សាររបស់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន

រូបថត៖ លោក Yuki Kusumi ប្រធានតំណាង, នាយក, នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Panasonic Holdings Corporation

ការប្ដេជ្ញារបស់យើង ដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមលើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងគ្រប់ផ្នែក ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវការបង្កើតសង្គមដ៏ល្អប្រពៃមួយ

ផ្អែកលើកម្មវត្ថុនៃការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានរបស់យើង នៅក្រុមហ៊ុន Panasonic យើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងលើ "ការវិវឌ្ឍនិងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជន" ព្រមទាំង "បង្កើនគុណភាពជីវិតនៅពាសពេញពិភពលោក" តាមរយៈសកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងអស់របស់យើង។ នៅខែតុលា ឆ្នាំ 2021 ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការ។ នៅក្នុងឱកាសនោះ ដើម្បីជាវិធីមួយក្នុងការងាកទៅរកគោលការណ៍គ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានដែលបានរួមបញ្ចូលដោយស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺលោក Konosuke Matsushita យើងបានផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍ទាំងនេះយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅជាទម្រង់ "ទស្សនៈមូលដ្ឋានសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Panasonic"។ អាស្រ័យហេតុនេះ យើងបានសន្យាលើការប្ដេជ្ញារបស់យើងជាថ្មីសម្រាប់សង្គមដោយអនុវត្តចំណុចមូលដ្ឋានទាំងនេះឱ្យបានម៉ត់ចត់នៅក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងអស់របស់យើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងមូល។

ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុនបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជារចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់ដោយមានក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការដែលបង្កើតថ្មីនានាស្ថិតនៅក្រោមក្រុមហ៊ុននេះ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានប្ដូរពី Panasonic Corporation ទៅជា Panasonic Holdings Corporation ដោយឈ្មោះ Panasonic Corporation ត្រូវបានប្រើដោយក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការ ដែលធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងជិតស្និទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជន ដែលគ្របដណ្ដប់លើបរិក្ខារអគ្គិសនី និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាច្រើនប្រភេទ។

នៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះ ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការនីមួយៗមានតួនាទីដឹកនាំនៅក្នុងដែនអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ហើយនៅផ្ទៃក្នុង យើងហៅរចនាសម្ព័ន្ធនេះថា "ប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការ"។ គោលបំណងចម្បងនៃការរៀបចំឡើងវិញនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការនីមួយៗបំពេញតាមទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនជាលក្ខណៈឯករាជ្យ ដោយអនុវត្តតាមការគ្រប់គ្រងដែលមានការចូលរួម តាមរយៈគតិបណ្ឌិតរួមជានិច្ច។ អាស្រ័យហេតុនេះ ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការនីមួយៗនឹងពង្រឹងបន្ថែមលើសមត្ថភាពប្រមូលផ្ដុំរបស់ខ្លួន និងបន្តជំនះលើបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗឥតឈប់ឈរ ដើម្បីចូលរួមចំណែកឱ្យបានកាន់តែប្រសើរសម្រាប់សង្គម និងអតិថិជន។

បច្ចុប្បន្ននេះ បញ្ហាបរិស្ថានពិភពលោក រួមទាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរ គឺជាបញ្ហាអាទិភាពកំពូលរបស់ពិភពលោក ដែលតម្រូវឱ្យមានដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់។ នៅក្រុមហ៊ុន Panasonic យើងប្ដេជ្ញាប្រឹងប្រែងរួមសហការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងមូល ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះប្រកបដោយភាពមុតមាំ។ បន្ថែមពីនេះ យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីពង្រឹងលើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គម ដោយជួយពួកគេឱ្យទទួលបានសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួន ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត ដើម្បីអាចឱ្យពួកគេរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាព និងសេចក្ដីស្ងប់សុខ។ ហេតុដូច្នេះហើយ យើងបានសម្រេចចេញប្រកាសសារថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលសង្ខេបអំពីគោលដៅទាំងនេះ។

" Live Your Best "

តាមរយៈបដាពាក្យស្លោកនេះ យើងនឹងរិះរកគំនិត និងការអនុវត្តដ៏ប្រពៃបំផុតជានិច្ច សម្រាប់សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់យើង ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅនេះ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ យើងក៏នឹងពង្រឹងលើសមត្ថភាពនៃការបង្កើតតម្លៃរបស់យើង ព្រមទាំងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួរមុខនៃអាជីវកម្មរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃផងដែរ ដើម្បីជំរុញឱ្យអតិថិជនពេញចិត្តនឹងជ្រើសរើសយើងបន្តទៅមុខទៀត។ តាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះ Panasonic នឹងផ្ដល់ឱ្យអតិថិជននូវផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់លើសពីការរំពឹងទុករបស់ពួកគេ។

ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនលោក Konosuke Matsushita តែងតែជឿជាក់ថា "សុភមង្គលរបស់មនុស្សអាចរក្សា និងជំរុញទៅបាន លុះត្រាតែមានភាពចម្រុងចម្រើនផ្អែកសម្ភារ និងផ្លូវចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ"។ ហើយផ្អែកលើទស្សនៈនេះ លោកបានលះបង់ខ្លួនសម្រាប់កិច្ចការនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមដ៏ល្អប្រពៃមួយ ដែលមានទាំងភាពចម្រុងចម្រើនផ្នែកសម្ភារ និងផ្លូវចិត្ត។ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ នៅក្រុមហ៊ុន Panasonic យើងប្ដេជ្ញាយ៉ាងមុតមាំចំពោះការរួបរួមកម្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងទាំងមូល ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅរបស់លោក ដោយធ្វើការល្បងសមត្ថភាពរបស់យើង និងធ្វើការកែលម្អឥតឈប់ឈរជានិច្ច។

ខ្ញុំសូមស្នើសុំឱ្យមានការគាំទ្រ និងការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកដោយក្ដីស្មោះស្ម័គ្រក្នុងពេលតទៅមុខ។

លោក Yuki Kusumi

លោក Yuki Kusumi
នាយក ប្រធានតំណាង
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន
Panasonic Holdings Corporation