Správa GR skupiny

Na fotografii: Juki Kusumi, predsedajúci riaditeľ, prezident a generálny riaditeľ skupiny Panasonic Holdings Corporation

Urýchlenie našej transformácie smerom k dosiahnutiu prosperity v materiálnej aj duchovnej oblasti

„Prosperita v materiálnej aj duchovnej oblasti“ je ideálny stav spoločnosti, ktorý si náš zakladateľ Konosuke Matsushita predstavoval a o ktorý sa počas svojho života usiloval. V roku 1932 určil dosiahnutie tohto vznešeného cieľa za skutočný účel skupiny Panasonic a stanovil 250-ročný plán, ktorý bude skupina plniť počas desiatich generácií.

V súlade s tým sme dnes v spoločnosti Panasonic všetci zodpovední za odovzdanie štafety budúcim generáciám.

V spoločnosti došlo k mnohým rýchlym zmenám vrátane vážneho nedostatku pracovnej sily a rozdelenia dodávateľských reťazcov na základe geopolitických rizík. Okrem toho v súčasnosti čelíme mnohým neobyčajným spoločenským javom, ako je globálne otepľovanie, vyčerpávanie zdrojov a predlžovanie priemernej dĺžky života.

S cieľom riešiť tieto rôzne sociálne problémy a dosiahnuť náš 250-ročný plán budeme v skupine Panasonic realizovať dve základné stratégie.

Po prvé, skupina zjednotí úsilie všetkých, aby pomohla vyriešiť globálne environmentálne problémy. Pri predstave šťastia budúcich ľudí o 160 rokov, keď sa dokončí 250-ročný plán skupiny, sa musíme absolútne vyhnúť tomu, aby budúce generácie čelili vážnym ťažkostiam pri ďalšom živote na tejto planéte. V spoločnosti Panasonic považujeme ponúkanie naliehavých riešení globálnych environmentálnych problémov vrátane zmeny klímy za svoj hlavný manažérsky cieľ. Preto všetci prijímame celoskupinovú environmentálnu víziu Panasonic GREEN IMPACT. Prostredníctvom rôznorodých obchodných aktivít, ktoré pokrývajú širokú škálu oblastí, ako je mobilita, domy, mestá a dodávateľské reťazce, urýchli skupina Panasonic snahy o príspevok k znižovaniu emisií CO2 v spoločnosti.

Po druhé, sme odhodlaní pomáhať našim zákazníkom, aby počas celého života zostali zdraví, v bezpečí a pohodlí. Skupina Panasonic prichádza so svojimi zákazníkmi do kontaktu v rôznych fázach ich života. Spojením týchto všestranných kontaktov so zákazníkmi s našimi špičkovými digitálnymi technológiami, ako aj urýchlením technologických inovácií a transformáciou obchodných modelov chce skupina rásť ako „poskytovateľ riešení životného štýlu“.

V skupine spojíme všetky sily, aby sme dosiahli svoj firemný slogan „Live Your Best“. Preto chceme zintenzívnením svojich aktivít urýchliť transformáciu skupiny. Všetci zamestnanci skupiny zjednotia svoje úsilie a naďalej sa budú individuálne snažiť o ďalšie zlepšenia. V rámci štruktúry prevádzkových spoločností bude každá z našich prevádzkových spoločností tvrdo pracovať, aby pomohla odvetviam a zákazníkom, ktorých oslovuje. Vďaka týmto snahám je skupina Panasonic pevne rozhodnutá dosiahnuť ďalší rast a prípadne zvýšiť svoju podnikovú hodnotu. Pri tejto príležitosti vás úprimne žiadam o trvalú záštitu a podporu.

Juki Kusumi

Juki Kusumi
Predsedajúci riaditeľ, prezident
Generálny riaditeľ skupiny
Panasonic Holdings Corporation