Poruka glavnog izvršnog direktora grupacije

Fotografija: Yuki Kusumi, predstavnički direktor, predsjednik, generalni direktor grupacije Panasonic Holdings Corporation

Naša odlučnost da dodatno povećamo konkurentnost u svakom od naših poslovanja ka postizanju idealnog društva

Vođeni našim osnovnim ciljem upravljanja, kroz sve naše korporativne aktivnosti, mi u grupaciji Panasonic smo posvećeni "napretku i razvoju društva i dobrobiti ljudi", kao i "poboljšanju kvaliteta života širom svijeta." U oktobru 2021. godine, naša Grupacija je prešla na operativni sistem kompanije. Tom prilikom, jedan od načina da se ponovo vratimo osnovnim principima upravljanja koje je utjelovio naš osnivač Konosuke Matsushita, je značajno ažuriranje načela u obliku „Osnovne poslovne filozofije grupacije Panasonic“. Shodno tome, ponovo smo obećali našu posvećenost društvu temeljnim praktikovanjem ovih osnova u svim našim poslovnim aktivnostima širom Grupacije.

Od aprila 2022. Grupacija prelazi na oblik holding društva sa novoosnovanim operativnim kompanijama ispod nje. Tako je naziv ove kompanije promijenjen iz Panasonic Corporation u Panasonic Holdings Corporation, s tim da je naziv Panasonic Corporation preuzela jedna od operativnih kompanija koja se bavi poslovima usko povezanim sa životima ljudi, pokrivajući širok spektar kućanskih aparata i električnih uređaja.

U okviru ove nove strukture Grupacije, svaka od operativnih kompanija igra vodeću ulogu u svom domenu poslovanja, a mi interno ovu postavku nazivamo „operativni sistem kompanije“. Primarna svrha ove reorganizacije je da podstakne svaku od operativnih kompanija da samostalno ispunjava svoje odgovornosti tako što će uvijek praktikovati participativno upravljanje kroz kolektivnu mudrost. U skladu s tim, svaka od njih će težiti daljem povećanju vlastite akumulirane snage i nemilosrdnom suočavanju s novim izazovima, stvarajući tako veći doprinos društvu i kupcima.

Danas su globalni ekološki problemi, uključujući klimatske promjene, glavna pitanja u svijetu koja zahtijevaju hitna rješenja. Mi u kompaniji Panasonic smo odlučni da ujedinimo napore cijele Grupacije kako bismo na pravi način riješili ove probleme. Nadalje, posvetit ćemo se poboljšanju dobrobiti pojedinaca u društvu pomažući im u potrazi vlastite sreće, fizičkog i mentalnog zdravlja, kako bi živjeli svoje živote u miru i udobnosti. Stoga smo odlučili objaviti našu novu korporativnu poruku koja obuhvata ove ciljeve.

"Live Your Best"

Sa ovom parolom uvijek ćemo imati na umu idealno stanje i voditi svoje poslovne aktivnosti u tom smjeru. Istovremeno ćemo svakodnevno raditi na poboljšanju naših sposobnosti stvaranja vrijednosti, kao i operativnih sposobnosti na prvoj liniji poslovanja, kako bi se u budućnosti naši klijenti odlučili za nas. Kroz ove napore, kompanija Panasonic će kupcima ponuditi proizvode i usluge vrhunskog kvaliteta koji nadmašuju njihova očekivanja.

Osnivač Konosuke Matsushita je uvijek vjerovao da se: "Ljudska sreća može održati i poboljšati samo ako posjedujemo i materijalno i duhovno bogatstvo." I vodeći se ovim razmišljanjem, on se ozbiljno posvetio razvoju idealnog društva, kako sa materijalnim bogatstvom tako i sa mentalnim zadovoljstvom. A danas, mi u Grupaciji Panasonic smo čvrsto odlučni da ujedinimo naše snage u cijeloj Grupaciji i ostvarimo svoj cilj tako što ćemo sebi postavljati izazove i konstantno raditi na poboljšanjima.

Iskreno vas molim za kontinuiranu podršku i potporu u budućnosti.

Yuki Kusumi

Yuki Kusumi
Predstavnik direktora, Predsjednik
Glavni izvršni direktor grupacije
Holding kompanija Panasonic