Panasonic Leadership Principles

Mint a Panasonic Group egyénei, függetlenül attól, hogy egy csapatért felelős vezetők vagyunk-e vagy sem, mindannyiunknak vezető szerepet kell vállalnunk, és hozzá kell járulnunk az erőfeszítésekhez, hogy az egyének kollektív bölcsességét felhasználjuk egy olyan ideális társadalom megvalósításához, amely mind anyagában, mind elméjében gazdag. Ennek érdekében folyamatosan felülvizsgáljuk és továbbfejlesztjük a Panasonic Leadership Principles-t, amelyek a Panasonic Group-on belül minden nap útmutatóként szolgálnak a megfelelő cselekvéshez.

Ügyfélközpontúság

(Customer Focus)

Mindig az ügyfél szempontjait szem előtt tartva gondolkodunk.
Annak érdekében, hogy az ügyfelek elégedettek maradjanak, átlátjuk a lehetséges problémákat, amelyeket még nem azonosítottak, előre tekintünk az ideális jövő felé, és továbbra is olyan intézkedéseket teszünk, amelyek messze meghaladják az elvárásaikat.

Jövőkép-központúság

(Drives Vision)

Anélkül, hogy a korábbi állapot korlátozna minket, bátran gondolunk az ideális jövőre, amely túlmutat a körülöttünk élők képzeletén.
Még ha nehéznek is tűnik, soha nem adjuk fel, és az ideális jövő eléréséért dolgozunk, miközben minden lehetőséget felkutatunk.

Bizalomépítés

(Builds Trust)

Annak tudatában, hogy a társadalom tagjai vagyunk, bizalmat nyerünk azáltal, hogy jóhiszeműen, önteltség nélkül cselekszünk.
Nem feledkezünk meg a legapróbb részletekről sem, és mindig azt tesszük, ami a társadalom számára helyes.
Ezenkívül alázatosan tanulni fogunk minden tagszervezettől, együttműködünk velük, és tiszteletteljes párbeszéddel támogatjuk egymást, a társadalmi haladás elérése érdekében.

Stratégiai gondolkodás és viselkedés

(Strategic Thinking and Behavior)

Észrevesszük a változás jeleit anélkül, hogy az aktuális ügyekkel lennénk elfoglalva, a társadalom egészét nézve és rugalmas gondolkodással.
Nem hozunk elhamarkodott döntéseket vagy alkalmazunk rövid távra szóló szemléletmódot, például a korábbi helyzet alapján meghozandó intézkedésekre gondolunk, és mindig a közép- és hosszú távú gondolkodást fogjuk támogatni és gyakorolni.
Új üzleti lehetőségeket nyitunk meg azáltal, hogy mindig érdeklődünk a társadalmi és technológiai fejlődés iránt, valamint értékeljük és fejlesztjük képességeinket, amelyek erősségünkként szolgálnak majd abban a törekvésünkben, hogy a változások előtt járjunk.

Legjobb munkafolyamatok

(Best Work Processes)

Anélkül, hogy megelégednénk a jelenlegi helyzettel, minden szituációban előmozdítjuk a termelékenység látható mérését, erre törekszünk, és olyan eredményeket érünk el, amelyek mindig büszkévé tesznek bennünket arra, hogy munkánk a világ legjobb minőséget nyújtja.
Ezért a mostani állapotot hanyatlásnak tekintjük, és továbbra is bátran, habozás nélkül dolgozunk a nem kielégítő munkafolyamatok javításán.

Felelősségvállalás

(Ownership)

Bármilyen jelentéktelennek tűnnek is a feladataink, tudatában leszünk annak, hogy mi vagyunk a saját munkánk irányítói, és ennek megfelelően fogunk cselekedni.
Minden feladatban megtaláljuk az értelmet, és soha nem mondjuk azt, hogy "ez nem az én feladatom".
Továbbra is önállóan fogunk cselekedni a saját, a szervezet, valamint az összes érintett egyén jólétéért.

Fejlődés

(Evolution)

Nem a jelenlegi képességeinkre és a múltbeli tapasztalatainkra hagyatkozunk, hanem tovább tágítjuk látókörünket, tanulunk és változunk.
Ahelyett, hogy a szokásokhoz ragaszkodnánk, és kifogásokat keresnénk arra vonatkozóan, hogy miért nem tudjuk elérni ezeket a célokat, inkább megvizsgáljuk, hogyan érhetjük el őket. Kihívásokat keresővé válunk, nem pedig szemlélőkké vagy kritikusokká, és támogatjuk a körülöttünk lévők kihívásait is.

A tudás harmonizálása

(Harmonizes Wisdom)

A tudás fokozása érdekében nyitott elmével hallgatjuk meg a többi fél véleményét, és tisztelettel kommunikálunk.
Elősegítjük a gyors és optimális döntéshozatalt anélkül, hogy félnénk mások ellenvéleményétől.

Az egyediség és a különbségek elfogadása

(Welcomes Uniqueness and Differences)

A különbségeket erősségnek tekintjük, elfogadjuk a sokféleséget, és azt az előnyünkre fordítjuk, hogy új értéket teremtsünk.
Tudatosítjuk előítéleteinket és elfogult nézeteinket, és elősegítjük az ilyen gondolkodásmódoktól független, tisztességes döntéshozatalt.

Első az ember

(People First)

Feltárjuk és elérjük az ideális állapotot a mindennapi gyakorlat és az alázatos gondolkodás révén. Nem erőltetjük rá a véleményünket és módszereinket a csapattagokra, hanem hiszünk a bennük rejlő lehetőségekben, és teljes mértékben megbízunk bennük a munkavégzés során.
A feladatok elvégzése során elsődleges prioritásként kezeljük saját magunk és a csapattagok egészségének és biztonságának védelmét. Vigyázunk egymásra és segítünk egymásnak, hogy kellemes munkakörnyezetet teremtsünk a csapat minden tagja számára.

Eredményvezérelt

(Drives Results)

Pontosan tisztában vagyunk szerepünkkel és küldetésünkkel, és mindig meg kell erősítenünk az elérendő célt és azt, hogy milyen mértékben valósítottuk meg.
Soha nem hunyunk szemet a viselkedésünk felett, ha az hátráltatja a teljesítményünket. Bármilyen nehéz kihívással is nézünk szembe, bátran és gyorsan cselekszünk, hogy biztosítsuk az eredmények elérését.