Panasonic Leadership Principles

Jako osoby, zrzeszone przez Panasonic Group, niezależnie od tego, czy jesteśmy menedżerami odpowiedzialnymi za zespół każdy z nas zapewnia przywództwo i przyczynia się do starań na rzecz wykorzystania kolektywnej mądrości wszystkich osób w celu osiągnięcia doskonałego społeczeństwa bogatego zarówno w sferze materialnej, jak i umysłowej. W tym celu będziemy stale sprawdzać i doskonalić Panasonic Leadership Principles, które służą nam jako wskazówki dotyczące odpowiedniego działania każdego dnia w całej Panasonic Group.

Zorientowanie na klienta

(Customer Focus)

Zawsze będziemy myśleć z perspektywy klienta.
Aby zadowolić każdego klienta, będziemy dogłębnie rozumieć potencjalne problemy, których jeszcze nie zidentyfikowali, patrzeć w przyszłość i podejmować działania znacznie przewyższające ich oczekiwania.

Kierowanie wyobrażeniem

(Drives Vision)

Nie będąc związani status quo, odważnie wyobrażamy sobie naszą idealną przyszłość poza wyobraźnią innych wokół nas.
Nawet jeśli wydaje się to trudne, nigdy się nie poddalibyśmy i pracowaliśmy nad osiągnięciem idealnej przyszłości, badając wszystkie możliwości.

Budowanie zaufania

(Builds Trust)

Zdając sobie sprawę z tego, że jesteśmy członkami społeczeństwa, zdobędziemy zaufanie, działając w dobrej wierze i bez arogancji.
Nie będziemy lekceważyć nawet najmniejszych szczegółów i zawsze będziemy robić to, co jest dobre dla społeczeństwa.
Co więcej, będziemy z szacunkiem uczyć się od wszystkich podmiotów stowarzyszonych, współpracować z nimi i wzmacniać się nawzajem poprzez oparty na szacunku dialog, dążąc do osiągnięcia postępu społecznego.

Myślenie i zachowanie strategiczne

(Strategic Thinking and Behavior)

Będziemy wykrywać oznaki zmian bez skupiania się na bieżących sprawach, widząc w ten sposób szerszy obraz społeczeństwa i myśląc elastycznie.
Nie będziemy podejmować pochopnych decyzji ani przyjmować podejścia krótkowzrocznego, takiego jak myślenie o działaniach, które należy podjąć w oparciu o status quo i będziemy zawsze promować oraz praktykować myślenie średnioterminowe i długoterminowe.
Będziemy otwierać nowe możliwości biznesowe, stale interesując się postępem społecznym i technologicznym oraz oceniając i doskonaląc nasze umiejętności, które będą naszymi mocnymi stronami w dążeniu do wyprzedzania zmian.

Najlepsze procesy robocze

(Best Work Processes)

Nie zadowalając się status quo, będziemy promować widoczny pomiar produktywności we wszystkich sytuacjach, będziemy dążyć do takiego wysiłku i osiągniemy rezultaty, które sprawią, że zawsze będziemy dumni z tego, że nasza praca oferuje najlepszą jakość na świecie.
Z tego powodu uznamy status quo za upadek i bez wahania będziemy nadal odważnie ulepszać wszelkie niezadowalające procesy pracy.

Udział własny

(Ownership)

Bez względu na to, jak mało istotne mogą wydawać się nasze zadania, będziemy świadomi, że jesteśmy kierownikami
naszych obowiązków i będziemy postępować zgodnie z nimi.
Znajdziemy sens w każdym zadaniu i nigdy nie powiemy: „To nie należy do moich obowiązków.”
Będziemy nadal działać z poczuciem autonomii dla naszego dobra i dobra organizacji, a także dla dobra wszystkich zainteresowanych osób.

Rozwój

(Evolution)

Nie będziemy polegać nie tylko na naszych aktualnych możliwościach i wcześniejszych doświadczeniach, ale będziemy nadal poszerzać nasze horyzonty, uczyć się i zmieniać.
Zamiast ograniczać się do konwencji i wymyślać wymówki, dlaczego nie możemy realizować tych celów, zbadamy sposoby ich osiągnięcia. Będziemy rzucać wyzwania i wspierać innych wokół nas w podejmowaniu wyzwań, niż obserwować lub krytykować.

Zharmonizowana mądrość

(Harmonizes Wisdom)

Aby kreować więcej mądrości, powinniśmy słuchać opinii innych z otwartym umysłem i mówić to, co należy powiedzieć z szacunkiem dla nich.
Wspieramy szybkie i optymalne podejmowanie decyzji bez obawy o brak porozumienia z innymi.

Z radością akceptuje wyjątkowość i różnice

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Powinniśmy traktować różnice jako mocne strony - z entuzjazmem przyjmować różnorodność i z powodzeniem wykorzystywać ją do tworzenia nowych wartości.
Będziemy świadomi naszych uprzedzeń i stronniczych poglądów oraz będziemy promować uczciwe podejmowanie decyzji niezależnie od takich sposobów myślenia.

Ludzie przede wszystkim

(People First)

Poprzez codzienną praktykę i pokorną refleksję będziemy odkrywać i osiągać stan idealny. Nie będziemy narzucać naszych opinii i metod członkom zespołu wierząc w ich potencjał i w pełni ufając, że wykonają swoją pracę.
Realizując zadania, naszym priorytetem będzie zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa sobie i członkom zespołu. Będziemy dbać i pomagać sobie nawzajem w tworzeniu przyjemnego środowiska pracy dla wszystkich członków zespołu.

Osiąganie wyznaczonych celow

(Drives Results)

Będziemy świadomi naszych ról i misji oraz zawsze będziemy potwierdzać cel, który mamy osiągnąć i komunikować stopień jego realizacji.
Nigdy nie przeoczymy naszego zachowania, które które jest sprzeczne z wyznaczonym celem. Bez względu na to, jak trudne jest wyzwanie, przed którym stajemy, odważnie podejmiemy natychmiastowe działania aby zapewnić osiągnięcie wyników.