Panasonic Leadership Principles

Kao pojedinci koje okuplja Panasonic grupa, bez obzira na to da li smo menadžeri odgovorni za tim ili ne, svako od nas će obezbediti vođstvo i doprineti naporima da se kolektivna mudrost svih pojedinaca iskoristi za ostvarenje idealnog društva bogatog kako materijalno tako i umno. U tom cilju, mi ćemo kontinuirano pregledati i poboljšavati Panasonic Leadership Principles koji služe kao naše smernice za svakodnevno delovanje u skladu sa njima u celoj Panasonic grupi.

Fokus na klijentu

(Customer Focus)

Uvek ćemo razmišljati iz perspektive klijenta.
Kako bi klijenti bili zadovoljni, moramo istinski razumeti potencijalne probleme koje oni tek treba da identifikuju, gledaćemo unapred u njihovu idealnu budućnost i nastaviti da preduzimamo korake koji daleko prevazilaze njihova očekivanja.

Pokretanje vizije

(Drives Vision)

Bez toga da nas obavezuje status kvo, hrabro ćemo zamisliti našu idealnu budućnost van mašte onih koji nas okružuju.
Čak i kada situacije izgledaju teško i neizbežno, nikada nećemo odustati i radićemo na postizanju idealne budućnosti dok istražujemo sve ostale mogućnosti.

Gradimo poverenje

(Builds Trust)

Imajući u vidu da smo članovi društva, poverenje ćemo steći delujući u dobrom duhu.
Nećemo zanemariti ni najsitnije detalje i uvek ćemo činiti ono što je dobro za društvo.
Štaviše, ponizno ćemo učiti od svih filijala, sarađivati sa njima i unapređivati jedni druge kroz dijalog sa poštovanjem, sa ciljem da postignemo društveni napredak.

Strateško razmišljanje i ponašanje

(Strategic Thinking and Behavior)

Otkrićemo znake promena bez toga da budemo zaokupljeni aktuelnim stvarima, na taj način sagledavajući širu sliku društva.
Nećemo donositi ishitrene odluke ili zauzimati nepromenjiv stav kao što je razmišljanje o akcijama koje treba preduzeti na osnovu statusa kvo, i uvek ćemo promovisati i praktikovati srednjoročno i dugoročno razmišljanje.
Otvorićemo nove poslovne mogućnosti tako što ćemo se uvek interesovati za društveni i tehnološki napredak i ocenjivati i usavršavati svoje veštine, koje će nam poslužiti kao snaga u nastojanju da budemo ispred promena.

Najbolji radni procesi

(Best Work Processes)

Ne zadovoljavajući se statusom kuo, promovisaćemo vidljivo merenje produktivnosti u svim situacijama, temeljno ćemo se baviti takvim akcijama i postići rezultate koji će nas uvek činiti ponosnim što naš rad nudi najbolji svetski kvalitet.
U tom cilju, status kvo ćemo smatrati padom i nastavićemo da hrabro unapređujemo sve nezadovoljavajuće radne procese bez oklevanja.

Vlasništvo

(Ownership)

Koliko god naši zadaci izgledali teški, bićemo uvek svesni da smo mi menadžeri naših obaveza i postupaćemo u skladu sa tim.
Pronaći ćemo smisao u svakom zadatku i nikada nećemo reći: „To nije moj posao“.
Nastavićemo da delujemo sa osećajem autonomije za našu sreću i sreću organizacije, kao i za dobrobit svih pojedinaca.

Evolucija

(Evolution)

Nećemo zavisiti od naših trenutnih sposobnosti i prethodnog iskustva, već ćemo nastaviti da širimo svoje vidike, učimo i menjamo se.
Umesto da budemo vezani konvencijama i da se opravdavamo zašto ne možemo da sledimo nove ciljeve, mi ćemo istražiti načine da ih postignemo. Pre ćemo postati izazivači nego posmatrači ili kritičari i podržaćemo izazove drugih oko nas.

Harmonizacija mudrosti

(Harmonizes Wisdom)

Da bismo stvorili više mogućnosti, otvoreno ćemo saslušati mišljenja drugih strana i reći šta treba da se kaže sa poštovanjem.
Promovisaćemo brzo i optimalno donošenje odluka bez straha od neslaganja sa drugima.

Pozdravljamo jedinstvenost i razlike

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Različitosti ćemo smatrati prednostima i pozdraviti raznolikost i iskoristiti je u našu korist za stvaranje novih vrednosti.
Postaćemo svesni svojih predubeđenja i pristrasnih stavova i promovisaćemo pravedno donošenje odluka nezavisno od takvog načina razmišljanja.

Ljudi su na prvom mestu

(People First)

Istražićemo i postići idealno stanje kroz svakodnevnu praksu i skromno razmišljanje. Nećemo forsirati svoje mišljenje i metode članovima tima, već ćemo verovati u njihov potencijal i sposobnost da svoj posao obavljaju dobro.
Prilikom obavljanja zadataka, glavni prioritet će biti da obezbedimo zdravlje i bezbednost sebe i članova tima. Pazićemo i pomagati jedni drugima da uspostavimo prijatno radno okruženje za sve članove tima.

Podstičemo rezultate

(Drives Results)

Bićemo svesni svojih uloga i misije i uvek ćemo raditi za cilj koji treba postići.
Nikada nećemo zanemarivati svoje ponašanje kada je u suprotnosti sa našim dostignućima. Bez obzira na to koliko je težak izazov sa kojim se suočavamo, neustrašivo ćemo preduzimati blagovremene mere kako bismo obezbedili postizanje rezultata.