Na kratko o družbi Panasonic

Naš cilj

V družbi Panasonic bomo tudi v prihodnje iskali nove priložnosti, da bi delali to, ker delamo že več kot stoletje
– bogatili vaše življenje, tako doma v službi, in si prizadevali za družbeni napredek.

Vodstvo skupine

Pregled skupine Panasonic

Navadne delnice

259,4

milijard japonskih jenov

Število zaposlenih

228.420

Število konsolidiranih družb

512

(vključno z materinskim podjetjem)

Čista prodaja

8.496,4

milijard japonskih jenov

Ob koncu poslovnega leta, ki se je končalo marca 2024