Panasonic Leadership Principles

Kaip „Panasonic“ grupės suburti asmenys, nepriklausomai nuo to, ar esame vadovai, atsakingi už komandą, ar ne, kiekvienas iš mūsų turime būti lyderiais ir prisidėti prie pastangų panaudoti bendrą visų žmonių išmintį siekiant sukurti idealią visuomenę, kuri yra turtinga tiek materija, tiek protu. Todėl nuolat peržiūrėsime ir tobulinsime „Panasonic“ lyderystės principus, kuriais vadovaudamiesi kasdien veikiame visoje „Panasonic“ grupėje.

Dėmesys klientui

(Customer Focus)

Visada turime galvoti iš kliento perspektyvos.
Siekdami, kad klientai liktų patenkinti, įsigilinsime ir nustatysime galinčias iškilti problemas, su kuriomis jie dar nesusidūrė, žvelgsime į jų idealią ateitį ir toliau imsimės veiksmų, kurie gerokai pranoksta jų lūkesčius.

Vedami vizijos

(Drives Vision)

Nebūsime prisirišę prie esamos padėties, o drąsiai įsivaizduosime savo idealią ateitį, pranokstančią aplinkinių įsivaizdavimą.
Net jei tai atrodo sunku, niekada nepasiduosime ir stengsimės siekti idealios ateities, ištyrę visas galimybes.

Kuriame pasitikėjimą

(Builds Trust)

Suvokdami, kad esame visuomenės nariai, įgausime pasitikėjimą mumis elgdamiesi sąžiningai ir be arogancijos.
Nepamiršime net menkiausių smulkmenų ir visada darysime tai, kas naudinga visuomenei.
Be to, mes nuolankiai mokysimės iš visų filialų, bendradarbiausime su jais ir stiprinsime vieni kitus per pagarbų dialogą, kad pasiektumėte socialinę pažangą.

Strateginis mąstymas ir elgesys

(Strategic Thinking and Behavior)

Pamatysime pokyčių požymius, nebūdami pernelyg užsięmę dabartinėmis užduotimis, tokiu būdu matydami bendrą visuomenės vaizdą ir mąstydami lanksčiai.
Nepriimsime neapgalvotų sprendimų ir nesivadovausime trumparegišku požiūriu, pavyzdžiui, negalvosime apie veiksmus, kurių reikia imtis atsižvelgiant į esamą padėtį, ir visada skatinsime bei praktikuosime nuo vidutinės iki ilgalaikės krypties mąstymą.
Visuomet domėdamiesi socialine ir technologine pažanga, vertindami ir tobulindami savo įgūdžius, kurie bus mūsų stiprioji pusė, išlaikanti mus pokyčių priešakyje, atversime naujų verslo galimybių.

Geriausi darbo procesai

(Best Work Processes)

Nesitenkindami esama padėtimi, skatinsime matomą produktyvumo matavimą visose situacijose, kruopščiai to sieksime ir pasieksime rezultatų, dėl kurių visada galėsime didžiuotis, kad mūsų darbas pasižymi geriausia pasaulyje kokybe.
Todėl esamą padėtį laikysime nykimu ir toliau nedvejodami drąsiai tobulinsime bet kokius nepatenkinamus darbo procesus.

Nuosavybė

(Ownership)

Kad ir kokios prastos atrodytų mūsų užduotys, žinosime, kad esame savo darbo vadovai, ir atitinkamai elgsimės.
Kiekvienoje užduotyje rasime prasmę ir niekada nesakysime: „Tai ne mano darbas.“
Ir toliau veiksime savarankiškai, siekdami savo ir organizacijos laimės bei visų susijusių asmenų gerovės.

Evoliucija

(Evolution)

Nepasikliausime savo dabartiniais gebėjimais ir ankstesne patirtimi, bet ir toliau plėsime savo akiratį, mokysimės ir keisimės.
Užuot laikęsi išankstinių nuostatų ir teisinęsi, kodėl negalime siekti šių tikslų, ieškosime būdų, kaip jų pasiekti. Tapsime ne stebėtojais ar kritikais, o priimsime iššūkius bei ir palaikysime iššūkius priėmusius aplinkinius.

Harmonizuojame išmintį

(Harmonizes Wisdom)

Siekdami daugiau išminties, turime su atviru protu išklausyti kitų šalių nuomones ir pasakyti tai, ką reikia pasakyti su derama pagarba.
Skatinsime greitą ir optimalų sprendimų priėmimą be baimės nesutikti su kitais.

Palankiai vertiname unikalumą ir skirtumus

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Skirtumus laikysime privalumais, džiaugsimės įvairove ir naudosime ją savo naudai, kad sukurtume naują vertę.
Stengsimės suvokti savo išankstines nuostatas ir šališką požiūrį ir skatinsime sąžiningą sprendimų priėmimą nepriklausomai nuo tokio mąstymo būdo.

Svarbiausia – žmonės

(People First)

Kasdien praktikuodami ir nuolankiai apmąstydami tyrinėsime ir pasieksime idealią būseną. Komandos nariams neprimesime savo nuomonės ir metodų, bet tikėsime jų galimybėmis ir visiškai pasitikėsime, kad jie atliks savo darbą.
Atlikdami užduotis pirmenybę teiksime savo ir komandos narių sveikatai ir saugai. Rūpinsimės vieni kitais ir padėsime vieni kitiems, kad visiems komandos nariams būtų sukurta maloni darbo aplinka.

Siekiame rezultatų

(Drives Results)

Gerai suvoksime savo vaidmenis ir misijas ir visada patvirtinsime, kokį tikslą turime pasiekti ir kokiu mastu jį įgyvendinome.
Niekada nepamiršime savo elgesio, kai jis prieštarauja mūsų pasiekimams. Nesvarbu, su kokiu sudėtingu iššūkiu susidurtume, be baimės imsimės skubių veiksmų, kad užtikrintume rezultatų pasiekimą.