Thông điệp của Giám đốc điều hành của tập đoàn

Ảnh: Yuki Kusumi, Giám đốc đại diện, Chủ tịch, Giám đốc điều hành tập đoàn của Panasonic Holdings Corporation

Quyết tâm tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh trong mỗi doanh nghiệp của chúng tôi hướng tới xây dựng một xã hội lý tưởng

Được hướng dẫn theo Mục tiêu quản lý cơ bản của chúng tôi, tại Tập đoàn Panasonic, chúng tôi đã cống hiến cho “sự tiến bộ và phát triển của xã hội và hạnh phúc của con người” cũng như “nâng cao chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới” thông qua tất cả các hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi. Tập đoàn của chúng tôi đã chuyển sang hệ thống công ty điều hành vào tháng 10 năm 2021. Nhân dịp đó, như một cách để quay trở lại một lần nữa với các nguyên tắc quản lý cơ bản do nhà sáng lập của chúng tôi là Konosuke Matsushita đã đặt ra, chúng tôi đã cập nhật phần lớn các nguyên tắc này thành dạng “Triết lý kinh doanh cơ bản của Tập đoàn Panasonic”. Theo đó, một lần nữa chúng tôi cam kết với xã hội bằng cách thực hành cẩn thận các nguyên tắc cơ bản này trong tất cả các hoạt động kinh doanh trong toàn Tập đoàn của chúng tôi.

Kể từ tháng 4 năm 2022, Tập đoàn đã chuyển đổi sang cơ cấu công ty mẹ với các công ty điều hành mới được thành lập trực thuộc Tập đoàn. Như vậy, tên của công ty này đã được đổi từ Panasonic Corporation thành Panasonic Holdings Corporation, với tên Panasonic Corporation được lấy từ một trong những công ty điều hành tiến hành các hoạt động kinh doanh gắn liền với cuộc sống của người dân, bao gồm nhiều loại thiết bị gia dụng và thiết bị điện.

Theo cơ cấu Tập đoàn mới này, mỗi công ty điều hành đóng vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh của riêng mình và nội bộ chúng tôi gọi đó là “hệ thống công ty điều hành”. Mục đích chính của hoạt động tái tổ chức này là khuyến khích mỗi công ty điều hành tự chủ hoàn thành trách nhiệm của mình bằng cách luôn thực hiện công tác quản lý có sự tham gia thông qua trí tuệ tập thể. Theo đó, mỗi công ty sẽ nỗ lực tăng cường hơn nữa những thế mạnh đã tích lũy được của mình và tiếp tục không ngừng vượt qua những thử thách mới, từ đó tạo ra những đóng góp lớn hơn cho xã hội và khách hàng.

Ngày nay, các vấn đề về môi trường toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu, đang là những vấn đề được ưu tiên hàng đầu của thế giới cần có những giải pháp cấp bách. Tại Panasonic, chúng tôi quyết tâm hợp nhất các nỗ lực trong toàn Tập đoàn để giải quyết những vấn đề này. Hơn nữa, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống hạnh phúc của mỗi cá nhân trong xã hội bằng cách giúp họ theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, và từ đó sống cuộc sống của họ với tinh thần an tâm và thoải mái. Do đó, chúng tôi đã quyết định đưa ra thông điệp mới của công ty hướng tới những mục tiêu này.

"Live Your Best"

Sống theo biểu ngữ này, chúng tôi sẽ luôn nghĩ ra trạng thái lý tưởng và tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình hướng tới mục tiêu này. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực cải thiện khả năng tạo ra giá trị cũng như khả năng hoạt động của mình trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày để chúng tôi được khách hàng lựa chọn trong tương lai. Thông qua những nỗ lực này, Panasonic sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng vượt trội hơn cả mong đợi của họ.

Nhà sáng lập Konosuke Matsushita luôn tin rằng “Hạnh phúc của con người chỉ có thể được duy trì và nâng cao thông qua sự sung túc về cả vật chất và tinh thần”. Dựa trên suy nghĩ này, ông nỗ lực hết mình trong công cuộc xây dựng một xã hội lý tưởng, sung túc về cả vật chất và tinh thần. Và hôm nay, tại Tập đoàn Panasonic, chúng tôi quyết tâm hợp nhất các thế mạnh trong toàn Tập đoàn để đạt được mục tiêu của mình bằng cách luôn thử thách bản thân và thực hiện những cải tiến hết mình.

Tôi rất mong được sự bảo trợ và hỗ trợ liên tục của các bạn trong tương lai.

Yuki Kusumi

Yuki Kusumi
Giám đốc đại diện, Chủ tịch
Giám đốc điều hành Tập đoàn
Panasonic Holdings Corporation