Konsernin toimitusjohtajan viesti

Valokuva: Yuki Kusumi, edustava johtaja, hallituksen puheenjohtaja, Panasonic Holdings Corporationin yritysryhmän toimitusjohtaja

Nopeutamme muutosta kohti vaurautta sekä materiaalisissa asioissa että mielen maailmassa

"Vauraus sekä materiaalisissa asioissa että mielen maailmassa" on yhteiskunnan ihanteellinen tila, jota perustajamme Konosuke Matsushita visioi ja tavoitteli koko elämänsä ajan. Tämän ylevän tavoitteen saavuttamiseksi hän asetti sen vuonna 1932 konsernin ohjaavaksi tarkoitukseksi, ja hän laati 250 vuoden suunnitelman, jonka avulla konserni säilyisi ja menestyisi yli kymmenen sukupolvea.

Me Panasonicissa olemmekin kaikki vastuussa kapulan luovuttamisesta tuleville sukupolville.

Yhteiskunnassa on tapahtunut monia nopeita muutoksia. On koettu vakavaa työvoimapulaa ja toteutettu geopoliittiseen riskiin perustuvia toimitusketjujen muutoksia. Lisäksi edessämme on nyt monia merkittäviä yhteiskunnalisia ilmiöitä, kuten ilmaston lämpeneminen, luonnonvarojen ehtyminen ja terveen elinajanodotteen pidentyminen.

Panasonic-konserni toteuttaa kaksi perusstrategiaa pyrkiessään ratkaisemaan nämä eri yhteiskunnalliset kysymykset ja siten saavuttamaan 250-vuotissuunnitelmamme tavoitteet.

Ensinnäkin konserni yhdistää kaikkien ponnistelut maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Kun kuvittelemme tulevaisuuden ihmisten onnellisuutta 160 vuoden kuluttua, kun konsernin 250-vuotissuunnitelma on saatu päätökseen, meidän on ehdottomasti vältettävä sitä, että tulevilla sukupolvilla olisi vakavia vaikeuksia elää tällä planeetalla. Me Panasonicilla pidämme kiireellisten ratkaisujen tarjoamista maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, ensisijaisena hallintomme tavoitteena. Siksi me kaikki hyväksymme konsernin laajuisen ympäristövision, joka tunnetaan nimellä Panasonic GREEN IMPACT. Panasonic-konserni nopeuttaa toimiaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi yhteiskunnassa monilla eri aloilla, kuten liikenteessä, asumisessa, kaupungeissa ja toimitusketjuissa.

Toiseksi olemme päättäneet auttaa asiakkaitamme pysymään terveinä, turvassa ja ololtaan mukavina koko elämänsä ajan. Panasonic-konsernilla on monia kosketuspisteitä asiakkaisiimme heidän eri elämänvaiheissaan. Yhdistämällä nämä monipuoliset asiakaskontaktit huippuluokan digitaaliseen teknologiaamme ja nopeuttamalla teknisiä innovaatioita ja liiketoimintamallien muutosta konserni haluaa kasvaa "elämäntaparatkaisujen tarjoajana".

Me konsernissa yhdistämme kaikki vahvuutemme saavuttaaksemme yrityksen iskulauseen "Live Your Best" tavoitteet. Tätä varten nopeutamme toimintaamme konsernin muutoksen vauhdittamiseksi. Kaikki konsernin työntekijät yhdistävät ponnistelunsa ja haastavat itsensä kehittääkseen toimintatapojamme entisestään. Eri operatiivisten yritysten rakenteen puitteissa jokainen yrityksemme tekee kovasti töitä tuodakseen ylivertaisen panoksensa niille toimialoille ja asiakkaille, joiden parissa se toimii. Näiden ponnistelujen kautta Panasonic-konserni on päättänyt jatkaa kasvun tavoittelua ja nostaa siten yrityksen arvoa. Käytänkin tilaisuuden hyväkseni ja pyydän vilpittömästi, että jatkatte ponnistelujanne ja tukeanne yhteisen päämäärän eteen.

Yuki Kusumi

Yuki Kusumi
Edustava johtaja, hallituksen puheenjohtaja
Yritysryhmän toimitusjohtaja
Panasonic Holdings Corporation