Panasonic Leadership Principles

Panasonic Groupi poolt kokku toodud üksikisikutena, olenemata sellest, kas me oleme meeskonna eest vastutavad juhid või mitte, peab igaüks meist juhtima ja andma oma panuse jõupingutustesse, et kasutada kõigi üksikisikute kollektiivset tarkust ideaalse ühiskonna realiseerimiseks, mis on rikas nii materiaalses kui ka vaimses mõttes. Selleks vaatame pidevalt läbi ja täiustame Panasonic Leadership Principles, mis on meie juhtnöörideks, mille järgi tegutseme iga päev kogu Panasonicu kontsernis.

Kliendifookus

(Customer Focus)

Me peame alati mõtlema kliendi seisukohast.
Klientide rahulolu säilitamiseks mõistame võimalikke probleeme, mida nad peavad veel tuvastama, vaatame nende ideaalsesse tulevikku ja jätkame tegevusi, mis ületavad kaugelt nende ootusi.

Visioonist juhindumine

(Drives Vision)

Olemata seotud hetkeolukorraga, kujutame julgelt ette oma ideaalset tulevikku, mis ületab meid ümbritsevate inimeste kujutlusvõime.
Isegi kui see tundub raske, ei anna me kunagi alla ja töötame ideaalse tuleviku nimel, uurides samal ajal kõiki võimalusi.

Loob usaldust

(Builds Trust)

Teadvustades, et oleme ühiskonna liikmed, saavutame usalduse, tegutsedes heas usus ja ilma üleolekuta.
Me ei jäta tähelepanuta isegi kõige väiksemaid üksikasju ja teeme alati seda, mis on ühiskonna jaoks õige.
Peale selle õpime alandlikult kõigilt sidusettevõtetelt, teeme nendega koostööd ja tugevdame üksteist lugupidava dialoogi kaudu, et saavutada sotsiaalne progress.

Strateegiline mõtlemine ja käitumisviis

(Strategic Thinking and Behavior)

Me märkame muutuste märke, ilma et me oleksime hõivatud vaid üksikute asjadega, nähes seeläbi ühiskonna suurt pilti ja mõeldes paindlikult.
Me ei tee rutiinseid otsuseid ega kasuta lühinägelikku lähenemist, näiteks mõtleme meetmete üle, mis tuleb võtta hetkeolukorra alusel, ning edendame ja praktiseerime alati keskpikka ja pikaajalist mõtlemist.
Me avame uusi ärivõimalusi, tundes alati huvi sotsiaalse ja tehnoloogilise arengu vastu ning hinnates ja lihvides oma oskusi, mis on meie tugevus, püüdes muutustega kaasas käia.

Parimad tööprotsessid

(Best Work Processes)

Me ei jää rahule hetkeolukorraga ja edendame tootlikkuse nähtavat mõõtmist kõikides olukordades, jätkame põhjalikult sellist pingutust ja saavutame tulemusi, mis panevad meid alati uhkust tundma, et meie töö pakub maailma parimat kvaliteeti.
Seda silmas pidades käsitleme hetkeolukorda kui langust ja jätkame julgelt ja kõhklematult kõigi mitterahuldavate tööprotsesside parandamist.

Omanikutunne

(Ownership)

Ükskõik kui tühised meie ülesanded ka ei tunduks, oleme teadlikud, et me oleme oma enda tööde juhid ja tegutseme vastavalt sellele.
Me leiame igas ülesandes tähenduse ja ei ütle kunagi: „See ei ole minu töö.“
Me tegutseme jätkuvalt iseseisva tunnetusega meie ja organisatsiooni õnne ning kõigi asjaomaste isikute heaolu nimel.

Evolutsioon

(Evolution)

Me ei sõltu oma praegustest võimetest ja varasematest kogemustest, vaid jätkame oma silmaringi laiendamist, õppimist ning muutumist.
Selle asemel, et lasta end siduda tavadega ja leida vabandusi, miks me ei saa neid eesmärke saavutada, uurime võimalusi nende saavutamiseks. Me muutume pigem väljakutsujateks kui kõrvalseisjateks või kriitikuteks ja toetame teiste inimeste väljakutseid meie ümber.

Harmoneerib tarkust

(Harmonizes Wisdom)

Selleks, et luua rohkem tarkust, kuulame teiste osapoolte arvamusi avatud meelega ja ütleme välja, mida on vaja öelda, austades neid.
Me edendame kiiret ja optimaalset otsustamist, ilma et peaksime kartma erimeelsusi teistega.

Tervitab ainulaadsust ja erinevusi

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Peame erinevusi tugevusteks, tervitame mitmekesisust ja kasutame seda ära, et luua uusi väärtusi.
Me saame teadlikuks oma eelarvamustest ja eelarvamuslikest seisukohtadest ning edendame sellistest mõtteviisidest sõltumatut õiglast otsustamist.

Esmalt inimesed

(People First)

Me uurime ja saavutame ideaalse seisundi igapäevase praktika ja alandliku peegelduse kaudu. Me ei suru oma arvamusi ja meetodeid meeskonnaliikmetele peale, vaid usume nende potentsiaali ja usaldame täielikult nende tööd.
Tööülesannete täitmisel peame esmatähtsaks enda ja meeskonnaliikmete tervise ning ohutuse tagamist. Me hoolitseme üksteise eest ja aitame üksteist, et luua kõigile meeskonnaliikmetele meeldiv töökeskkond.

Juhindub tulemusest

(Drives Results)

Me oleme oma rollidest ja missioonidest selgelt teadlikud ning kinnitame alati, millise eesmärgi saavutame ja mil määral oleme selle saavutanud.
Me ei jäta kunagi tähelepanuta oma käitumist, kui see on vastuolus meie saavutustega. Olenemata sellest, kui raske on meie ees seisev väljakutse, võtame kartmatult kiireid meetmeid, et tagada tulemuste saavutamine.