Sporočilo izvršnega direktorja skupine

Fotografija: Yuki Kusumi, generalni direktor, predsednik, glavni izvršni direktor skupine Panasonic Holdings Corporation

Pospeševanje naše preobrazbe za doseganje materialne in duhovne blaginje

Naš ustanovitelj Konosuke Matsushita je idealno stanje družbe poimenoval »materialna in duhovna blaginja« in si vse svoje življenje prizadeval zanj. Za doseganje tega zahtevnega cilja, ki ga je leta 1932 opredelil kot osnovni namen obstoja skupine, je pripravil 250-letni načrt, ki naj bi ga skupina izvajala deset generacij.

Zato smo danes pri družbi Panasonic vsi odgovorni za predajo štafetne palice prihodnjim generacijam.

V družbi je prišlo do številnih hitrih sprememb, vključno z velikim pomanjkanjem delovne sile in delitvijo dobavnih verig na podlagi geopolitičnih tveganj. Poleg tega se danes soočamo z mnogimi izrednimi družbenimi vprašanji, kot so globalno segrevanje, izčrpavanje virov in podaljševanje zdrave življenjske dobe.

Da bi rešili ta različna družbena vprašanja in tako uresničili svoj 250-letni načrt, bomo v skupini Panasonic izvajali dve osnovni strategiji.

Prvič, vsi v skupini bomo združili svoja prizadevanja za pomoč pri reševanju svetovnih okoljskih problemov. Če si želimo predstavljati srečno življenje ljudi čez 160 let, ko bo dokončan 250-letni načrt skupine, se moramo nujno izogniti temu, da bi se prihodnje generacije soočile s težavami, ki bi resno ogrozile nadaljnje življenje na tem planetu. V družbi Panasonic si kot prednostno nalogo pri upravljanju prizadevamo zagotavljati nujne rešitve za globalne okoljske probleme, vključno s podnebnimi spremembami. Zato vsi sprejemamo okoljsko vizijo celotne skupine – »Panasonic GREEN IMPACT«. Skupina Panasonic si bo s svojimi raznolikimi dejavnostmi, ki pokrivajo najrazličnejša področja, kot so mobilnost, hiše, mesta in dobavne verige, pospešeno prizadevala prispevati k zmanjšanju emisij CO2 v družbi.

Drugič, odločeni smo, da bomo svojim strankam pomagali ohranjati zdravje, varnost in udobje skozi vse življenje. Skupina Panasonic je s svojimi strankami v različnih življenjskih fazah povezana na najrazličnejše načine. Z združevanjem vsestranskih vidikov povezanosti s strankami in naših najsodobnejših digitalnih tehnologij ter s spodbujanjem tehnoloških inovacij in preoblikovanjem poslovnih modelov želi skupina rasti kot »ponudnik rešitev za življenjski slog«.

V skupini bomo združili vse svoje moči, da bi uresničili slogan naše družbe – »Live Your Best«. Zato se bomo še bolj potrudili pospešiti preoblikovanje skupine. Vsi zaposleni v skupini bomo združili svoja prizadevanja in se tudi vsak posamezno še naprej posvečali izzivom, s katerimi bomo dosegli nadaljnje izboljšave. V okviru strukture operativnih družb si bo vsaka od naših operativnih družb prizadevala za neprekosljiv prispevek v panogah in doprinos strankam, za katere dela. S temi prizadevanji je skupina Panasonic trdno odločena doseči nadaljnjo rast in sčasoma povečati vrednost podjetja. Ob tej priložnosti vas iskreno prosim za nadaljnje sodelovanje in podporo.

Yuki Kusumi

Yuki Kusumi
Generalni direktor, predsednik
Izvršni direktor skupine
Panasonic Holdings Corporation