Μήνυμα του CEO του Ομίλου

Φωτογραφία: Yuki Kusumi, Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος, CEO της Panasonic Holdings Corporation του Ομίλου Panasonic

Επιτάχυνση του μετασχηματισμού μας με στόχο την ευημερία τόσο στην ύλη όσο και στο πνεύμα

Η «Ευημερία στην ύλη και στο πνεύμα» είναι η ιδανική κατάσταση της κοινωνίας που οραματίστηκε και επεδίωξε σε όλη του τη ζωή ο ιδρυτής μας, Konosuke Matsushita. Το 1932, για να επιτύχει αυτόν τον δύσκολο στόχο, τον όρισε ως τον πραγματικό σκοπό του Ομίλου και έθεσε ένα σχέδιο 250 ετών, το οποίο θα διατηρούσε ο Όμιλος για περισσότερες από δέκα γενιές.

Αντίστοιχα, εμείς στην Panasonic σήμερα, είμαστε όλοι υπεύθυνοι να παραδώσουμε τη σκυτάλη στις επόμενες γενιές.

Υπήρξαν πολλές γρήγορες αλλαγές στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών ελλείψεων εργατικού δυναμικού και διαχωρισμούς των αλυσίδων εφοδιασμού με βάση τον γεωπολιτικό κίνδυνο. Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζουμε πλέον πολλά αξιοσημείωτα κοινωνικά φαινόμενα όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η εξάντληση των πόρων και η παράταση του προσδόκιμου υγιούς ζωής.

Με στόχο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα διάφορα κοινωνικά ζητήματα και έτσι να πετύχουμε το 250ετές μας σχέδιο, εμείς στον Όμιλο Panasonic θα εκτελέσουμε δύο βασικές στρατηγικές.

Πρώτον, ο Όμιλος θα ενώσει τις προσπάθειες όλων για να βοηθήσει στην επίλυση παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με γνώμονα την ευτυχία των μελλοντικών ανθρώπων σε 160 χρόνια από τώρα, όταν ολοκληρωθεί το 250ετές σχέδιο του Ομίλου, πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία να προκαλέσουμε σοβαρές δυσκολίες στις επόμενες γενιές σε σχέση με τη ζωή τους σε αυτόν τον πλανήτη. Εμείς στην Panasonic θεωρούμε την προσφορά επειγουσών λύσεων σε παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, ως κορυφαίο στόχο διαχείρισης. Επομένως, ενστερνιζόμαστε όλοι το περιβαλλοντικό όραμα του Ομίλου, το GREEN IMPACT της Panasonic. Μέσω των διαφορετικών επιχειρήσεών μας που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία τομέων όπως η κινητικότητα, τα σπίτια, οι πόλεις και οι αλυσίδες εφοδιασμού, ο Όμιλος Panasonic θα επιταχύνει τις προσπάθειες να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 στην κοινωνία.

Δεύτερον, είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να παραμείνουν υγιείς, ασφαλείς και άνετοι σε όλη τους τη ζωή. Ο Όμιλος Panasonic έχει πολλά σημεία επαφής με τους πελάτες μας στα διάφορα στάδια της ζωής τους. Συνδυάζοντας αυτές τις ευέλικτες επαφές πελατών με τις ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής μας και επιταχύνοντας τις τεχνολογικές καινοτομίες και τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων, ο Όμιλος θέλει να αναπτυχθεί ως «πάροχος λύσεων τρόπου ζωής».

Εμείς στον Όμιλο θα ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε το εταιρικό μας σύνθημα «Live Your Best». Για τον σκοπό αυτό, θα ανεβάσουμε τον ρυθμό μας για να επιταχύνουμε τη μεταμόρφωση του Ομίλου. Όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου θα ενώσουν τις προσπάθειές τους και θα συνεχίσουν να επιδιώκουν περαιτέρω βελτιώσεις. Και σύμφωνα με τη δομή των εταιρειών λειτουργίας, κάθε μία από αυτές θα εργαστεί σκληρά για να συνεισφέρει τα μέγιστα στους κλάδους και τους πελάτες που απευθύνεται. Μέσα από αυτές τις προσπάθειες, ο Όμιλος Panasonic είναι αποφασισμένος να επιτύχει περαιτέρω ανάπτυξη και, τελικά, να αυξήσει την εταιρική του αξία. Δράττομαι της ευκαιρίας και σας ζητώ ειλικρινά τη συνεχή στήριξη και υποστήριξή σας στο μέλλον.

Yuki Kusumi

Yuki Kusumi
Ανώτατος διοικητικός σύμβουλος, Πρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
Panasonic Holdings Corporation