Osnovna poslovna filozofija Panasonic grupe 9. Participativno upravljanje kroz kolektivnu mudrost

Kako bi se osigurala temeljita primjena samostalnog odgovornog upravljanja, Panasonic grupa naglašava važnost prakticiranja preduzetništva zaposlenih, kroz koje zaposleni razvijaju mentalni sklop odgovornosti za upravljanje vlastitim poslom, kao i važnost provođenja upravljanja prikupljanjem mudrosti svakog pojedinca. Osnivač je jednom izjavio da je “najbolja uprava ona koja je zasnovana na kolektivnoj mudrosti.”

Od suštinskog je značaja da svako od nas razmišlja o samostalnoj odgovornosti u svom radu i svako od nas mora nastaviti da se usavršava kako bismo ostvarili posao bez premca. Međutim, koliko god osoba bila sposobna, postoji granica mudrosti jedne osobe. Samozadovoljna uprava može djelovati neko vrijeme, ali će na kraju dovesti do negativnih efekata sopstvene pravičnosti i neće trajati.

Umjesto toga, sakupljanje opsežne mudrosti i brzo donošenje visoko-kvalitetnih odluka pomoći će nam da nastavimo davati doprinos društvu brže od drugih kompanija.

Da bi se prikupila kolektivna mudrost, važno je da nadređeni sarađuju sa podređenima kako bi na najbolji način iskoristili svoje pojedinačne snage. Da bi maksimalno iskoristili svačije talente, nadređeni moraju vjerovati svojim podređenima, davati odgovornost i ovlaštenja što je više moguće, davati odgovarajuće smjernice na stalnoj osnovi i ohrabrivati podređene da budu proaktivni i inventivni.

Nadređeni treba da pristupe preporukama i prijedlozima svojih podređenih otvoreno i iskreno i da se trude da ih usvoje što je više moguće. Ako se prijedlog ne može usvojiti, nadređeni to moraju u potpunosti objasniti, kako podređeni ne bi izgubili motivaciju i inicijativu i mogli aktivnije raditi.

Da bi širili korporativne i organizacione politike, nadređeni ih moraju prenijeti svojim podređenima na način odozgo prema dolje. Međutim, ako nadređeni samo daju uputstva, a podređeni ih samo slijede, organizacija neće napredovati. Osim toga, ključno je imati korporativnu kulturu otvorene diskusije, gdje podređeni mogu prenijeti sve što treba da kažu svojim nadređenima odozdo prema gore.

Čak i tek zaposleni treba da sebe smatraju svojim rukovodiocem nezavisnog poslovnog subjekta, a od njih se traži da usvoje preduzetnički način razmišljanja zaposlenih i proaktivno učestvuju u upravljanju, na primjer predlažući potrebna poboljšanja.

Takođe je važno prikupiti različita mišljenja i uvide. Panasonic grupa se obratila kupcima u svakom kutku svijeta. Zatim, da bismo nastavili da nas biraju kupci na globalnom tržištu koje se ubrzano razvija, moramo uključiti različite poglede i perspektive u svoj rad. Naša individualna različitost stvara različita mišljenja i uvide, a od suštinskog je značaja da prihvatimo i poštujemo individualnost svakog od nas.

Koristeći prednost lične različitosti, može se prikupiti mudrost i organizacija može nastaviti da se razvija. Drugim riječima, raznolikost vodi do povećane konkurentnosti. Kako bi maksimalno iskoristili raznolikost, nadređeni bi trebali razbiti prepreke koje stoje na putu pojedinačnim ličnostima i podržati te pojedince kako bi imali prilike da sami sebi postave izazove.

Da bi komunikacija odozdo prema gore i raznolikost procvjetali u organizaciji, pojedinci bi trebali osjećati da uvijek mogu reći ono što treba reći. Umjesto jednostavne primjene direktive menadžmenta čak i zadržavanjem onoga što treba reći, ovaj pristup odozdo prema gore će ohrabriti zaposlenike da samostalno dijele probleme na radnom mjestu bez obzira na rang, otvoreno razgovaraju o tome šta bi organizacija trebala postati i razmjenjivati ideje o smjeru kojim treba naprijedovati. Ovo je suština prikupljanja kolektivne mudrosti.

Preduslov za korištenje kolektivne mudrosti je da i nadređeni i podređeni pristupaju situacijama objektivno, onakvima kakve jesu, bez da budu zarobljeni ličnim osjećajima ili pretpostavkama. Odnosno, važno je pristupiti poslu sa sunao (nezarobljenim) umom.

Kako bismo bili uvijek izabrani od strane kupaca, udružimo se kako bismo postigli neusporediv kvalitet, cijenu i uslugu, primjenjujući participativno upravljanje zasnovano na istinskoj kolektivnoj mudrosti u svim odjelima Panasonic grupe.