Panasonic Leadership Principles

Panasonic-konsernin kokoamina yksilöinä, riippumatta siitä, johdammeko tiimiä vai emme, meidän kaikkien tulee toimia johtajina ja hyödyntää kaikkien yksilöiden kollektiivista viisautta. Näin voimme pyrkiä toteuttamaan ihanteellista yhteiskuntaa, joka on aineellisesti ja henkisesti vauras. Tätä tarkoitusta varten me arvioimme ja parannamme jatkuvasti Panasonicin johtamisperiaatteita, jotka auttavat meitä ohjaamaan toimintaamme joka päivä kaikkialla Panasonic-konserneissa.

Asiakaskeskeisyys

(Customer Focus)

Pohdimme aina asioita asiakkaan näkökulmasta.
Pitääksemme asiakkaat tyytyväisinä ymmärrämme mahdolliset tulevat ongelmat, joita he eivät ole vielä tunnistaneet, suuntaamme katseemme ja toimenpiteemme kohti asiakkaan kannalta parempaa tulevaisuutta ja toimimme aina asiakkaan odotukset ylittävällä tavalla.

Näkemyksellisyys

(Drives Vision)

Vallitsevat olosuhteet eivät sido ajatuksiamme, vaan luomme rohkeasti vision ihanteellisesta tulevaisuudestamme, jollaista muut ympärillämme olevat eivät voi kuvitellakaan.
Vaikka tämä olisikin vaikeaa, me emme luovuta, vaan näemme vaivaa ihanteellisen tulevaisuuden eteen tutkiessamme kaikkia mahdollisuuksia.

Luottamuksen rakentaminen

(Builds Trust)

Tietoisina siitä, että olemme yhteiskunnan jäseniä, me rakennamme luottamusta toimimalla vilpittömästi ilman ylimielisyyttä.
Emme laiminlyö pienintäkään yksityiskohtaa ja teemme aina sitä, mikä on yhteiskunnan kannalta oikein.
Opimme myös nöyrästi kaikilta tytäryhtiöiltämme, teemme yhteistyötä heidän kanssaan ja vahvistamme toisiamme kunnioittavan vuoropuhelun avulla, jonka tavoitteena on sosiaalinen edistys.

Strateginen ajattelu ja käytös

(Strategic Thinking and Behavior)

Havaitsemme muutoksen merkit ilman, että meidän tarvitsee huolestua käsillä olevista asioista. Näin voimme tarkastella kokonaisuuksia ja ajatella joustavasti.
Emme tee hätiköityjä päätöksiä tai omaksu lyhytnäköisiä lähestymistapoja, kuten toiminnan suunnittelua vallitsevan tilanteen perusteella, vaan suosimme aina keskipitkän ja pitkän aikavälin ajattelumallia.
Löydämme uusia liiketoimintamahdollisuuksia olemalla aina kiinnostuneita sosiaalisesta ja teknologisesta edistyksestä sekä arvioimalla ja hiomalla osaamistamme. Näiden vahvuuksien avulla osaamme varautua muutoksiin.

Parhaat työprosessit

(Best Work Processes)

Emme tyydy vallitsevaan tilanteeseen, vaan edistämme tuottavuuden näkyvää mittaamista kaikissa tilanteissa, ponnistelemme perusteellisesti sen eteen ja saavutamme tuloksia, joiden ansiosta voimme aina olla ylpeitä siitä, että työmme tuottaa maailman parhainta laatua.
Tästä syystä näemme vallitsevan tilanteen laatua heikentävänä tekijänä ja jatkamme rohkeasti epätyydyttävien työprosessien parantamista.

Omistajuus

(Ownership)

Huolimatta siitä, kuinka vähäpätöisiltä tehtävämme voivat näyttää, me tiedämme olevamme vastuussa omista töistämme ja toimimme sen mukaisesti.
Löydämme merkityksen jokaisesta tehtävästä, emmekä koskaan sano: ”Tuo ei kuulu minun työhöni."
Toimimme jatkossakin itsenäisesti oman ja organisaatiomme onnellisuuden sekä kaikkien asianomaisten henkilöiden hyvinvoinnin hyväksi.

Kehitys

(Evolution)

Emme ole riippuvaisia nykyisistä kyvyistämme ja aiemmista kokemuksistamme, vaan jatkamme kokemustemme laajentamista, oppimista ja muuttumista.
Emme anna totuttujen tapojen rajoittaa meitä, emme keksi tekosyitä välttääksemme tavoitteita, vaan etsimme uusia tapoja tavoitteiden saavuttamiseen. Näin meistä tulee enemmänkin haastajia, kuin sivustakatsojia tai arvostelijoita, ja tuemme myös ympärillämme olevia haasteissaan.

Viisauden harmonisointi

(Harmonizes Wisdom)

Lisätäksemme viisautta me kuuntelemme muiden osapuolten mielipiteitä avoimin mielin ja sanomme sanottavamme heitä kunnioittaen.
Edistämme nopeaa ja optimaalista päätöksentekoa pelkäämättä erimielisyyksiä muiden kanssa.

Avoimuus ainutlaatuisuudelle ja erilaisuudelle

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Näemme erilaisuudet vahvuuksina, otamme avoimesti vastaan monimuotoisuuden ja hyödynnämme sitä uuden arvon luomiseen.
Olemme tietoisia ennakkokäsityksistämme ja -asenteistamme ja edistämme oikeudenmukaista päätöksentekoa, joka on riippumaton tällaisista ajattelutavoista.

Ihmiset ensin

(People First)

Etsimme ihanteellista olotilaa ja saavutamme sen kovalla päivittäisellä harjoittelulla ja nöyrällä asenteella. Emme tyrkytä mielipiteitämme ja menetelmiämme muille tiimin jäsenille, vaan uskomme täysin heidän potentiaaliinsa ja työntekoonsa.
Työtehtäviä tehdessä ensisijainen tavoitteemme on varmistaa kaikkien terveys ja turvallisuus, sekä meidän, että tiimin jäsenten. Pidämme huolta toisistamme ja autamme luomaan miellyttävän työympäristön kaikille tiimin jäsenille.

Tulosten tuottaminen

(Drives Results)

Olemme hyvin tietoisia rooleistamme ja työtehtävistämme. Vahvistamme aina saavutettavan tavoitteemme sekä sen, missä määrin se on toteutunut.
Emme koskaan katso käytöstämme läpi sormien, jos se tavoitteidemme vastaista. Vaikka kohtaisimme kuinka vaikean haasteen tahansa, ryhdymme pelotta toimiin varmistaaksemme tulosten saavuttamisen.