Osnovna poslovna filozofija Panasonic grupe 5. Osnovna poslovna filozofija Panasonic grupe

Osnovna poslovna filozofija Panasonic grupe definisana je kao praksa i način razmišljanja povezani sa Osnovnim ciljem upravljanja, načelom kompanije i sedam principa. Arataro Takahashi, bivši predsjednik Matsushita Electric, koji je podržavao osnivača tokom prijeratnog i poslijeratnog perioda obnove i proširenja, rekao je sljedeće o praksi osnovne poslovne filozofije.

Usred žestoke konkurencije, moramo biti bez premca u svom radu. Ako naš rad daje proizvode koje potrošači rado koriste, onda ćemo sigurno vidjeti nagrade. IAko, međutim, ne uberemo ove nagrade, to će biti dokaz da naš rad nije na razini tog standarda. Stoga moramo analizirati i rješavati sva pitanja koja se pojave.

Naš cilj nije da jurimo za profitom ili širimo svoju kompaniju, već da budemo bez premca u svom radu, tako da nas potrošači biraju i nakon pažljivog razmatranja. Ako nastavimo da stvaramo proizvode koji obogaćuju živote ljudi i poboljšavaju stilove života, sigurno ćemo biti nagrađeni.

Ako nas ne cijene naši kupci, nešto suštinski nije u redu. Ako to shvatimo, možemo provesti sve potrebne reforme. Ako se opravdavamo i okrivljujemo druge, tako što insistiramo da su uslovi poslovanja loši ili da je tržište u zabuni jer konkurenija koristi damping, naša uprava će izgubiti orijentaciju.

Kao što ove riječi pokazuju, da bismo težili idealnom društvu i doprinijeli razvoju društva, moramo biti bez premca u kvaliteti, cijeni i usluzi kako bi nas kupci izabrali. Stoga moramo neumorno uvoditi novine i usavršavati se da bismo postigli taj rezultat.

Ako se proizvodi ne prodaju dobro, mi svojim proizvodima ne doprinosimo razvoju društva i ne možemo reći da ispunjavamo svoju dužnost kao preduzeće. U tom slučaju nije prihvatljivo jednostavno sniziti prodajnu cijenu radi prodaje proizvoda. Važno je prvo raditi na racionalizaciji troškova, poboljšanju kvaliteta i performansi i pružanju usluge bez premca.

Drugim riječima, sve dok postupamo u skladu sa Osnovnom poslovnom filozofijom, uspešno ćemo rješavati probleme poput visokih troškova i lošeg kvaliteta i performansi, te moramo nastojati da racionaliziramo i poboljšamo situaciju.

Naravno, nije lako smanjiti troškove ili poboljšati kvalitet i performanse, ali tamo gdje postoji odlučnost da slijedite i temeljito praktikujete Osnovnu poslovnu filozofiju, sigurno će uslijediti inovacije, a mi ćemo moći nastaviti neumorno ulagati odgovarajuće napore za postizanje napretka.

Takođe moramo shvatiti da, bez obzira na to kako se naše poslovanje širi i naša organizacija raste, naše poslovanje ima isto porijeklo i suštinu kao privatna radnja: nijedan posao ne može postojati bez kupaca.

Godine 1935. kada je Matsushita Electric reorganizovala u akcionarsko društvo, osnivač je uspostavio Osnovna interna pravila, koja su dijelom glasila:

Bez obzira koliko bi Matsushita Electric mogla postati velika u budućnosti, zadržite stav skromnog trgovca. O sebi mislite kao da ste zaposleni u maloj radnji. Budite jednostavni, štedljivi i skromni dok obavljate svoj posao.

Osnivač je dalje naveo sljedeća tri osnovna uvjeta da biste bili trgovac.

  • Razumijevanje značenja trgovine
  • Čitanje tuđih srca
  • Biti potpuno skroman pred drugima

Svako od nas mora u potpunosti razumjeti zašto naš posao postoji, biti bez premca u svojoj osjetljivosti na mišljenje kupaca i uvijek imati na umu skromnost i zahvalnost.