Panasonic Leadership Principles

Kao pojedinci koji je okupila Panasonic Grupa, bez obzira, jesmo li ili nismo menadžeri, odgovorni za tim, svatko od nas će osigurati vodstvo i doprinijeti naporima u korištenju kolektivne mudrosti svih pojedinaca prema ostvarenju idealnog društva bogatog i materijalno i duhovno. U tom cilju, stalno ćemo preispitivati ​​i poboljšavati Panasonic Leadership Principles koji nam služe kao smjernice za svakodnevno odgovarajuće djelovanje u cijeloj Panasonic grupi.

Fokus klijenta

(Customer Focus)

Uvijek trebamo razmišljati iz perspektive klijenta.
Kako bismo učinili klijenta sretnim, mi ćemo potpuno razumjeti potencijalne probleme koje se tek trebaju identificirati, gledajući naprijed u idealnu budućnost i nastaviti poduzimati radnje koje daleko prevazilazie njihova očekivanja.

Pokrećemo viziju

(Drives Vision)

Bez da nas obavezuje status quo, hrabro ćemo zamisliti svoju idealnu budućnost izvan mašte drugih oko nas.
Čak i ako se to čini teško ostvarivo, nikada nećemo odustati i radit ćemo na stvaranju idealne budućnosti istražujući sve mogućnosti.

Gradimo povjerenje

(Builds Trust)

Sa sviješću da smo članovi društva, povjerenje ćemo steći djelujući u dobroj vjeri bez arogancije. Nećemo zanemariti ni najmanje detalje i uvijek ćemo raditi ono što je dobro za društvo.
Štaviše, skromno ćemo učiti od svih suradnika, surađivati ​​s njima i unapređivati ​​jedni druge kroz dijalog pun poštovanja, s ciljem postizanja društvenog napretka.

Strateško razmišljanje i ponašanje

(Strategic Thinking and Behavior)

Trebamo otkriti znakove promjene bez zaokupljenosti stvarima koje su u pitanju, sagledavajući tako široku sliku društva i fleksibilno razmišljajući.
Nećemo donositi nepromišljene odluke ili imati kratkovidan pristup kao što je razmišljanje o radnjama koje treba poduzeti na osnovu statusa quo i uvijek ćemo promovirati i prakticirati srednjoročno do dugoročno razmišljanje.
Otvarat ćemo nove poslovne prilike zanimajući se uvijek za društveni i tehnološki napredak te vrednovati i usavršavati svoje vještine, koje će nam poslužiti kao snaga u nastojanju da budemo ispred promjena.

Najbolji radni procesi

(Best Work Processes)

Ne zadovoljavajući se statusom quo, promovirat ćemo prepoznatljivo mjerenje produktivnosti u svim situacijama, posebno ustrajati u tom nastojanju i postizati rezultate koji će nas uvijek činiti ponosnima da naš rad nudi najbolju svjetsku kvalitetu.
U tom cilju, status quo ćemo smatrati padom te nastaviti hrabro poboljšavati sve nezadovoljavajuće radne procese bez oklijevanja.

Vlasništvo

(Ownership)

Bez obzira na to koliko naši zadaci izgledaju beznačajni, mi ćemo biti svjesni da smo sami menadžeri svojih poslova i da se ponašamo u skladu s tim.
Pronaći ćemo smisao u svakom zadatku i nikada nećemo reći: "To nije moj posao."
Nastavit ćemo djelovati sa osjećajem autonomije za našu sreću i sreću organizacije, kao i dobrobit svih uključenih pojedinaca.

Evolucija

(Evolution)

Nećemo ovisiti o našim trenutnim mogućnostima i prošlim iskustvima, već ćemo nastaviti širiti svoje vidike, učiti i mijenjati se.
Umjesto da budemo vezani konvencijama i tražimo izgovore zašto ne možemo pratiti ove ciljeve, istražit ćemo načine kako ih postići. Suočavat ćemo se s izazovima umjesto da samo promatramo ili kritiziramo te ćemo podržavati izazove drugih oko nas.

Usklađena mudrost

(Harmonizes Wisdom)

Kako bismo stvorili više mudrosti, slušat ćemo mišljenja drugih strana otvorenog uma i reći što treba reći s poštovanjem prema njima.
Promovirat ćemo brzo i optimalno donošenje odluka bez straha od neslaganja s drugima.

Pozdravlja jedinstvenost i različitost

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Različitosti ćemo smatrati snagom, pozdravit ćemo različitost i koristiti je kao svoju prednost za stvaranje nove vrijednosti.
Postat ćemo svjesni svojih predrasuda i pristrasnih pogleda te promovirati pravedno donošenje odluka nezavisno o takvim načinima razmišljanja.

Ljudi prije svega

(People First)

Istražit ćemo i postići idealno stanje kroz svakodnevnu praksu i smireno promišljanje. Članovima tima nećemo nametati svoja mišljenja i metode, ali vjerujemo u njihov potencijal i potpuno im vjerujemo da će obaviti svoj posao.
Prilikom izvršavanja zadataka glavni prioritet će nam biti osiguranje zdravlja i sigurnosti nas samih i članova tima. Pazit ćemo i pomagati jedni drugima da uspostavimo ugodno radno okruženje za sve članove tima.

Potiče rezultate

(Drives Results)

Bit ćemo itekako svjesni svoje uloge i misije, te ćemo uvijek potvrđivati ​​cilj koji želimo postići i stepen u kojem smo ga ostvarili.
Nikada nećemo zanemariti svoje ponašanje kada je u suprotnosti s našim postignućima. Koliko god težak bio izazov s kojim se suočavamo, neustrašivo ćemo poduzeti brze mjere kako bismo osigurali postizanje rezultata.