Panasonic Grubunun Temel Yönetim Felsefesi 2. Panasonic Grup'un Misyonu ve Şimdi Yapılması Gerekenler

Kurucumuz, işimizin gerçek misyonu üzerine uzun süre düşünmüş ve 5 Mayıs 1932'de, tüm çalışanlarını bir araya getirerek Panasonic Grubunun "kurucu misyon"unu ilan etmiştir. Bu, Panasonic Grubunun kurumsal misyonuna ilham olan "gerçek misyonu bilmek" manasında "sōgyō-meichi" olarak ifade edilmiştir.

Kurucumuz, "Sanayiciler olarak görevimiz, yoksulluğun üstesinden gelmek ve refahı artırmaktır. Unutmayınız ki sadece bu nedenle şirketlerin gelişmesine izin verilir." dedi. O zamanlar Japonya'da çeşmeden serbestçe akan suya benzetilerek, rahatça ulaşılabilir yani ürünlerin fiyatının mümkün olduğunca düşük olması gerektiğini ifade etti. Başka bir deyişle, yoksulluğun ortadan kaldırılmasının, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap veren ve sürekliliği olan ürün arzı ile mümkün olduğuna inandı.

"Çeşme Suyu Felsefesi (Tap Water Philosophy)"nde yer alan "İnsan mutluluğu, hem maddi hem de manevi zenginlik yoluyla korunabilir ve arttırılabilir. Ancak ruhsal huzur, sınırsız bir mal tedariki birleştiği zaman gerçek mutluluğa erişilebilir." cümlesiyle kurucumuz bu felsefenin asıl amacını ifade etmiştir.

Bu misyona ulaşmak için kurucumuz, "barış ve refah ülkesi", yani ideal bir toplum elde etme hedefiyle, 25 yıllık on ardışık aşamadan oluşan 250 yıllık bir plan ortaya koydu. 250 yıllık planın ilk 250 yıl ile bitmediğini, sonraki 250 yıla yayılarak çağa uygun bir şekilde daha yüksek idealler ile ilerletilmesi gerektiğini duyurdu.

Çeşme Suyu Felsefesi, 90 yıl kadar önce formüle edilmiş olsa da, maddi ve manevi zenginliğe ulaşma hedefi bugünün dünyasında da geçerliliğini yitirmemiştir.

Aslında toplum, özellikle de gelişmiş ülkelerde olmak üzere, çevre tahribatının ve enerji sorununun yıldan yıla hızla ilerlediği düşünüldüğünde, çocuklarımızın, torunlarımızın ve gelecek nesillerin bizler gibi müreffeh bir yaşam sürmeye devam edebilmesi konusunda endişeler taşımaktadır.

Bugüne kadar, ürün tedarik ederek maddi bolluğu artırmaya odaklandık, ancak durumun “ideal toplum”dan çok uzak olduğunu kabul etmeliyiz. Yine de artık geçmişe dönemeyiz. Maddi ve manevi bolluğu olan ideal bir toplumu bir kez daha tasavvur etmeli ve onu gerçekleştirmek için ilerlemeliyiz.

"İdeal toplum"u gerçekleştirebilmemiz için ortaya çıkan toplumsal sorunlarla yüzleşmeli ve bunların çözümüne katkı sağlamalıyız. Her şeyden önce, küresel çevre sorunları 21. yüzyılda en yüksek öncelikle ele alınmalıdır.

Panasonic Grubu, 1991 yılında bir çevre bildirgesi yürürlüğe koyan dünyada ki ilk şirket oldu ve uzun süredir bu konu ile alakalı bir çok meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Bundan sonra da, çevre sorunlarının çözümüne öncülük eden bir şirket olmak için, ürün ve hizmetlerimizin çevreye verdiği zararı en aza indirmek ve üretim faaliyetlerinde harcanan enerjinin azaltılması gibi çeşitli perspektiflerden proaktif adımlar atmaya devam etmeliyiz.