Panasonic Leadership Principles

Ca persoane individuale aflate sub umbrela Grupului Panasonic, indiferent dacă suntem sau nu manageri responsabili pentru o echipă, fiecare dintre noi va oferi leadership și va contribui la eforturile de utilizare a înțelepciunii colective a tuturor persoanelor în vederea construirii unei societăți perfecte cu bogății materiale și spirituale. În acest sens, vom revizui și îmbunătăți în permanență Panasonic Leadership Principles, care servesc drept ghid pentru a acționa în mod corespunzător în fiecare zi în cadrul Grupului Panasonic.

Orientarea către client

(Customer Focus)

Întotdeauna trebuie să gândim din perspectiva clientului.
Pentru a păstra clienții mulțumiți, trebuie să înțelegem în profunzime problemele potențiale pe care aceștia trebuie să le identifice, să privim către viitorul lor ideal și să continuăm să acționăm în moduri care depășesc cu mult așteptările lor.

Alimentează viziunea

(Drives Vision)

Fără a fi legați de starea de fapt, ne vom imagina cu îndrăzneală viitorul nostru ideal, dincolo de imaginația celor din jurul nostru.
Chiar dacă pare dificil, nu vom renunța niciodată și vom acționa în sensul obținerii unui viitor ideal, explorând toate posibilitățile.

Consolidează încrederea

(Builds Trust)

Fiind conștienți de faptul că suntem membri ai societății, vom câștiga încredere acționând cu bună-credință, fără aroganță.
Nu vom neglija nici cel mai mic detaliu și vom face lucrurile ținând cont întotdeauna de ceea ce este bun pentru societate.
În plus, vom învăța cu modestie de la toți asociații, vom coopera cu aceștia și vom contribui la dezvoltarea reciprocă prin dialog respectuos, în scopul obținerii progresului social.

Gândire și comportament strategic

(Strategic Thinking and Behavior)

Vom detecta semnalele schimbării, fără a fi preocupați de problemele actuale, prin aceasta observând imaginea de ansamblu a societății și gândind flexibil.
Nu vom lua decizii pripite și nu vom avea o abordare pe termen scurt, cum ar fi să ne gândim la ce acțiuni trebuie întreprinse în baza situației actuale, vom promova și practica întotdeauna gândirea pe termen mediu și lung.
Vom deschide noi oportunități de afaceri, interesându-ne mereu de progresul social și tehnologic, evaluând și perfecționând abilitățile noastre care vor servi drept puncte forte în efortul de a ne menține cu un pas înaintea schimbărilor.

Cele mai bune procese de lucru

(Best Work Processes)

Fără a ne mulțumi cu situația actuală, vom promova măsurarea vizibilă a productivității în toate situațiile, vom urmări cu atenție aceste eforturi și vom obține rezultate care ne vor face întotdeauna mândri că munca noastră oferă cea mai bună calitate din lume.
În acest scop, vom considera starea actuală ca fiind un declin și vom continua să îmbunătățim cu îndrăzneală și fără ezitare orice proces de lucru nesatisfăcător.

Dreptul de proprietate

(Ownership)

Indiferent de cât de neimportante pot părea sarcinile noastre, vom fi întotdeauna conștienți de faptul că noi suntem managerii posturilor noastre și vom acționa în consecință.
Vom găsi o semnificație în fiecare sarcină și nu vom spune niciodată „Asta nu este treaba mea.”
Vom continua să acționăm cu un sentiment de autonomie pentru mulțumirea noastră și a organizației, precum și pentru bunăstarea tuturor celor implicați.

Evoluție

(Evolution)

Nu vom depinde de capabilitățile noastre actuale și de experiențele trecutului, ci vom continua să ne extindem orizonturile, să învățăm și să ne schimbăm.
În loc să fim legați de convenții și să găsim scuze pentru că nu putem urmări aceste obiective, vom explora modalități de a le atinge. Vom deveni mai degrabă competitori decât spectatori sau critici și vom sprijini provocările celor din jurul nostru.

Armonizează înțelepciunea

(Harmonizes Wisdom)

Pentru a crea mai multă înțelepciune, vom asculta cu mintea deschisă opiniile altor părți și vom spune ceea ce trebuie spus cu privire la acestea.
Vom încuraja luarea rapidă și optimă a deciziilor, fără teamă de a intra în contradicție cu ceilalți.

Întâmpină unicitatea și diferențele

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Vom considera diferențele drept puncte forte, vom întâmpina diversitatea și o vom utiliza în avantajul nostru pentru a crea valori noi.
Vom deveni conștienți de ideile noastre preconcepute și de punctele de vedere părtinitoare și vom încuraja luarea în mod corect a deciziilor, independent de astfel de moduri de gândire.

Oamenii pe primul loc

(People First)

Vom explora și vom atinge o stare perfectă prin practică zilnică și reflecții modeste. Nu vom forța opiniile și metodele noastre asupra membrilor echipei, ci vom crede în potențialul acestora și vom avea deplină încredere în capacitatea lor de a-și face treaba.
Atunci când îndeplinim sarcini, vom avea grijă ca asigurarea sănătății și siguranței noastre și a membrilor echipei să fie o prioritate de top. Vom avea grijă și ne vom ajuta unii pe ceilalți pentru a crea un mediu plăcut de lucru pentru toți membrii echipei.

Obține rezultate

(Drives Results)

Vom fi pe deplin conștienți de rolurile și misiunile noastre și vom confirma în permanență obiectivul care trebuie atins și gradul în care acesta a fost îndeplinit.
Nu vom ignora niciodată comportamentul nostru atunci când acesta este în contradicție cu realizările noastre. Indiferent de cât de dificile sunt provocările cărora trebuie să le facem față, vom acționa fără teamă, cu promptitudine pentru a asigura obținerea rezultatelor.