Ukratko o Panasonicu

Naša svrha

Panasonic će i dalje prihvatati nove prilike da radi ono što već radi više od jednog stoljeća
– da obogaćuje živote ljudi kod kuće i na poslu i pokreće društvo naprijed.

Menadžment grupacije

Pregled grupacije Panasonic

Obične dionice

259,2

milijardi jena

Broj zaposlenih

240.198

Broj konsolidirajućih društava

532

(uključujući matično društvo)

Neto prodaja

7.388,8

milijardi jena

Od fiskalne godine koja je završila u martu 2022.