Основе пословне филозофије Панасоник групације 2. Мисија Панасоник групације, и наредни кораци

Оснивач је наставио да размишља о правој мисији компаније и 5. маја 1932. године је окупио запослене како би им одржао моћан говор. Панасоник групације то назива Меичи, откривање мисије наше компаније.

Оснивач је рекао: "Наша мисија као индустријалаца је да превазићемо сиромаштво и да донесемо богатство заједници. Само с овом сврхом компаније ће моћи да напредују." Као што је вода са чесме у Јапану у то време, бесплатно текла из чесми, тако цена производа треба да буде што је нижа могућа. Другим речима, смањење сиромаштва ће бити могуће уз производњу непресушних залиха робе.

Међутим, права намера оснивача, како је садржана у његовој филозофији воде с чесме, била је изражена следећим речима, које указују на циљ којем је тежио: „Људска срећа се може одржати и побољшати и материјалним и духовним богатством. Само када се духовни мир комбинује са неограниченим залихама материјалних добара може се постићи истинска срећа."

Како би постигао тај циљ, оснивач је поставио 250-годишњи план, који се састоји од десет успешних фаза по 25 година, са циљем достизања "земље мира и просперитета" тј. идеалног друштва. Додатно, план не би требало да се заврши након првих 250 година, већ треба да буде продужен на још 250 година, стремећи вишим идеалима који су адекватни за то доба.

Иако је Филозофија воде с чесме осмишљена пре неких 90 година, циљ достизања материјалног и духовног утицаја је применљив и данас у свету.

У ствари, многа друштва, нарочито она у развијеним земљама, имају у изобиљу материјална добра, али нарочито имајући у виду убрзано погоршавање стања животне средине и смањења енергетских ресурса, влада велика забринутост да наша деца, унуци и генерације које ће доћи неће моћи да уживају у животу на начин на који га ми живимо.

До овог тренутка, ми смо били ангажовани у пословима који су углавном имали за циљ повећање материјалних добара кроз испоручивање производа. Међутим, ово је далеко од визије идеалног друштва које је замислио наш оснивач. Ипак, не можемо се вратити у прошлост сада. Морамо опет креирати визију идеалног друштва, како за материјална тако и духовна добра и да идемо ка реализацији тога.

Како би то остварили, морамо искрено адресирати друштвене проблеме како се откривају и дати допринос за њихово решавање. Међу њима, питању глобалне животне околине мора се дати највећи приоритет у 21. веку.

Панасоник групација је усвојила сопствену Повељу о животној средини 1991. године много пре других компанија, и већ дуги низ година радимо на овом питању. Идући напред, како би наставили да будемо лидер у начину решавања питања животне средине, морамо да наставимо са проактивним корацима из различитих углова, укључујући минимизирање штете која се наноси животној средини нашим производима и услугама, и смањивање потрошње енергије коју користимо за спровођење активности.