Panasonic Leadership Principles

Neatkarīgi no tā, vai mēs esam vai neesam komandas vadītāji, katrs no mums kā Panasonic grupas kopā sapulcināts indivīds, nodrošināsim līderību un centīsimies izmantot visu indivīdu kolektīvo gudrību, lai izveidotu ideālu sabiedrību, kas ir bagāta gan materiāli, gan intelektuāli. Šim nolūkam mēs pastāvīgi pārskatīsim un pilnveidosim Panasonic Leadership Principles, kas kalpo kā vadlīnijas mūsu ikdienas atbilstošai rīcībai visas Panasonic grupas ietvaros.

Fokuss uz klientu

(Customer Focus)

Mēs vienmēr domāsim no klienta skatpunkta.
Lai klienti būtu apmierināti, mēs padziļināti iedziļināsimies iespējamās problēmās, kuras vēl ir jāatklāj, skatīsimies ideālajā nākotnē un turpināsim rīkoties tā, lai ievērojami pārsniegtu viņu cerības.

Iedvesmojam iztēli

(Drives Vision)

Nebūdami saistīti ar līdzšinējo stāvokli, mēs drosmīgi iztēlosimies mūsu ideālo nākotni, kas pārsniedz apkārtējo iztēli.
Pat ja tas šķiet grūti, mēs nekad nepadosimies un strādāsim, lai īstenotu ideālu nākotni, izzinot visas iespējas.

Veidojam uzticību

(Builds Trust)

Apzinoties, ka esam sabiedrības locekļi, mēs iemantosim uzticību, rīkojoties godprātīgi un bez augstprātības.
Mēs neatstāsim novārtā pat vissīkākās detaļas un vienmēr darīsim to, kas ir pareizi sabiedrībai.
Turklāt mēs pazemīgi mācīsimies no visiem partneriem, sadarbosimies ar tiem un uzlabosim cits cita darbību, izmantojot cieņpilnu dialogu, lai sasniegtu sociālo progresu.

Stratēģiskā domāšana un uzvedība

(Strategic Thinking and Behavior)

Mēs pamanīsim pārmaiņu pazīmes, neaizraujoties ar konkrētām lietām, tādējādi saskatot sabiedrības kopainu un domājot elastīgi.
Mēs nepieņemsim pārsteidzīgus lēmumus vai neizmantosim tuvredzīgu pieeju, piemēram, domāsim par darbībām, kas jāveic, pamatojoties uz līdzšinējo stāvokli, un vienmēr veicināsim un praktizēsim vidēja un ilgtermiņa domāšanu.
Mēs pavērsim jaunas biznesa iespējas, vienmēr interesējoties par sociālo un tehnoloģisko progresu, kā arī izvērtējot un pilnveidojot mūsu prasmes, kas kalpos kā mūsu stiprās puses, cenšoties apsteigt pārmaiņas.

Labākie darba procesi

(Best Work Processes)

Nebūdami apmierināti ar līdzšinējo statusu, mēs veicināsim redzamu produktivitātes izvērtēšanu visās situācijās, rūpīgi centīsimies to īstenot un sasniegsim rezultātus, kas vienmēr liks mums lepoties ar to, ka mūsu darbs piedāvā vislabāko kvalitāti pasaulē.
Šajā nolūkā līdzšinējo stāvokli mēs uzskatīsim par lejupslīdi un bez vilcināšanās turpināsim drosmīgi uzlabot visus neapmierinošos darba procesus.

Īpašumtiesības

(Ownership)

Neatkarīgi no tā, cik nenozīmīgi var šķist mūsu uzdevumi, mēs apzināsimies, ka esam sava darba vadītāji un rīkosimies atbilstoši.
Mēs atradīsim nozīmi katrā uzdevumā un nekad neteiksim: "Tas nav mans darbs."
Mēs turpināsim rīkoties patstāvīgi, lai nodrošinātu savu un organizācijas laimi, kā arī visu iesaistīto personu labklājību.

Evolūcija

(Evolution)

Mēs nepaļausimies uz mūsu pašreizējām spējām un iepriekšējo pieredzi, bet turpināsim paplašināt mūsu redzesloku, mācīties un attīstīties.
Tā vietā, lai būtu saistoši konvencijām un attaisnotos, kāpēc mēs nevaram sasniegt šos mērķus, mēs pētīsim veidus, kā tos sasniegt. Mēs kļūsim par izaicinātājiem, nevis par skatītājiem vai kritiķiem, un atbalstīsim apkārtējo izaicinājumus.

Harmonizēsim gudrību

(Harmonizes Wisdom)

Lai gūtu vairāk gudrības, mums ar atvērtu prātu jāuzklausa citu pušu viedokļi un ar cieņu jāsaka viss, kas nepieciešams, lai tos ievērotu.
Mēs veicināsim ātru un optimālu lēmumu pieņemšanu, nebaidoties no domstarpībām ar citiem.

Sveicam unikalitāti un atšķirības

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Mēs uzskatīsim atšķirības par priekšrocībām, atzinīgi vērtēsim dažādību un izmantosim to savā labā, lai radītu jaunas vērtības.
Mēs apzināsimies mūsu aizspriedumus un neobjektīvos uzskatus un veicināsim godīgu lēmumu pieņemšanu neatkarīgi no šāda domāšanas veida.

Cilvēki pirmajā vietā

(People First)

Mēs izpētīsim un sasniegsim ideālo stāvokli ar ikdienas praksi un pazemīgām pārdomām. Mēs neuzspiedīsim komandas biedriem savus uzskatus un metodes, bet noticēsim viņu potenciālam un pilnībā uzticēsim viņiem paveikt viņu darbu.
Veicot uzdevumus, par galveno prioritāti noteiksim savas un komandas biedru veselības un drošības nodrošināšanu. Mēs rūpēsimies un palīdzēsim cits citam, lai radītu patīkamu darba vidi visiem komandas biedriem.

Iedvesmojam rezultātus

(Drives Results)

Mēs ļoti labi apzināsimies savas lomas un misijas un vienmēr apstiprināsim sasniedzamo mērķi un pakāpi un to, cik lielā mērā esam to īstenojuši.
Mēs nekad neaizmirsīsim par mūsu uzvedību, ja tā ir pretrunā ar mūsu sasniegumiem. Neatkarīgi no tā, cik sarežģīts ir izaicinājums, ar kuru saskaramies, mēs bezbailīgi un nekavējoties rīkosimies, lai nodrošinātu rezultātu sasniegšanu.