Osnovna poslovna filozofija Panasonic grupe 2. Misija Panasonic grupe i šta moramo učiniti sada

Osnivač je nastavio da razmišlja o pravoj misiji poslovanja i 5. maja 1932. okupio je sve svoje zaposlene da daju moćni proglas. Panasonic grupa ovo naziva Meichi, otkriće naše korporativne misije.

Osnivač je rekao: “Naša misija kao industrijalaca je da prevaziđemo siromaštvo i donesemo bogatstvo društvu. Samo u tu svrhu kompanijama će biti dozvoljeno da napreduju.” Kao voda iz česme u Japanu u to vrijeme, koja bi slobodno tekla iz slavine, cijena robe bi trebala biti što niža. Drugim riječima, eliminacija siromaštva će se postići proizvodnjom neiscrpne zalihe dobara.

Međutim, prava namjera osnivača, sadržana u njegovoj filozofiji vode iz slavine, bila je izražena sljedećim riječima, koje ukazuju na cilj kojem je težio: “Ljudska sreća može se održati i poboljšati kroz materijalno i duhovno bogatstvo. Samo kada se duhovni mir spoji sa neograničenim zalihama materijalnih dobara može se postići istinska sreća.”

Da bi ostvario ovu misiju, osnivač je postavio 250-godišnji plan, koji se sastoji od deset uzastopnih faza po 25 godina, sa ciljem postizanja “zemlje mira i prosperiteta”, odnosno idealnog društva. Štaviše, plan ne bi trebao završiti nakon prvih 250 godina, već bi se trebao produžiti na sljedećih 250 godina, težeći višim idealima na način primjeren eri.

Iako je filozofija vode iz slavine formulirana prije nekih 90 godina, cilj postizanja materijalnog i duhovnog bogatstva jednako je važeći u današnjem svijetu.

Zapravo, mnoga društva, posebno ona u razvijenim zemljama, prepuna su materijalnih dobara, ali posebno imajući u vidu naglo pogoršanje uništavanja životne sredine i iscrpljivanje energetskih resursa, postoji velika zabrinutost da naša djeca, unuci i generacije koje dolaze možda neće biti u mogućnosti da uživaju u životima u izobilju koje sada vodimo.

Do sada smo se bavili poslovima uglavnom iz perspektive povećanja materijalnog obilja kroz nabavku robe. Međutim, ovo je daleko od idealnog društva koje je zamislio naš osnivač. Ipak, sada se ne možemo vratiti u prošlost. Moramo još jednom zamisliti idealno društvo, sa materijalnim i duhovnim obiljem, i krenuti naprijed da ga ostvarimo.

Da bismo ostvarili svoje idealno društvo, moramo se jasno pozabaviti društvenim pitanjima koja se pojavljuju i doprinijeti njihovom rješavanju. Među njima, globalnim ekološkim pitanjima treba dati najveći prioritet u 21. vijeku.

Panasonic grupa je 1991. godine donijela svoju Povelju o zaštiti životne sredine prije drugih kompanija, a mi se s tim problemom borimo dugi niz godina. U budućnosti, da bismo bili vodeća kompanija u rješavanju ekoloških problema, moramo nastaviti s proaktivnim koracima iz različitih perspektiva, uključujući smanjenje na najmanju mjeru štete po okoliš od naših proizvoda i usluga i smanjenje količine energije koju koristimo u svojim proizvodnim aktivnostima.