За Panasonic накратко

Нашата цел

Panasonic ще продължи да приема нови възможности да прави това, което сме правили повече от век
– да обогатяваме живота на хората у дома и на работното място и да движим обществото напред.

Управление на групата

Общ преглед на групата на Panasonic

Обикновени акции

259,3

милиарда йени

Брой служители

233.391

Брой консолидирани компании

524

(включително компанията майка)

Нетни продажби

8.378,9

милиарда йени

Към финансова година, която приключи през март 2023 г.