Panasonic Leadership Principles

Як особи, яких об'єднує група компанії Panasonic, незалежно від того, чи є ми керівниками, які відповідають за роботу всієї команди, кожен із нас — лідер і робить внесок у намагання використовувати колективну мудрість задля створення ідеального суспільства, багатого як матеріально, так і духовно. Для досягнення цієї мети ми постійно переглядаємо та вдосконалюємо Panasonic Leadership Principles, які становлять основу для нашої повсякденної поведінки в межах групи компаній Panasonic.

Клієнтоорієнтованість

(Customer Focus)

Ми завжди мислимо, ставлячи себе на місце клієнта.
Для того щоб клієнти залишалися задоволеними, ми виявлятимемо глибоке розуміння потенційних проблем ще до їхнього визначення клієнтами, заглядатимемо в ідеальне майбутнє, як його уявляють клієнти та продовжуватимемо вживати заходів, які значно перевершують їхні очікування.

Реалізація бачення

(Drives Vision)

Ми не зупинятимемося на досягнутому і сміливо уявлятимемо наше ідеальне майбутнє, що виходить за рамки фантазії людей, які нас оточують.
Складність завдання не стане для нас перепоною, і ми ніколи не здаватимемося й(та) невпинно працюватимемо задля досягнення ідеального майбутнього, досліджуючи водночас усі можливості, що відкриваються перед нами.

Побудова довіри

(Builds Trust)

Усвідомлюючи нашу роль як членів суспільства, ми будуватимемо довіру, що ґрунтується на
добросовісності, у якій немає місця зарозумілості.
Ми не ігноруватимемо навіть найдрібніші деталі та завжди діятимемо в найкращих інтересах суспільства.
Ба більше(Крім того), ми навчатимемося у всіх наших партнерів, співпрацюватимемо з ними й(та) надаватимемо один одному підтримку завдяки постійному діалогу, в основі якого лежить взаємна повага, на шляху до соціального прогресу.

Стратегічне мислення та поведінка

(Strategic Thinking and Behavior)

Ми виявлятимемо зміни та не зосереджуватимемося на розв'язанні тільки поточних завдань, що дасть нам можливість бачити загальну картину того, що відбувається в суспільстві, та застосовувати гнучкість мислення.
Ми не прийматимемо необдуманих рішень і не застосовуватимемо недалекоглядні підходи, як-от формулювання заходів, що ґрунтуються на поточному становищі. Натомість, обмірковуючи наші подальші кроки й(та) дії, ми завжди застосовуватимемо підходи, спрямовані на середньострокову чи довгострокову перспективу.
Ми залишатимемося відкритими до нових можливостей для бізнесу, завжди виявляючи зацікавленість у соціальному та технологічному прогресі й(та) невпинно оцінюючи свої вміння та вдосконалюючи їх, щоб зробити їх нашою сильною стороною та залишатися на крок попереду будь-яких змін.

Найкращі методи роботи

(Best Work Processes)

Ми не зупинятимемося на досягнутому та в усіх випадках запроваджуватимемо чітко визначені засоби вимірювання продуктивності, ретельно контролюватимемо їхнє застосування та досягатимемо результатів, завдяки чому ми завжди зможемо пишатися результатами своєї роботи, якість яких найкраща у світі.
Саме тому ми розглядатимемо стабільність як початок спаду і продовжуватимемо невпинно й(та) рішуче вдосконалювати всі робочі процеси, якщо в нас виникнуть сумніви в їхній якості.

Відповідальність

(Ownership)

Не має значення, наскільки дрібними можуть видаватися наші завдання: ми завжди знаємо, що ми самостійно керуємо своєю роботою й(та) діємо відповідним чином.
Ми шукатимемо сенс у кожному завданні й(та) ніколи не кажемо: "Це не моя справа".
Ми й(і) надалі працюватимемо з усвідомленням особистої відповідальності за своє щастя, добробут компанії та всіх зацікавлених осіб.

Розвиток

(Evolution)

Ми не покладатимемося на наші поточні можливості й(та) минулий досвід, а натомість продовжуватимемо розширювати свої горизонти, вчитися та змінюватися.
Замість того, щоб зв'язувати себе умовностями й(та) шукати виправдання, ми знаходитимемо шляхи для досягнення цілей, які ми поставили перед собою. Ми кидатимемо виклик, а не залишатимемося сторонніми спостерігачами чи критиками, і будемо підтримувати тих, хто обрав такий самий шлях.

Гармонізоване розуміння

(Harmonizes Wisdom)

Щоб набути більше життєвого досвіду та мудрості, ми прислухатимемося до думок людей, які нас оточують, без будь-якого упередження, та висловлюватимемо свою думку з повагою до них.
Ми сприятимемо швидкому прийняттю оптимальних рішень без остраху, що хтось може не погодитися з нами.

Підтримка унікальності й відмінностей

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Ми сприйматимемо відмінності як сильні сторони, радо вітатимемо різноманіття й(та) використовуватимемо його в наших інтересах для створення нової цінності.
Ми усвідомимо наші упередження й(та) необ'єктивні погляди і сприятимемо прийняттю справедливих рішень, що не залежать від такого способу мислення.

Орієнтованість на людей

(People First)

Ми шукатимемо ідеальний стан шляхом щоденної практики та спокійних роздумів. Ми не нав'язуватимемо членам команди свої думки та методи, але натомість віритимемо в їхній потенціал і здатність самостійно виконувати свою роботу.
Виконуючи поставлені перед нами завдання, ми зробимо найвищим пріоритетом наше власне здоров'я та безпеку та(, а також) здоров'я й(та) безпеку членів нашої команди. Ми допомагатимемо один одному й(та) докладатимемо зусиль, щоб створити комфортне робоче середовище для кожного члена нашої команди.

Досягнення результатів

(Drives Results)

Ми усвідомлюватимемо наші ролі й(та) місії та(, а також) завжди досягатимемо своїх цілей, чітко розуміючи, на якому саме етапі ми наразі перебуваємо.
Ми за жодних обставин не ігноруватимемо свою поведінку, якщо вона перешкоджає виконанню наших завдань. Ми без будь-якого остраху якнайшвидше вживатимемо необхідних заходів, щоб досягти своєї мети попри всі складнощі й(та) виклики, з якими ми стикаємося на своєму шляху.