Panasonic v stručnosti

Náš cieľ

Spoločnosť Panasonic bude aj naďalej využívať nové príležitosti na to, aby robila to, čo už viac ako storočie
– obohacovať životy ľudí doma aj v práci a posúvať spoločnosť vpred.

Riadenie skupiny

Prehľad skupiny Panasonic

Kmeňové akcie

259,3

mld jenov

Počet zamestnancov

233.391

Počet zlúčených spoločností

524

(vrátane materskej spoločnosti)

Čisté tržby

8.378,9

mld jenov

Na konci fiškálneho roku v marci 2023