Panasonic Leadership Principles

Som en del av Panasonic Group, uavhengig av om vi er ledere eller ikke, skal hver av oss vise lederskap og bidra til arbeidet med å bruke den kollektive visdommen mot realiseringen av et ideelt samfunn med rikdom både i materie og sinn. For dette formål vil vi kontinuerlig gjennomgå og forbedre Panasonic Leadership Principles som fungerer som vår veiledning for å handle tilsvarende hver dag i hele Panasonic-gruppen.

Kundefokus

(Customer Focus)

Vi skal ha kundens perspektiv i fokus.
For å holde kundene fornøyde, må vi forstå de potensielle problemene som de ennå ikke har identifisert, se fremover mot deres ideelle fremtid, og fortsette å ta tiltak som langt overgår forventningene deres.

Driver visjon

(Drives Vision)

Uten å være bundet av status quo, skal vi frimodig forestille oss vår ideelle fremtid utover fantasien til andre rundt oss.
Selv om det virker vanskelig, vil vi aldri gi opp for å oppnå en ideelle fremtid mens vi utforsker alle muligheter.

Bygger tillit

(Builds Trust)

Som medlemmer av samfunnet, vil vi oppnå tillit ved å handle i god tro uten arroganse.
Vi skal ikke neglisjere selv de minste detaljene og alltid gjøre det som er riktig for samfunnet.
Dessuten vil vi ydmykt lære av samarbeide med bedrifter og styrke hverandre gjennom respektfull dialog, med sikte på å oppnå sosial fremgang.

Strategisk tenkning og atferd

(Strategic Thinking and Behavior)

Vi skal oppdage tegn på endring uten å være opptatt av sakene som er aktuelle, og dermed se helheten i samfunnet og tenke fleksibelt.
Vi skal ikke ta forhastede beslutninger eller en kortsiktig tilnærming på handlinger som skal iverksettes basert på status quo, og vi skal alltid fremme og praktisere middels til langsiktig tenkning.
Vi vil åpne for nye forretningsmuligheter ved å alltid være interessert i sosial og teknologisk fremgang og ved å evaluere og finpusse ferdighetene våre, noe som vil være vår styrke i et forsøk på å være i forkant av endringer.

Beste arbeidsprosesser

(Best Work Processes)

Uten å være tilfreds med status quo skal vi fremme synlige mål på produktivitet, forfølge en slik innsats grundig og oppnå resultater som alltid vil gjøre oss stolte over at arbeidet vårt tilbyr verdens beste kvalitet.
For dette formål vil vi vurdere status quo som en nedgang og fortsette å forbedre eventuelle utilfredsstillende arbeidsprosesser.

Eierskap

(Ownership)

Uansett hvor nedverdigende oppgavene våre kan virke, vil vi være klar over at vi er ledere av våre egne jobber og handle deretter.
Vi vil finne mening i hver oppgave og aldri si: "Det er ikke min jobb."
Vi vil fortsette å handle med en følelse av autonomi for vår og organisasjonens lykke, så vel som for alle berørte individers velvære.

Utvikling

(Evolution)

Vi vil ikke være avhengige av våre nåværende evner og tidligere erfaringer, men vil fortsette å utvide horisonten vår, lære og endre oss.
I stedet for å være bundet av konvensjoner og komme med unnskyldninger om hvorfor vi ikke kan nå målene, vil vi utforske måter å oppnå dem på. Vi vil i stedet støtte utfordringene til andre rundt oss.

Harmoniserer visdom

(Harmonizes Wisdom)

For å skape mer visdom skal vi lytte til andre parters meninger med et åpent sinn og si det med respekt.
Vi vil fremme rask og optimal beslutningstaking uten frykt for uenighet med andre.

Ønsker unikhet og forskjeller velkommen

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Vi skal ønske mangfold velkommen og bruke det til vår fordel for å skape nye verdier.
Vi vil bli klar over våre forforståelser, synspunkter og fremme rettferdig beslutningstaking uavhengig av slike måter å tenke på.

Mennesker først

(People First)

Vi skal utforske og oppnå en ideell tilstand gjennom daglig praksis og ydmyk refleksjon. Vi vil ikke tvinge våre meninger og metoder på teammedlemmer, men heller tro på deres potensiale og stoler fullt på at de utfører jobben.
Når vi utfører oppgaver, vil vi gjøre det til en topp prioritet å sikre helsen og sikkerheten til oss selv og teammedlemmer. Vi vil ivareta og hjelpe hverandre for å etablere et hyggelig arbeidsmiljø for alle teammedlemmer.

Driver resultat

(Drives Results)

Vi skal være svært bevisst på våre roller og oppdrag, og alltid bekrefte målet og i hvilken grad vi har realisert det.
Vi vil aldri overse atferden vår når den strider mot vår prestasjon. Uansett hvor vanskelig utfordringen vi står overfor, vil vi fryktløst iverksette raske tiltak for å sikre oppnåelse av resultater.