Panasonic Leadership Principles

Som individer bragt sammen af Panasonic-koncernen, uanset om vi er ledere med ansvar for et team eller ej, skal hver af os yde lederskab og bidrage til bestræbelserne på at bruge alle individers kollektive visdom til at realisere et ideelt samfund med rigdom både i materie og sind. Til dette formål vil vi løbende gennemgå og forbedre Panasonic Leadership Principles, der tjener som vores vejledning til at handle i overensstemmelse hermed, hver dag i hele Panasonic-koncernen.

Kundefokus

(Customer Focus)

Vi skal altid tænke ud fra kundens perspektiv.
For at holde kunderne tilfredse vil vi forstå de potentielle problemer, som de endnu ikke har identificeret, se frem mod deres ideelle fremtid og fortsætte med at træffe foranstaltninger, der langt overstiger deres forventninger.

Visionsdrevet

(Drives Vision)

Uden at være bundet af status quo skal vi vove at forestille os vores ideelle fremtid ud over, hvad andre omkring os kan forestille sig.
Selv om det virker svært, vil vi aldrig give op og arbejde på at opnå en ideel fremtid, mens vi udforsker alle muligheder.

Opbygger tillid

(Builds Trust)

Med bevidstheden om, at vi er medlemmer af samfundet, vil vi vinde tillid ved at handle i god tro uden arrogance.
Vi skal ikke forsømme selv de mindste detaljer og altid gøre, hvad der er rigtigt for samfundet i tankerne. Desuden vil vi ydmygt lære af alle tilknyttede selskaber, samarbejde med dem og styrke hinanden gennem respektfuld dialog med det formål at opnå sociale fremskridt.

Strategisk tænkning og adfærd

(Strategic Thinking and Behavior)

Vi skal opdage tegn på forandring uden at være optaget af de aktuelle sager, og derved se det store billede af samfundet og tænke fleksibelt.
Vi vil ikke træffe forhastede beslutninger eller have en kortsigtet tilgang, såsom at tænke på handlinger, der skal udføres baseret på status quo, og vi vil altid fremme og praktisere mellem- til langsigtet tænkning.
Vi vil åbne op for nye forretningsmuligheder ved altid at interessere os for sociale og teknologiske fremskridt og ved at evaluere og finpudse vores færdigheder, som vil fungere som vores styrker i en bestræbelse på at være på forkant med forandringer.

De bedste arbejdsprocesser

(Best Work Processes)

Uden at være tilfredse med status quo skal vi fremme synlig måling af produktivitet i alle situationer, forfølge en sådan indsats grundigt og opnå resultater, som altid vil gøre os stolte af, at vores arbejde tilbyder verdens bedste kvalitet.
Derfor vil vi betragte status quo som en tilbagegang og fortsætte med at forbedre alle utilfredsstillende arbejdsprocesser uden tøven.

Ejerskab

(Ownership)

Uanset hvor ubetydelige vores opgaver kan synes, vil vi være bevidste om, at vi er ledere af vores egne job og handle derefter.
Vi vil finde mening i hver opgave og aldrig sige: "Det er ikke mit job."
Vi vil fortsætte med at handle med en følelse af autonomi for vores egen og organisationens lykke samt for alle berørte personers velbefindende.

Udvikling

(Evolution)

Vi vil ikke være afhængige af vores nuværende evner og tidligere erfaringer, men vil fortsætte med at udvide vores horisont, lære og forandre os.
I stedet for at være bundet af konventioner og komme med undskyldninger for, hvorfor vi ikke kan forfølge disse mål, vil vi udforske måder at nå dem på. Vi vil blive udfordrere i stedet for tilskuere eller kritikere og støtte udfordringerne hos andre omkring os.

Harmoniserer visdom

(Harmonizes Wisdom)

For at skabe mere visdom skal vi lytte til andre parters meninger med et åbent sind og sige det, der skal siges, med respekt for dem.
Vi vil fremme hurtig og optimal beslutningstagning uden frygt for uenighed med andre.

Byder unikhed og forskellighed velkommen

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Vi skal betragte forskelle som styrker og byde mangfoldighed velkommen og bruge den til vores fordel for at skabe ny værdi.
Vi vil blive bevidste om vores forudfattede meninger og fordomme og fremme fair beslutningstagning uafhængigt af sådanne måder at tænke på.

Mennesker først

(People First)

Vi vil udforske og opnå en ideel tilstand gennem daglig praksis og ydmyg refleksion. Vi tvinger ikke vores meninger og metoder ned over hovedet på teammedlemmerne, men tror på deres potentiale og stoler fuldt ud på, at de kan udføre et stykke arbejde.
Når vi udfører opgaver, vil vi gøre det til en topprioritet at sikre sundhed og sikkerhed for os selv og teammedlemmerne. Vi vil passe på og hjælpe hinanden med at skabe et behageligt arbejdsmiljø for alle teammedlemmer.

Resultatdrevet

(Drives Results)

Vi skal være meget bevidste om vores roller og missioner og altid bekræfte det mål, der skal nås, og i hvilken grad vi har realiseret det.
Vi vil aldrig overse vores opførsel, når den går imod vores præstation. Uanset hvor vanskelig en udfordring vi står over for, vil vi frygtløst handle hurtigt for at sikre, at vi opnår resultater.