiflerini kaybetmezler ve daha aktif çalışabilirler.

Kurumsal ve organizasyonel felsefeleri yaymak için üstler, bunları yukarıdan aşağıya bir şekilde astlarına iletmelidir. Ancak, üstler sadece talimat verir ve astlar sadece onları takip ederse, şirket ilerleyemez. Ayrıca, astların söylemeleri gereken her şeyi aşağıdan yukarıya üstlerine iletebilecekleri kurumsal ve açık bir tartışma kültürüne sahip olmaları çok önemlidir.

Yeni işe alınanlar bile kendilerini bağımsız bir işletmenin yöneticileri olarak görmeli ve çalışan girişimciliği zihniyetini benimsemeleri ve örneğin, gerekli iyileştirmeleri önererek proaktif olarak yönetime katılmaları gerekmektedir.

Farklı görüşlerin ve farkındalığın bir araya gelmesi de önemlidir. Dünyanın dört bir yanındaki pazarlarda müşterilere hitap eden bizlerin, hızla gelişen ve ilerleyen bir toplumda müşterilerimiz tarafından seçilmeye devam edebilmemiz için, işimize farklı bakış açılarından ve düşünce biçimlerinden yaklaşmalıyız. Bireysel çeşitliliğimiz, farklı görüşler ve anlayışlar üretir. Her birimizin bireyselliğini kabul etmemiz ve saygı duymamız esastır.

Kişisel çeşitlilikten yararlanarak fikirler toplanabilir ve şirket gelişmeye devam edebilir. Başka bir deyişle, çeşitlilik artan rekabet gücüne sebep olur. Çeşitlilikten en iyi şekilde yararlanmak için üstler, bireysel kişiliklerin önünde duran engelleri kaldırmalı ve bu bireyleri, kendilerine meydan okuma fırsatlarına sahip olabilmeleri için desteklemelidir.

Bir şirkette aşağıdan yukarıya iletişimin ve çeşitliliğin gelişmesi için, bireylerin her zaman söylenmesi gerekeni söyleyebileceklerini hissetmeleri gerekir. Bu aşağıdan yukarıya yaklaşım, söylenmesi gerekenleri çekinmeden söyleyerek yönetim direktiflerini basitçe uygulamak yerine; çalışanları, işyerindeki sorunları unvanlar ne olursa olsun paylaşmaya, şirketin ne olması gerektiğini açıkça tartışmaya ve yönlendirme konusunda fikir alışverişinde bulunmaya teşvik edecektir. Kolektif aklı toplamanın özü budur.

Kolektif aklı kullanmanın ön koşulu, hem üstlerin hem de astların durumlara olduğu gibi, kişisel duygulara veya varsayımlara kapılmadan nesnel olarak yaklaşmalarıdır. Yani, işe sunao (aldanmamış) bir zihinle yaklaşmak önemlidir.

Her zaman müşteriler tarafından seçilmek için Panasonic Grubunun tüm bölümlerinde gerçek kolektif akla dayalı katılımcı yönetimi uygulayarak benzersiz kalite, maliyet ve hizmet elde etmek için el ele verelim.