Falsafah Asas Perusahaan Kumpulan Panasonic 1. Misi Syarikat

Untuk tujuan apakah syarikat wujud? Pengasas kami Konosuke Matsushita percaya bahawa peranan dan misi syarikat adalah untuk memenuhi keinginan orang ramai untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Dalam erti kata lain, beliau beranggapan bahawa misi asal sesebuah syarikat adalah untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat dengan membekalkan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi yang berguna dalam kehidupan orang ramai, pada harga yang berpatutan, dalam jumlah yang sesuai. Beliau percaya bahawa pemilik syarikat dengan misi sedemikian bukanlah syarikat itu sendiri, tetapi masyarakat, dan ini dinyatakan dalam frasa "syarikat ialah entiti awam masyarakat."

Jika seseorang menganggap syarikat sebagai entiti awam masyarakat, dia membuat kesimpulan bahawa sumber pengurusan yang diperlukan untuk syarikat itu, termasuk kakitangan, modal, tanah, dan bahan, telah diamanahkan oleh masyarakat. Syarikat mesti menyumbang kepada masyarakat dengan melibatkan diri dalam aktiviti yang menggunakan sumber terbaik yang diamanahkan oleh masyarakat, dan dengan itu mencipta nilai tambah.

Secara umumnya, terdapat pandangan bahawa tujuan sesebuah syarikat adalah untuk mengejar keuntungan. Walau bagaimanapun, Kumpulan Panasonic menganggap keuntungan sebagai sesuatu yang diberikan kepada syarikat oleh masyarakat sebagai ganjaran untuk sumbangannya, dan lebih besar sumbangan dibuat, lebih besar keuntungannya. Sebaliknya, jika syarikat tidak menjana keuntungan, ia tidak memenuhi tanggungjawab sosialnya, atau tidak mempunyai keupayaan untuk berbuat demikian, dan oleh itu ia perlu diperbaharui dengan segera.

Di samping itu, sesebuah syarikat menjalankan perniagaannya sambil mengekalkan hubungan dengan pelanggan, rakan kongsi perniagaan, pemegang saham, masyarakat dan banyak pihak berkepentingan yang lain. Memandangkan syarikat adalah entiti awam masyarakat, ia tidak boleh diterima untuk membangun dengan mengorbankan pihak berkepentingannya. Satu-satunya cara bagi sesebuah syarikat untuk membangun dalam jangka masa panjang adalah dengan berbuat demikian bersama-sama dengan semua pihak berkepentingannya.

Untuk sesebuah syarikat memenuhi tanggungjawab sosialnya, pekerja memainkan peranan yang penting. Dalam masyarakat yang sentiasa berubah, ia adalah mustahil bagi syarikat untuk memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan terus mencipta nilai tambah kepada masyarakat jika pekerjanya tidak melakukan apa-apa selain daripada melaksanakan tugas yang diberikan. Semua individu yang bekerja dalam syarikat mesti meningkatkan kerja mereka sendiri setiap hari, walaupun hanya sedikit. Ini akan membawa kepada peningkatan dan pembangunan gaya hidup orang ramai dan masyarakat.