Bericht van de CEO van de Group

Foto: Yuki Kusumi, Representative Director, President, Group Chief Executive Officer van Panasonic Holdings Corporation

Onze transformatie versnellen om welvaart te bereiken in zowel materie als geest

"Welvaart in zowel materie als geest' is de ideale staat van de samenleving die onze oprichter, Konosuke Matsushita, zijn hele leven voor ogen had en nastreefde. Om dit verheven doel te bereiken, positioneerde hij dit in 1932 als het ware doel van de Groep, en stelde hij een 250-jarenplan op, waarin de Groep meer dan tien generaties zou volharden.

Daarom zijn wij bij Panasonic vandaag allemaal verantwoordelijk voor het overdragen van het stokje aan de toekomstige generaties.

Er zijn veel snelle veranderingen in de samenleving geweest, waaronder ernstige tekorten aan arbeidskrachten en verdeeldheid in toeleveringsketens op basis van geopolitiek risico. Daarnaast worden we nu geconfronteerd met veel opmerkelijke sociale fenomenen zoals opwarming van de aarde, uitputting van hulpbronnen en de verlenging van een gezonde levensverwachting.

Om deze verschillende sociale kwesties aan te pakken en zo ons 250-jarenplan te voltooien, voeren wij in de Panasonic Groep twee basisstrategieën uit.

Ten eerste zal de Groep de inspanningen van iedereen bundelen om wereldwijde milieuproblemen op te lossen. Om het geluk van toekomstige mensen over 160 jaar te realiseren, wanneer het 250-jarenplan van de Groep is voltooid, moeten we absoluut voorkomen dat de komende generaties met grote moeilijkheden worden geconfronteerd om op deze planeet te blijven leven. Wij bij Panasonic beschouwen het aanbieden van dringende oplossingen voor wereldwijde milieuproblemen, waaronder klimaatverandering, als onze voornaamste doelstelling. Daarom omarmen we allemaal de milieuvisie van de Groep, Panasonic GREEN IMPACT. Via onze diverse bedrijven die een grote verscheidenheid aan gebieden bestrijken, zoals mobiliteit, huizen, steden en toeleveringsketens, zal de Panasonic Groep haar inspanningen versnellen om bij te dragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de samenleving.

Ten tweede zijn we vastbesloten om onze klanten hun hele leven gezond, veilig en comfortabel te houden. De Panasonic Groep heeft in hun verschillende levensfasen heel veel contactpunten met onze klanten. Door deze veelzijdige klantcontacten te combineren met onze geavanceerde digitale technologieën en door technologische innovaties en transformatie van bedrijfsmodellen te versnellen, wil de Groep groeien als een "leverancier van lifestyle-oplossingen."

Wij in de Groep zullen al onze krachten bundelen om onze bedrijfsslogan "Live Your Best" te bereiken. Daartoe zullen we ons inspanningen opvoeren om de transformatie van de Groep te versnellen. Alle medewerkers van de Groep zullen hun inspanningen bundelen en zichzelf individueel blijven uitdagen om verdere verbeteringen aan te brengen. En onder de werkstructuur van het bedrijf zullen al onze bedrijven hard werken om onovertroffen bijdragen te leveren aan de industrieën en klanten die het aanspreekt. Door deze inspanningen is de Panasonic Groep vastbesloten om verdere groei te bereiken en uiteindelijk haar bedrijfswaarde te verhogen. Ik maak van deze gelegenheid gebruik en vraag oprecht om uw voortdurende bescherming en steun in de toekomst.

Yuki Kusumi

Yuki Kusumi
Representative Director, President
Group Chief Executive Officer
Panasonic Holdings Corporation