Послание на главния изпълнителен директор на групата

Снимка: Юри Кусуми, представителен директор, президент, главен изпълнителен директор на Panasonic Holdings Corporation

Ускоряване на нашата трансформация към постигане на благоденствие както на материално, така и на духовно ниво.

„Благоденствието на материално и духовно ниво“ е идеалното състояние на обществото, което нашият основател Коносуке Мацушита си е представял и преследвал през целия си живот. За да постигне този възвишен стремеж, през 1932 г. той го поставя като истинска цел на Групата и изготвя 250-годишен план, по време на който Групата ще се разраства в продължение на десет поколения.

Съответно, ние в Panasonic днес сме отговорни за предаването на щафетата на бъдещите поколения.

Има много бързи промени в обществото, включително сериозен недостиг на работна ръка и разделение на веригите за доставки поради геополитически риск. Освен това сега сме изправени пред много забележителни социални явления като глобалното затопляне, изчерпването на ресурсите и удължаването на продължителността на живота в добро здраве.

С цел да се справим с тези различни социални проблеми и по този начин да постигнем нашия 250-годишен план, ние в Panasonic Group ще изпълним две основни стратегии.

Първо, Групата ще обедини усилията на всички, за да помогне за решаването на глобалните екологични проблеми. Представяйки си щастието на бъдещите хора след 160 години, когато 250-годишният план на Групата бъде завършен, трябва по всякакъв начин да избегнем сблъсъка на бъдещите поколения със сериозни трудности, за да продължи животът на Земята. Ние в Panasonic считаме предлагането на спешни решения на глобалните екологични проблеми, включително изменението на климата, за наша приоритетна цел за управление. Ето защо всички ние възприемаме визията на Групата за околната среда, Panasonic GREEN IMPACT. Чрез различните ни бизнеси, които обхващат голямо разнообразие от области като мобилност, домове, градове и вериги за доставки, Panasonic Group ще ускори усилията си за намаляване на емисиите на CO2 в обществото.

Второ, ние сме решени да помогнем на нашите клиенти да останат здрави, защитени и да се чувстват удобно през целия си живот. Panasonic Group има много, много допирни точки с нашите клиенти в различните етапи от техния живот. Чрез комбиниране на тези разнообразни контакти с клиентите с нашите съвременни цифрови технологии и чрез ускоряване на технологичните иновации и трансформацията на бизнес моделите, Групата иска да се разрасне като „доставчик на решения за начин на живот“.

Ние в Групата ще обединим всичките си силни страни, за да постигнем нашия корпоративен лозунг „Live Your Best“. За тази цел ще преминем на следващо ниво, за да ускорим трансформацията на Групата. Всички служители на Групата ще обединят усилията си и ще продължат да се предизвикват индивидуално, за да направят по-нататъшни подобрения. И в рамките на оперативната структура на компанията, всяка от нашите оперативни компании ще работи усилено, за да даде ненадминат принос към индустриите и клиентите, към които е насочена. Чрез тези усилия Panasonic Group е твърдо решена да постигне по-нататъшен растеж и в крайна сметка да увеличи своята корпоративна стойност. В тази връзка искрено ви моля за вашата подкрепа и поддръжка и занапред.

Юки Кусуми

Юки Кусуми
Пълномощен директор, Президент
Главен изпълнителен директор на Групата
Panasonic Holdings Corporation