Kontserni tegevjuhi sõnum

Foto: Yuki Kusumi, tegevdirektor, president, Panasonic Holdings Corporationi kontserni tegevjuht

Kiirendades meie transformatsiooni, saavutamaks nii ainelist kui ka vaimset õitsengut

„Aineline ja vaimne õitseng“ on ühiskonna ideaalne seisund, mida meie asutaja Konosuke Matsushita ette nägi ja püüdis kogu oma elu jooksul saavutada. Selle õilsa eesmärgi saavutamiseks seadis ta selle aastal 1932 kogu kontserni tegelikuks eesmärgiks ja koostas 250-aastase kava, mille vältel püsiks kontsern üle kümne põlvkonna.

Selle kohaselt oleme meie Panasonicus praegu vastutavad teatepulga üleandmise eest tulevastele põlvkondadele.

Ühiskonnas on leidnud aset mitmeid kiireid muutusi, mille hulka kuuluvad ka tõsine tööjõunappus ja geopoliitilisest ohust põhjustatud tarneahela lõhenemised. Lisaks seisame silmitsi mitmete märkimisväärsete sotsiaalsete nähtustega, nagu globaalne soojenemine, ressursside ammendumine ja tervelt elatud elu pikenemine.

Püüdes neid erinevaid sotsiaalseid probleeme lahendada ja saavutada seeläbi oma 250-aastast plaani, viime Panasonicu kontsernis ellu kahte peamist strateegiat.

Esimeseks koondab kontsern kõik oma jõupingutused aitamaks lahendada ülemaailmseid keskkonnaprobleeme. Kujutades ette tuleviku inimeste õnne 160 aasta pärast, mil kontserni 250 aasta plaan lõpule viidud, tuleb meil iga hinna eest vältida olukorda, kus tulevastel põlvkondadel on tõsiseid raskusi sellel planeedil ellu jäämisega. Loeme Panasonicus üldistele keskkonnaprobleemidele kiirete lahenduste pakkumist oma kõige olulisemaks juhtimiseesmärgiks. Seetõttu oleme kõik võtnud omaks kontserniülese keskkonnavisiooni Panasonic GREEN IMPACT. Läbi meie väga erinevate ettevõtete, mis hõlmavad väga erinevaid valdkondi, nagu liikuvus, majad, linnad ja tarneahelad, kiirendab Panasonicu kontsern jõupingutusi ühiskonnas CO2 heitmete vähendamise suunas.

Teiseks aitame oma klientidel säilitada tervist, turvalisust ja mugavust kogu elu. Panasonicu kontsernil on oma klientidega nende erinevates eluetappides väga palju kokkupuutepunkte. Ühendades sellised mitmekülgsed kliendikontaktid meie moodsate tehnoloogiatega ning kiirendades tehnoloogilisi uuendusi ja ärimudelite transformatsiooni, soovib kontsern saada „elustiililahenduse pakkujaks“.

Kõik meie tugevused on kontsernis koondatud korporatiivse hüüdlause „Live Your Best“ elluviimisele. Selle nimel suurendame jõupingutusi kontserni muutumise kiirendamiseks. Kõik kontserni töötajad ühendavad oma jõupingutused ja jätkavad endale kõrgemate eesmärkide seadmist veelgi suuremate edusammude saavutamiseks. Ettevõtte olemasoleva struktuuri kohaselt teevad meie ettevõtted kõik, et anda oma kordumatu panus oma sihtvaldkondadele ja -klientidele. Nende püüdluste kaudu on Panasonicu kontsern kindlalt pühendunud täiendava kasvu saavutamisele ja lõpuks kontserni väärtuse suurendamisele. Kasutades võimalust palun teilt siiralt jätkuvat hoolt ja toetust edasi liikumisele.

Yuki Kusumi

Yuki Kusumi
Tegevdirektor, president
Kontserni peadirektor
Panasonic Holdings Corporation