Panasonic Leadership Principles

Kot posamezniki, ki jih je združila skupina Panasonic, ne glede na to, ali smo vodje, odgovorni za ekipo ali ne, bo vsak od nas zagotovil vodenje in prispeval k prizadevanjem za uporabo skupne modrosti vseh posameznikov za uresničitev idealne družbe z bogastvom tako v snovi kot v umu. V ta namen bomo nenehno pregledovali in izboljševali Panasonic Leadership Principles, ki nam služijo kot vodilo za vsakodnevno ustrezno ravnanje v celotni skupini Panasonic.

Osredotočenost na stranke

(Customer Focus)

Vedno moramo razmišljati z vidika stranke.
Da bi stranke ostale zadovoljne, moramo poglobljeno razumeti morebitne težave, ki jih še niso prepoznale, pogledati naprej v njihovo idealno prihodnost in še naprej izvajati ukrepe, ki daleč presegajo njihova pričakovanja.

Poganjanje vizije

(Drives Vision)

Ne da bi bili vezani na obstoječe stanje, si bomo drzno predstavljali svojo idealno prihodnost, ki presega domišljijo drugih okoli nas.
Tudi če se zdi težko, ne bomo nikoli obupali in si bomo prizadevali za idealno prihodnost, pri tem pa raziskovali vse možnosti.

Grajenje zaupanja

(Builds Trust)

Zavedajoč se, da smo člani družbe, si bomo pridobili zaupanje, če bomo delovali dobronamerno in brez vzvišenosti.
Ne smemo zanemariti niti najmanjših podrobnosti in vedno delamo v skladu s tistim, kar je dobro za družbo.
Poleg tega se bomo skromno učili od vseh pridruženih podjetij, sodelovali z njimi in se medsebojno krepili s spoštljivim dialogom, da bi dosegli družbeni napredek.

Strateško razmišljanje in vedenje

(Strategic Thinking and Behavior)

Opazovali bomo znake sprememb, ne da bi se ukvarjali s tekočimi zadevami, ter tako videli širšo sliko družbe in razmišljali prožno.
Ne bomo sprejemali nepremišljenih odločitev ali uporabljali kratkovidnega pristopa, kot je razmišljanje o ukrepih, ki jih je treba sprejeti na podlagi sedanjega stanja, ter bomo vedno spodbujali in izvajali srednje- do dolgoročno razmišljanje.
Z nenehnim zanimanjem za družbeni in tehnološki napredek ter z ocenjevanjem in izpopolnjevanjem naših spretnosti bomo odpirali nove poslovne priložnosti, kar nam bo služilo kot naša prednost v prizadevanjih, da bi sledili spremembam.

Najboljši delovni procesi

(Best Work Processes)

Ne da bi se zadovoljili z obstoječim stanjem, bomo spodbujali vidno merjenje produktivnosti v vseh okoliščinah, si za to temeljito prizadevali in dosegali rezultate, zaradi katerih bomo vedno ponosni, da naše delo ponuja najboljšo kakovost na svetu.
V ta namen bomo status quo obravnavali kot padec in še naprej pogumno izboljševali vse nezadovoljive delovne procese brez oklevanja.

Lastništvo

(Ownership)

Ne glede na to, kako nepomembne se zdijo naše naloge, se bomo zavedali, da smo sami odgovorni za svoje delo in temu primerno tudi ravnali.
V vsaki nalogi bomo našli smisel in nikoli ne bomo rekli: »To ni moje delo«.
Še naprej bomo delovali z občutkom avtonomije za naše zadovoljstvo in zadovoljstvo organizacije ter dobrobit vseh zadevnih posameznikov.

Razvoj

(Evolution)

Ne bomo se zanašali na svoje trenutne zmogljivosti in pretekle izkušnje, temveč bomo še naprej širili svoja obzorja, se učili in spreminjali.
Namesto da bi bili vezani na konvencije in se izgovarjali, zakaj ne moremo slediti tem ciljem, bomo raziskali načine, kako jih doseči. Postali bomo izzivalci in ne opazovalci ali kritiki ter podpirali preizkušnje drugih okoli nas.

Usklajevanje modrosti

(Harmonizes Wisdom)

Da bi dosegli več razumnosti, moramo z odprtimi očmi prisluhniti mnenjem drugih strani in s spoštovanjem do njih povedati, kar je treba povedati.
Spodbujali bomo hitro in optimalno sprejemanje odločitev brez strahu pred nestrinjanjem z drugimi.

Pozdravljanje edinstvenosti in razlik

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Razlike bomo obravnavali kot prednosti, sprejeli raznolikost in jo uporabili v svojo korist za ustvarjanje nove vrednosti.
Zavedali se bomo svojih predsodkov in pristranskih pogledov ter spodbujali pošteno odločanje, neodvisno od takšnega načina razmišljanja.

Ljudje so na prvem mestu

(People First)

Z vsakodnevno prakso in skromnim razmislekom bomo raziskovali in dosegli idealno stanje. Članom ekipe ne bomo vsiljevali svojih mnenj in metod, temveč bomo verjeli v njihov potencial in jim popolnoma zaupali, da bodo opravili svoje delo.
Pri opravljanju nalog bomo prednostno skrbeli za zdravje in varnost sebe in članov ekipe. Skrbeli bomo drug za drugega in si pomagali, da bi vzpostavili prijetno delovno okolje za vse člane ekipe.

Poganjanje rezultatov

(Drives Results)

Dobro se moramo zavedati svojih vlog in nalog ter vedno potrditi cilj, ki ga je treba doseči, in stopnjo, do katere smo ga uresničili.
Nikoli ne bomo spregledali svojega vedenja, če je v nasprotju z našimi dosežki. Ne glede na to, kako težek je izziv, s katerim se soočamo, bomo brez strahu hitro ukrepali, da bi zagotovili doseganje rezultatov.