Panasonic Leadership Principles

Ongeacht of we managers zijn of niet, ieder van ons in de Panasonic Group oefent leiderschap uit en brengt de wijsheid van ons allen samen om een samenleving te realiseren waarin we zowel materieel als spiritueel welzijn bereiken. Daarom zullen we de Panasonic Leadership Principles, de gemeenschappelijke gedragscode van de Groep, voortdurend bijwerken om ze nog beter te maken en ze elke dag in de praktijk te brengen.

Klantgerichtheid

(Customer Focus)

Ons denken is altijd gericht op het perspectief van de klant.
Om klanten tevreden te houden, streven we naar een diepgaand begrip van hun behoeften, zelfs voordat ze zich daarvan bewust zijn. Ons doel is om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen en te streven naar een toekomst waarin hun ideale ervaring werkelijkheid wordt.

Visie

(Drives Vision)

Wij geloven niet in stilstand, maar in voortdurende vooruitgang. We stellen ons een toekomst voor die de verbeelding van anderen te boven gaat.
Nooit geven we op, zelfs als de uitdaging groot lijkt, we onderzoeken alle mogelijke wegen om die gedroomde toekomst te verwezenlijken.

Vertrouwen Opbouwen

(Builds Trust)

We zijn ons ervan bewust dat we deel uitmaken van de samenleving en we verdienen vertrouwen door oprecht en bescheiden te handelen.
Geen enkel detail wordt verwaarloosd en we streven er altijd naar het juiste te doen voor de samenleving.
We leren van anderen, werken samen met hen en versterken elkaar om gezamenlijk de samenleving verder te ontwikkelen.

Strategisch Denken en Handelen

(Strategic Thinking and Behavior)

We zijn in staat om veranderingen op te merken zonder ons te laten meeslepen door het heden, zodat we een overzicht hebben van het grotere geheel en flexibel kunnen denken.
We vermijden overhaaste beslissingen op korte termijn en brengen strategisch denken op middellange tot lange termijn consequent in de praktijk.
Altijd zijn we nieuwsgierig naar de maatschappelijke en technologische evolutie en blijven onze sterke punten en vaardigheden verfijnen om veranderingen voor te blijven.

Procesoptimalisatie

(Best Work Processes)

Tevredenheid met de status-quo is voor ons geen optie; we bevorderen voortdurend de verbetering van productiviteit.
We streven naar resultaten die ons trots maken op de uitstekende kwaliteit van ons werk, en daarom beschouwen we stilstand als achteruitgang. Zonder aarzeling blijven we werkprocessen verbeteren.

Verantwoordelijkheid

(Ownership)

Ongeacht hoe onbeduidend een taak ook lijkt, we zijn ons ervan bewust zijn dat we de baas zijn over ons eigen werk.
We zeggen nooit: "Dat is niet mijn taak“ en voelen ons trots in alles wat we doen.
We zullen verantwoordelijkheid tonen voor ons werk en voor ons eigen welzijn, dat van onze organisatie en van alle betrokkenen.

Ontwikkelen

(Evolution)

We blijven onze horizon verbreden door te leren en te veranderen, in plaats van te vertrouwen op onze huidige vaardigheden en ervaringen uit het verleden.
In plaats van te zoeken naar redenen waarom iets niet mogelijk is, zoeken we naar manieren om het wel te bereiken. We worden uitdagers, geen toeschouwers of critici, en moedigen anderen aan om ook uitdagingen aan te gaan.

Verbinden van Inzichten

(Harmonizes Wisdom)

We luisteren met open geest naar andere meningen en streven naar een respectvolle communicatie.
We nemen snel de juiste beslissingen en gaan constructief om met meningsverschillen.

Verwelkomen van inclusiviteit en verschillen

(Welcomes Uniqueness and Differences)

We zien diversiteit als een kracht en creëren kansen door het in ons voordeel te benutten.
We erkennen onze eigen vooroordelen en nemen eerlijke beslissingen die daar niet door worden beïnvloed.

Mensen op de eerste plaats

(People First)

We dringen onze werkwijzen niet op aan teamleden, maar geloven in hun mogelijkheden en vertrouwen hen uitdagend werk toe.
Het waarborgen van onze eigen veiligheid en het welzijn van onze teamleden heeft de hoogste prioriteit tijdens het uitvoeren van ons werk. We zorgen voor elkaar en streven ernaar om een prettige werkomgeving te creëren voor iedereen.

Resultaatgericht

(Drives Results)

We zijn ons bewust van onze rollen en verantwoordelijkheden en houden voortdurend de te behalen doelen en de voortgang daarvan in de gaten.
We zullen ons gedrag nooit over het hoofd zien als het botst met ons doel. Ondanks de uitdagingen die we tegenkomen, handelen we snel en vastberaden om zo resultaten te behalen.