Wiadomość od dyrektora generalnego grupy

Zdjęcie: Yuki Kusumi, dyrektor reprezentacyjny, prezes, Dyrektor Naczelny Grupy Panasonic Holdings Corporation

Przyspieszenie naszej transformacji w kierunku osiągnięcia dobrobytu pod względem zarówno materii, jak i ducha

„Dobrobyt pod względem zarówno materii, jak i ducha” to idealny stan społeczeństwa, który nasz założyciel, Konosuke Matsushita, wyobrażał sobie i do którego dążył przez całe życie. Aby osiągnąć ten wzniosły cel, w 1932 r. określił go jako prawdziwy cel Grupy i stworzył 250-letni plan, zgodnie z którym Grupa miała przetrwać przez dziesięć pokoleń.

W związku z tym wszyscy w firmie Panasonic jesteśmy dziś odpowiedzialni za przekazanie pałeczki przyszłym pokoleniom.

W społeczeństwie nastąpiło wiele gwałtownych zmian, w tym poważne niedobory siły roboczej i podziały łańcuchów dostaw ze względu na ryzyko geopolityczne. Ponadto mamy obecnie do czynienia z wieloma niezwykłymi zjawiskami społecznymi, takimi jak globalne ocieplenie, wyczerpywanie się zasobów i wydłużenie oczekiwanej średniej długości życia w dobrym stanie zdrowia.

Dążąc do rozwiązania tych różnych kwestii społecznych, a tym samym do realizacji naszego 250-letniego planu, w Grupie Panasonic będziemy realizować dwie podstawowe strategie.

Po pierwsze, Grupa zjednoczy wysiłki wszystkich pracowników, aby pomóc w rozwiązaniu globalnych problemów środowiskowych. Wyobrażając sobie szczęście przyszłych ludzi za 160 lat, kiedy 250-letni plan Grupy zostanie zrealizowany, musimy bezwzględnie unikać sytuacji, w której nadchodzące pokolenia napotkają poważne trudności w dalszym życiu na tej planecie. Za nasz najważniejszy cel zarządzania w firmie Panasonic uważamy oferowanie pilnych rozwiązań globalnych problemów środowiskowych, w tym zmian klimatycznych. W związku z tym wszyscy przyjmujemy wizję środowiskową obejmującą całą Grupę — Panasonic GREEN IMPACT. Poprzez naszą zróżnicowaną działalność, która obejmuje wiele różnych obszarów, takich jak mobilność, domy, miasta i łańcuchy dostaw, Grupa Panasonic przyspieszy wysiłki na rzecz zmniejszenia emisji CO2 w społeczeństwie.

Po drugie, będziemy pomagać naszym klientom zachować zdrowie, bezpieczeństwo i komfort przez całe życie. Grupa Panasonic ma mnóstwo punktów styczności ze swoimi klientami na różnych etapach ich życia. Łącząc te wszechstronne kontakty z klientami ze swoimi najnowocześniejszymi technologiami cyfrowymi oraz przyspieszając innowacje technologiczne i transformację modeli biznesowych, Grupa chce rozwijać się jako „dostawca rozwiązań w zakresie stylu życia”.

W ramach Grupy zjednoczymy wszystkie nasze mocne strony, aby osiągnąć nasz korporacyjny slogan „Live Your Best”, czyli „Przeżyj najlepsze życie”. W tym celu zintensyfikujemy nasze działania, aby przyspieszyć transformację Grupy. Wszyscy pracownicy Grupy zjednoczą swoje wysiłki i będą nadal stawiać sobie indywidualne wyzwania, aby wprowadzać dalsze ulepszenia. W ramach struktury Grupy każda z naszych spółek operacyjnych będzie ciężko pracować, aby wnieść niezrównany wkład w branże i klientów, którymi się zajmuje. Dzięki tym staraniom Grupa Panasonic jest mocno zdeterminowana, aby osiągnąć dalszy wzrost i ostatecznie zwiększyć swoją wartość korporacyjną. Korzystając z okazji, zwracam się z serdeczną prośbą o dalsze wspieranie naszych działań.

Yuki Kusumi

Yuki Kusumi
Dyrektor reprezentacyjny, prezes
Dyrektor generalny grupy
Panasonic Holdings Corporation