Meddelelse fra koncernens administrerende direktør

Foto: Yuki Kusumi, Representative Director, President, koncernens administrerende direktør for Panasonic Holdings Corporation

Fremskyndelse af vores transformation frem mod at opnå velstand både materielt og mentalt

"Velstand såvel materielt som mentalt" er den ideelle samfundstilstand, som vores grundlægger, Konosuke Matsushita, forestillede sig og stræbte efter gennem hele sit liv. For at nå dette høje mål placerede han i 1932 dette som koncernens egentlige formål, og han opstillede en 250-årig plan, hvor koncernen skulle bestå over ti generationer.

Derfor er vi hos Panasonic i dag alle ansvarlige for at give stafetten videre til de kommende generationer.

Der er sket mange hurtige ændringer i samfundet, herunder alvorlig mangel på arbejdskraft og opsplitning af forsyningskæderne på grund af geopolitiske risici. Desuden står vi nu over for mange bemærkelsesværdige sociale fænomener som f.eks. global opvarmning, ressourceudtømning og en længere forventet sund levetid.

Med henblik på at løse disse forskellige sociale problemer og dermed opfylde vores 250-årsplan vil vi hos Panasonic Group gennemføre to grundlæggende strategier.

For det første vil koncernen forene alles indsats for at bidrage til at løse de globale miljøproblemer. Når vi forestiller os de fremtidige menneskers lykke om 160 år, når gruppens 250-års plan er afsluttet, må vi absolut undgå, at de kommende generationer får alvorlige problemer med at blive ved med at leve på denne planet. Hos Panasonic betragter vi det som vores højeste prioritet at tilbyde akutte løsninger på globale miljøproblemer, herunder klimaændringer, som vores ledelsesmål. Derfor tilslutter vi os alle koncernens miljøvision, Panasonic GREEN IMPACT. Gennem vores forskellige virksomheder, der dækker en lang række områder som f.eks. mobilitet, huse, byer og forsyningskæder, vil Panasonic Group fremskynde bestræbelserne på at yde bidrag til at reducere CO2-emissionerne i samfundet.

For det andet er vi fast besluttet på at hjælpe vores kunder med at holde sig sunde, sikre og komfortable hele livet igennem. Panasonic Group har et meget stort antal kontaktpunkter med vores kunder i deres forskellige livsfaser. Ved at kombinere disse alsidige kundekontakter med vores avancerede digitale teknologier og ved at fremskynde teknologiske innovationer og transformation af forretningsmodeller ønsker koncernen at vokse som en "leverandør af livsstilsløsninger".

Vi i koncernen vil forene alle vores styrker for at leve op til vores virksomhedsslogan, "Live Your Best". Med henblik herpå vil vi intensivere vores indsats for at fremskynde koncernens transformation. Alle koncernens medarbejdere vil forene deres indsats og vil fortsætte med at udfordre sig selv individuelt for at opnå yderligere forbedringer. Og inden for rammerne af driftsselskabsstrukturen vil hvert af vores driftsselskaber arbejde hårdt for at yde et uovertruffent bidrag til de brancher og kunder, som de henvender sig til. Gennem disse bestræbelser er Panasonic Group fast besluttet på at opnå yderligere vækst og i sidste ende øge virksomhedens værdi. Jeg beder jer oprigtigt om jeres fortsatte støtte fremover.

Yuki Kusumi

Yuki Kusumi
Repræsentativ direktør, bestyrelsesformand
Koncernens administrerende direktør
Panasonic Holdings Corporation