Panasonic Leadership Principles

Kao pojedinci okupljeni u Panasonic Group, neovisno jesmo li ili nismo rukovoditelji odgovorni za tim, svatko od nas će osigurati vođenje i doprinijeti naporima za korištenje kolektivne mudrosti svih pojedinaca prema realizaciji idealnog društva, bogatog u materijalnom i duhovnom smislu. U tom smislu, neprekidno ćemo provjeravati i poboljšavati Panasonic Leadership Principles koji nam služe kao smjernice za svakodnevno pravilno djelovanje u cijeloj Panasonic grupi.

Fokus korisnika

(Customer Focus)

Uvijek ćemo gledati iz perspektive korisnika.
Kako bismo korisnike učinili sretnima, razumjet ćemo potencijalne probleme koje oni tek trebaju otkriti, gledati naprijed u njihovu idealnu budućnost i nastaviti primjenjivati radnje koje daleko premašuju njihova očekivanja.

Pokrećemo viziju

(Drives Vision)

Bez ograničenja statusa quo, hrabro ćemo predvidjeti našu idealnu budućnost, iznad mašte drugih koji nas okružuju.
Čak i ako izgleda teško, nikada se nećemo predati i radit ćemo za postizanje idealne budućnosti, uz istovremeno istraživanje mogućnosti.

Izgrađujemo povjerenje

(Builds Trust)

Znajući da smo dio zajednice, povjerenje ćemo zaraditi postupajući u dobroj vjeri bez arogancije.
Nećemo zanemariti ni najmanju pojedinost i uvijek ćemo raditi što je dobro, imajući na umu zajednicu.
Štoviše, skromno ćemo učiti od svih suradnika, surađivati s njima i poboljšavati jedni druge putem dijaloga s poštovanjem, s ciljem postizanja društvenog napretka.

Strategijsko razmišljanje i ponašanje

(Strategic Thinking and Behavior)

Prepoznat ćemo znakove promjene bez da smo previše zauzeti tekućim poslovima, a na taj ćemo način vidjeti veliku sliku društva i fleksibilno ćemo razmišljati.
Nećemo donositi odluke u žurbi ili koristiti kratkovidni pristup, kao što je razmišljanje o djelovanjima koje treba obaviti na temelju statusa quo i uvijek ćemo promovirati i koristiti srednjoročno do dugoročno promišljanje.
Otvarat ćemo nove poslovne prilike zanimajući se uvijek za društveni i tehnološki napredak te procjenjujući i usavršavajući svoje vještine, koje će nam poslužiti kao snaga u nastojanju da budemo ispred promjena.

Najbolji radni procesi

(Best Work Processes)

Ako nismo zadovoljni statusom quo, promovirat ćemo vidljivo mjerenje produktivnosti u svim situacijama, temeljito pratiti takav napor i postizati rezultate koji će nas uvijek činiti ponosnima jer naš posao nudi najbolju kvalitetu na svijetu.
U tom ćemo smislu status quo smatrati nezadovoljavajućim i nastavljati hrabro poboljšavati svaki nezadovoljavajući radni proces, bez oklijevanja.

Vlasništvo

(Ownership)

Bez obzira kako beznačajno izgledao naš posao, uvijek ćemo biti svjesni da sami upravljamo vlastitim poslovima i ponašat ćemo se u skladu s tim.
Pronaći ćemo smisao u svakom poslu i nikada nećemo reći „To nije moj posao“.
Nastavit ćemo djelovati s osjećajem autonomije za naše zadovoljstvo, zadovoljstvo organizacije te dobrobit svih uključenih osoba.

Evolucija

(Evolution)

Nećemo ovisiti o našim trenutnim mogućnostima i iskustvu iz prošlosti, nego ćemo nastaviti proširivati naše horizonte, učiti i mijenjati se.
Umjesto da budemo vezani konvencijama i tražimo izgovore zašto ne možemo pratiti te ciljeve, istraživat ćemo načine kako bismo ih mogli ispuniti. Suočavat ćemo se s izazovima umjesto da samo promatramo ili kritiziramo te ćemo podržavati izazove drugih oko nas.

Usklađujemo mudrost

(Harmonizes Wisdom)

Kako bismo stvorili više mudrosti, slušat ćemo mišljenje drugih strana, uz otvoren um i reći ono što treba biti rečeno, uz istovremeno poštivanje.
Promovirat ćemo brzo i optimalno donošenje odluka, bez straha od neslaganja s drugima.

Pozdravlja jedinstvenost i razlike

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Razlike ćemo smatrati snagom i pozdravljati različitost i koristiti je u našu korist, za stvaranje nove vrijednosti.
Postat ćemo svjesni vlastitih predrasuda i pristranih pogleda i promovirati pravedno donošenje odluke, neovisno o takvim načinima razmišljanja.

Ljudi na prvom mjestu

(People First)

Istraživat ćemo i postizati idealno stanje putem dnevne prakse i skromne refleksije. Nećemo nametati vlastito mišljenje i načine članovima tima nego ćemo vjerovati u njihov potencijal i u potpunosti im vjerovati da će obaviti posao.
Kod provedbe zadataka, kao prvi ćemo prioritet postaviti zdravlje i sigurnost nas samih, kao i članova tima. Tražit ćemo i pomagati jedni drugima u uspostavljanju ugodnog radnog okruženja za sve članove tima.

Potiče rezultat

(Drives Results)

Bit ćemo jako svjesni naših uloga i misija te ćemo uvijek potvrditi cilj koji treba postići i stupanj do kojeg smo to realizirali.
Nikad nećemo zanemariti naše ponašanje kada je ono u suprotnosti s našim postignućima. Koliko god bio težak izazov s kojim se suočavamo, odmah ćemo neustrašivo djelovati kako bismo osigurali postizanje ciljeva.