Falsafah Asas Perusahaan Kumpulan Panasonic 4. Pedoman Syarikat dan Tujuh Prinsip

Pedoman Syarikat dan Tujuh Prinsip menyatakan sikap kami terhadap cara kami menjalankan kerja setiap hari sebagai kakitangan Kumpulan Panasonic.

Pedoman Syarikat: Kemajuan dan pembangunan hanya boleh direalisasikan melalui usaha dan kerjasama gabungan setiap pekerja syarikat kami. Bersatu dalam semangat, kami berjanji untuk melaksanakan tugas korporat kami dengan dedikasi, ketekunan dan integriti.

Untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat melalui perniagaan, ia adalah penting bagi setiap orang untuk berkolaborasi dan bekerjasama dengan ikhlas setiap hari. Hanya apabila setiap organisasi menetapkan matlamatnya yang tinggi, ahli-ahlinya memahami sepenuhnya dan menjadikannya milik mereka sendiri, dan wujud kerja berpasukan berdasarkan kepercayaan bersama, matlamat organisasi dan akhirnya pembangunan masyarakat dapat direalisasikan.

Sumbangan kepada Masyarakat: Kami akan menjalankan sendiri pada setiap masa mengikut Matlamat Asas Pengurusan, dengan setia menunaikan tanggungjawab kami sebagai industrialis kepada komuniti di mana kami beroperasi.

Misi kami adalah untuk menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran global serta keharmonian dengan persekitaran global melalui aktiviti perniagaan kami bagi merealisasikan masyarakat yang ideal. Dengan kesedaran ini sentiasa diingati, kita mesti komited untuk mencapai kualiti, kos dan perkhidmatan yang tiada tandingan melalui operasi harian kita.

Keadilan dan Kejujuran: Kami akan bersikap adil dan jujur dalam semua urusan perniagaan dan kelakuan peribadi kami. Tidak kira betapa kita berbakat dan berpengetahuan, tanpa integriti peribadi, kita tidak boleh mendapat penghormatan orang lain, atau meningkatkan maruah diri kita sendiri.

Kita mesti mematuhi norma dan peraturan masyarakat sebagai satu perkara yang pasti, dan kita juga mesti menjalankan aktiviti kita dengan cara yang adil dan tidak berat sebelah, bebas daripada mementingkan diri sendiri. Ia adalah penting untuk sentiasa berkelakuan dengan integriti dan dengan berlaku adil. Tanpa pemikiran ini, mereka yang mempunyai banyak pengetahuan dan bakat tidak layak untuk menjadi ahli Kumpulan Panasonic.

Kerjasama dan Semangat Berpasukan: Kami akan mengumpulkan kebolehan kami untuk mencapai matlamat bersama. Tidak kira betapa kita berbakat sebagai individu, tanpa kerjasama dan semangat berpasukan kita akan menjadi sebuah syarikat pada nama sahaja.

Kita akan mencapai keputusan yang lebih hebat dengan menyatukan usaha kita dan memperkukuh semangat berpasukan. Ia adalah penting untuk menggunakan pendapat yang pelbagai dan personaliti yang pelbagai dan bekerjasama dalam semangat perpaduan. Tanpa ini, tidak kira betapa berbakatnya kakitangan yang kita kumpulkan, kita akan gagal untuk menunjukkan kekuatan kita sebagai sebuah organisasi.

Usaha Tidak Jemu untuk Penambahbaikan: Kami akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan keupayaan kami untuk menyumbang kepada masyarakat melalui aktiviti perniagaan kami. Hanya melalui usaha yang tidak jemu ini kami dapat memenuhi Matlamat Asas Pengurusan kami dan membantu untuk merealisasikan keamanan dan kemakmuran yang berkekalan

Untuk memenuhi misi kita, kita mesti bekerja sekeras mungkin, mengatasi kesukaran, dan terus maju ke hadapan. Tidak kira jenis kerja yang kita lakukan, kita mesti sentiasa belajar, berfikir secara serius, dan melakukan usaha praktikal yang terbaik berdasarkan rasa semangat yang kuat, supaya kreativiti dan kepintaran baharu boleh muncul dan membawa kemajuan dan peningkatan selanjutnya.

Kesopanan dan Kerendahan Hati: Kami akan sentiasa bersikap mesra dan sederhana, menghormati hak dan keperluan orang lain demi mengukuhkan hubungan sosial yang sihat dan meningkatkan kualiti hidup dalam komuniti kami.

Kita mesti bersopan-santun dan merendah diri dalam pendekatan kita terhadap kerja. Dalam kehidupan seharian kita, ia adalah penting untuk kita berusaha untuk melayan semua orang dengan hormat, menahan diri daripada menjadi sombong, dan bersedia untuk merenung secara kritis terhadap diri kita sendiri.

Kebolehsuaian: Kami akan sentiasa menyesuaikan pemikiran dan tingkah laku kami untuk memenuhi keadaan yang sentiasa berubah di sekeliling, mengambil berat untuk bertindak secara harmoni dengan alam semula jadi untuk memastikan kemajuan dan kejayaan dalam usaha yang kita lakukan.

Kita mesti terus memahami dan menyesuaikan diri dengan betul terhadap perubahan dan evolusi masyarakat. Untuk berbuat demikian, ia adalah penting untuk mengelak daripada melihat sesuatu dari perspektif yang sempit, tetapi untuk memahami arah aliran yang lebih besar yang mendasari apa yang sedang berlaku, serta intipatinya.

Kita mesti menghadapi segala-galanya, mengambilnya sebagaimana adanya dan secara objektif, tanpa terperangkap dalam mementingkan diri sendiri dan prasangka. Untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat yang maju dan membangun secara berterusan, kita tidak boleh mengabaikan untuk mengekalkan keinginan dan usaha yang kuat untuk maju secara berterusan juga.

Kesyukuran: Kami akan bertindak atas rasa syukur terhadap semua faedah yang kami terima, yakin bahawa sikap ini akan menjadi sumber kegembiraan dan kecergasan yang tidak terhingga, membolehkan kami mengatasi sebarang halangan yang kami hadapi.

Kerja dan kehidupan harian kita bergantung pada sokongan semua pihak yang berkenaan, serta ramai lagi, termasuk rakan sekerja, keluarga dan orang ramai dalam masyarakat secara amnya. Yang penting kita sentiasa membalas sokongan yang kita terima dengan rasa syukur.

Menyumbang kepada kemajuan sosial dengan rasa syukur antara satu sama lain dan keinginan untuk membalas budi ramai orang yang telah membantu kita akan memberi kita kegembiraan yang tidak terhingga, serta kekuatan dan keberanian untuk mengatasi sebarang kesulitan.