Osnovna poslovna filozofija Panasonic grupe 4. Načelo kompanije i sedam principa

Načelo kompanije i sedam principa izražavaju naš stav prema načinu na koji svakodnevno obavljamo svoj posao kao zaposleni u Panasonic grupi.

Načelo kompanije: Napredak i razvoj se mogu ostvariti samo udruženim naporima i saradnjom svakog zaposlenog u našoj kompaniji. Ujedinjeni u duhu, obavezujemo se da ćemo svoje korporativne dužnosti obavljati predano, marljivo i pošteno.

Da bismo doprinijeli razvoju društva kroz poslovanje, neophodno je da svi iskreno sarađuju i rade zajedno svakog dana. Tek kada svaka organizacija postavi svoje visoke ciljeve, njeni članovi ih u potpunosti razumiju i učine svojima, a postoji timski rad zasnovan na međusobnom povjerenju, mogu se ostvariti ciljevi organizacije i na kraju razvoja društva.

Contribution to Society: Mi ćemo se ponašati u svakom trenutku u skladu sa osnovnim ciljem upravljanja, vjerno ispunjavajući svoje odgovornosti industrijalaca prema zajednicama u kojima poslujemo.

Naša misija je da svojim poslovnim aktivnostima doprinesemo globalnom razvoju i prosperitetu, kao i usklađenosti sa globalnim okruženjem, kako bismo ostvarili idealno društvo. Imajući tu svijest uvijek na umu, moramo se posvetiti postizanju nenadmašnog kvaliteta, cijene i usluge kroz svoj svakodnevni rad.

Pravednost i poštenje: Bićemo pravedni i pošteni u svim svojim poslovnim odnosima i ličnom ponašanju. Bez obzira na to koliko smo talentovani i obrazovani, bez ličnog integriteta ne možemo zaslužiti ni poštovanje drugih, niti povećati sopstveno samopoštovanje.

Moramo poštovati norme i pravila društva kao nešto što se podrazumeva, a takođe moramo djelovati na pošten i nepristrasan način, bez sebičnosti. Važno je uvijek se ponašati pošteno i sa osjećajem za pravednost. Bez ovakvog načina razmišljanja, čak i oni s bogatim znanjem i talentom nisu kvalificirani da budu članovi Panasonic grupe.

Saradnja i timski duh: Udružit ćemo svoje sposobnosti kako bismo ostvarili svoje zajedničke ciljeve. Bez obzira na to koliko smo talentovani kao pojedinci, bez saradnje i timskog duha bićemo kompanija samo po imenu.

Udruživanjem napora i jačanjem timskog duha postići ćemo još veće rezultate. Važno je koristiti različita mišljenja i različite ličnosti i sarađivati u duhu jedinstva. Bez toga, koliko god talentovane kadrove okupili, nećemo pokazati svoju snagu kao organizacija.

Neumorni napori za poboljšanje: Stalno ćemo nastojati poboljšati svoju sposobnost da doprinesemo društvu kroz svoje poslovne aktivnosti. Samo kroz ovaj neumorni napor možemo ispuniti svoj osnovni cilj upravljanja i pomoći u ostvarenju trajnog mira i prosperiteta.

Da bismo ispunili svoju misiju, moramo raditi što je više moguće, savladati poteškoće i nastaviti dalje. Bez obzira na vrstu posla koji radimo, uvijek moramo učiti, ozbiljno razmišljati i ulagati najveće praktične napore zasnovane na snažnom osjećaju strasti, kako bi se pojavila nova kreativnost i domišljatost i doveli do daljnjeg napretka i poboljšanja.

Učtivost i poniznost: Uvijek ćemo biti srdačni i skromni, poštujući prava i potrebe drugih kako bismo ojačali zdrave društvene odnose i poboljšali kvalitet života u svojim zajednicama.

Moramo poštovati ljubaznost i biti skromni u svom pristupu poslu. U svojim svakodnevnim životima važno je da se trudimo da se prema svima odnosimo s poštovanjem, da se suzdržimo od arogantnosti i da budemo spremni da kritički razmišljamo o sebi.

Prilagodljivost: Kontinuirano ćemo prilagođavati svoje razmišljanje i ponašanje kako bismo zadovoljili sve promjenljive uslove oko sebe, vodeći računa da djelujemo u skladu s prirodom kako bismo osigurali napredak i uspjeh u svojim nastojanjima.

Moramo nastaviti ispravno shvaćati i prilagođavati se promjenama i razvoju društva. Da bi se to učinilo, važno je izbjeći sagledavanje stvari iz uže perspektive, već shvatiti šire trendove koji su u osnovi onoga što se dešava, kao i njihovu suštinu.

Moramo se suočiti sa stvarima direktno, uzimajući ih onakvima kakve jesu i objektivno, bez egocentričnosti i predubeđenja. Kako bismo se prilagodili društvu koje kontinuirano napreduje i razvija se, ne smijemo zanemariti očuvanje svoje snažne želje i napora da i dalje napredujemo.

Zahvalnost: Djelovat ćemo iz osjećaja zahvalnosti za sve dobrobiti koje smo primili, uvjereni da će ovaj stav biti izvor neograničene radosti i vitalnosti, omogućavajući nam da savladamo sve prepreke na koje naiđemo.

Naš svakodnevni rad i životi oslanjaju se na podršku svih zainteresovanih strana, kao i mnogih drugih, uključujući naše kolege, porodice i ljude u društvu u cjelini. Važno je da uvijek uzvraćamo osjećajem zahvalnosti na podršku koju dobijemo.

Doprinos društvenom napretku zahvalnošću jednih prema drugima i željom da se odužimo brojnim ljudima koji su nam pomogli pružit će nam bezgraničnu radost, snagu i hrabrost da savladamo sve poteškoće.