Melding fra gruppens CEO

Bilde: Yuki Kusumi, representativ direktør, president, Panasonic Holdings Corporation-gruppens konsernsjef

Vi akselererer vår transformasjon for å oppnå fremgang i både materie og sinn

«Fremgang i både materie og sinn» er den ideelle tilstanden i samfunnet som vår grunnlegger, Konosuke Matsushita, så for seg og fulgte gjennom livet sitt. For å oppnå dette høye målet satte han i 1932 dette som gruppens virkelige formål. Han satte også opp en 250-års plan, som gruppen ville holde frem i over ti generasjoner.

Følgelig er alle vi som jobber hos Panasonic i dag, ansvarlige for å overrekke stafettpinnen til fremtidige generasjoner.

Det har skjedd mange raske endringer i samfunnet, inkludert alvorlig mangel på arbeidskraft og inndelinger av forsyningskjeder basert på geopolitisk risiko. I tillegg står vi nå overfor mange bemerkelsesverdige sosiale fenomener som global oppvarming, ressursutarming og forlengelse av en sunn forventet levealder.

Vi i Panasonic Group har som mål å håndtere disse forskjellige sosiale problemene, og på den måten oppnå 250-års planen vår, og vil gjennomføre to grunnleggende strategier.

For det første vil gruppen forene innsatsen til alle for å bidra til å løse globale miljømessige problemer. Når vi ser for oss hvordan lykken for fremtidens mennesker vil være om 160 år, når gruppens 250-årsplan er fullført, må vi sørge for at fremtidige generasjoner ikke støter på alvorlige problemer for å fortsette å leve på denne planeten. Hos Panasonic er vårt høyest prioriterte mål å tilby presserende løsninger til globale miljøproblemer, inkludert klimaendringer. Derfor omfavner vi alle den konsernomfattende visjonen, Panasonic GREEN IMPACT. Gjennom våre ulike virksomheter som dekker et bredt utvalg av områder som mobilitet, hus, byer og forsyningskjeder, vil Panasonic Group fremskynde innsatsen sin for å bidra til å redusere CO2-utslippene i samfunnet.

For det andre er vi fast bestemt på å bidra til at kundene våre holder seg friske, trygge og komfortable gjennom livet sitt. Panasonic Group har mange berøringspunkter med kundene våre i de forskjellige livsstadiene deres. Ved å kombinere disse allsidige kundekontaktene med våre banebrytende digitale teknologier, og ved å akselerere teknologiske innovasjoner og transformasjonen av forretningsmodeller, ønsker gruppen å vokse som en «leverandør av livsstilsløsninger»

Vi i gruppen vil forene alle våre styrker for å oppnå bedriftens slagord «Live Your Best». Til dette formålet vil vi øke innsatsen for å akselerere gruppens transformasjon. Alle de ansatte i gruppen vil forene innsatsen sin og fortsette å utfordre seg selv individuelt for å gjøre ytterligere forbedringer. Og under driftsselskapsstrukturen vil hvert driftsselskap jobbe hardt for å gi uovertrufne bidrag til bransjene og kundene det håndterer. Gjennom disse bestrebelsene er Panasonic Group fast bestemt på å oppnå videre vekst og, til slutt, øke konsernverdien sin. Jeg benytter meg av denne muligheten til å be deg om din fortsatte støtte i fremtiden.

Yuki Kusumi

Yuki Kusumi
Representativ direktør, president
Gruppens konsernsjef
Panasonic Holdings Corporation