សាររបស់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន

រូបថត៖ លោក Yuki Kusumi ប្រធានតំណាង, នាយក, នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Panasonic Holdings Corporation

ការពន្លឿនការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងដើម្បីទទួលបានភាពរីកចម្រើនទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត

"ភាពរីកចម្រើនទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត" គឺជាស្ថានភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់សង្គមដែលស្ថាបនិករបស់យើងលោក Konosuke Matsushita បានកំណត់ជាចក្ខុវិស័យ និងព្យាយាមសម្រេចឱ្យបានពេញមួយជីវិតរបស់គាត់។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅដ៏វិសេសវិសាលនេះ គាត់បានកំណត់គោលដៅនេះនៅឆ្នាំ 1932 ជាគោលបំណងពិតរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយគាត់បានកំណត់ផែនការរយៈពេល 250 ឆ្នាំ ដែលក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបន្តខិតខំជាងដប់ជំនាន់។

អាស្រ័យហេតុនេះ យើងខ្ញុំនៅ Panasonic ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ទេរភារកិច្ចឱ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយ។

មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សជាច្រើនក្នុងសង្គម រួមទាំងកង្វះកម្លាំងពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរ និងអង្គភាពគ្រប់គ្រងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ផ្អែកតាមហានិភ័យនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយ។ បន្ថែមពីនេះ បច្ចុប្បន្នយើងប្រឈមនឹងបាតុភូតសង្គមគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាច្រើនដូចជា ការកើនឡើងកម្ដៅផែនដី ការហិនហោចធនធាន និងការពន្យារអាយុកាលរស់រានជាមធ្យមប្រកបដោយសុខភាពល្អ។

ដោយមានគោលដៅដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទាំងនេះ និងដើម្បីសម្រេចផែនការរយៈពេល 250 ឆ្នាំ យើងខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុន Panasonic នឹងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគោលចំនួនពីរ។

ទីមួយ៖ ក្រុមហ៊ុននឹងរួបរួមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សគ្រប់រូប ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានសកល។ ពេលស្រមៃដល់សុភមង្គលរបស់មនុស្សក្នុងរយៈពេល 160 ឆ្នាំទៅមុខ នៅពេលផែនការរយៈពេល 250 ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចប់ យើងដាច់ខាតត្រូវតែបញ្ចៀសកុំឱ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយប្រឈមនឹងការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបន្តរស់នៅលើភពផែនដីនេះ។ យើងខ្ញុំនៅ Panasonic ចាត់ទុកការផ្ដល់ដំណោះស្រាយបន្ទាន់សម្រាប់បញ្ហាបរិស្ថានសកល រួមទាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាគោលដៅគ្រប់គ្រងដែលមានអាទិភាពខ្ពស់បំផុត។ ហេតុនេះ យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ខ្ជាប់ចក្ខុវិស័យផ្នែកបរិស្ថានទូទាំងក្រុមហ៊ុនហៅថា Panasonic GREEN IMPACT។ តាមរយៈអាជីវកម្មចម្រុះរបស់យើងដែលគ្របដណ្ដប់លើវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា ការធ្វើដំណើរ លំនៅឋាន ទីក្រុង និងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាដើម ក្រុមហ៊ុន Panasonic នឹងពន្លឿនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន CO2 ក្នុងសង្គម។

ទីពីរ៖ យើងប្ដេជ្ញាចិត្តជួយអតិថិជនរបស់យើងឱ្យបន្តមានសុខភាពល្អ សុវត្ថិភាព និងផាសុកភាពពេញមួយជីវិត។ ក្រុមហ៊ុន Panasonic មានវិធីប្រាស្រ័យទាក់ទងច្រើនណាស់ជាមួយអតិថិជនក្នុងដំណាក់កាលជីវិតផ្សេងៗរបស់ពួកគេ។ តាមរយៈការដាក់បញ្ចូលវិធីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជនដែលមានភាពបត់បែនទាំងនេះ ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដ៏ទំនើបបំផុតរបស់យើង និងតាមរយៈការពន្លឿនការច្នៃប្រឌិតតាមបច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្ដូរគំរូអាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុនចង់រីកចម្រើនក្នុងនាមជា "អ្នកផ្ដល់ដំណោះស្រាយសម្រាប់របៀបរស់នៅ"។

យើងខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុននេះនឹងរួបរួមកម្លាំងទាំងអស់របស់យើង ដើម្បីសម្រេចតាមពាក្យស្លោករបស់ក្រុមហ៊ុន "Live Your Best"។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ យើងនឹងខិតខំកែលម្អគុណភាព ដើម្បីពន្លឿនការផ្លាស់ប្ដូររបស់ក្រុមហ៊ុន។ បុគ្គលិកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុននឹងរួបរួមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួន និងបន្តប្រជែងនឹងខ្លួនឯងរៀងៗខ្លួន ដើម្បីឱ្យមានការរីកចម្រើនបន្ថែម។ ហើយក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការ ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការនីមួយៗរបស់យើងនឹងខិតខំចូលរួមចំណែកលើសគេសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន។ តាមរយៈការខ្នះខ្នែងទាំងនេះ ក្រុមហ៊ុន Panasonic ប្ដេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការសម្រេចឱ្យបាននូវការរីកចម្រើនបន្តទៀត និងទីបំផុតអាចបង្កើនគុណតម្លៃសហគ្រាសរបស់ខ្លួន។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ ខ្ញុំសូមគោរពស្នើសុំឱ្យលោកអ្នកបន្តការគាំទ្រ និងជួយជាបន្តទៀត។

លោក Yuki Kusumi

លោក Yuki Kusumi
នាយក ប្រធានតំណាង
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន
Panasonic Holdings Corporation