Falsafah Asas Perusahaan Kumpulan Panasonic

Pengenalan

Dalam semua aktiviti korporatnya, Kumpulan Panasonic sentiasa berusaha untuk mematuhi falsafah pengurusan yang ditetapkan oleh pengasas kami, Konosuke Matsushita. Dengan berkongsi asas falsafah pengurusan kami—Matlamat Asas Pengurusan, Pedoman Syarikat dan Tujuh Prinsip—dengan pelanggan, rakan kongsi perniagaan dan pemegang saham kami, kami telah komited untuk bertindak selaras dengan falsafah itu, dan kami juga telah meminta pihak berkepentingan kami untuk memastikan sama ada komitmen kami telah benar-benar dipenuhi.

Dalam usaha berterusan kami untuk pengurusan tanggungjawab kendiri sepenuhnya, kami akan beralih kepada sistem operasi syarikat baharu. Falsafah Asas Perusahaan adalah asas untuk amalan sumbangan kami kepada pembangunan masyarakat, atau keazaman kami untuk "mengabdikan diri kepada kemajuan dan pembangunan masyarakat dan kesejahteraan orang ramai melalui aktiviti perniagaan kami, dengan itu meningkatkan kualiti hidup di seluruh dunia" seperti yang diisytiharkan dalam Matlamat Asas Pengurusan. Kini, buat pertama kali setelah hampir 60 tahun, kami telah mengemas kini Falsafah Asas Perusahaan dengan ketara, dengan mengambil kira perubahan dalam keadaan sosial dan persekitaran perniagaan.

Setiap seorang daripada kami di Kumpulan Panasonic mesti memaksimumkan dan menunjukkan kebolehan dan kemahiran kami, mengenal pasti dengan jelas keadaan akhir ideal kami, berkongsi pendapat yang harus dikongsi, membuat keputusan berkualiti tinggi dengan cepat dengan menyepadukan pendapat berbeza daripada pekerja yang pelbagai, dan membuat penambahbaikan yang tidak jemu. Dengan berbuat demikian, kami menyasarkan untuk menjadi tiada tandingan dalam menyumbang kepada pelanggan dan masyarakat. Kita mesti sentiasa melihat dengan jujur keadaan semasa, dan jika ia bercanggah dengan hala tuju masyarakat, atau jika ada cara yang lebih baik, kita tidak akan teragak-agak untuk memilih jalan baharu yang lebih baik dengan segera. Semakan Falsafah Asas Perusahaan bertujuan untuk mengukuhkan dasar asas pemikiran dan tindakan yang kami buat di Panasonic sentiasa ikuti.

Kami akan berkongsi Falsafah Asas Perusahaan ini dengan anda dan mengikrarkan komitmen kami untuk mengamalkannya. Setiap seorang pekerja akan terus bertindak dengan cara yang memenuhi jangkaan anda, dan dengan cara ini Kumpulan Panasonic akan mempercepatkan kemajuannya ke arah merealisasikan masyarakat ideal yang menawarkan kemewahan kebendaan dan rohani.

Yuki Kusumi, CEO Kumpulan
1 Oktober 2021