Основе пословне филозофије Панасоник групације 10. Усавршавање запослених и потпуно коришћење њиховог потенцијала

​(1) Како Панасоник групација цени запослене

Свеобухватна снага компаније је збир снага запослених. Стога, да бисмо повећали свеукупну снагу компаније, свако од нас мора да идентификује шта је потребно у нашем раду и да самостално искористимо свој пуни капацитет за побољшање.

Само онда када су циљеви запослених и правац компаније усаглашени, и када циљеви компаније представљају продужетак циљева запослених, напори сваког запосленог могу бити повезани на начин да компанија оствари неприкосновен рад који ће потрошачи одабрати.

Да би смо постигли то, надређени морају добро да разумеју јединствене вештине сваког подређеног, да теже да њихове појединачне снаге засијају тако да могу да користе своје вештине осећајући се испуњено. У исто време, од подређених се очекује да верују у свој потенцијал и да наставе да се усавршавају.

Свако од нас је одговоран за раст Панасоник групације. Способност групације да настави да доприноси развоју друштва зависи од става и понашања сваког од нас.

У том контексту, основа нашег менаџмента је да негујемо и користимо драгоцене људске ресурсе које нам је поверено од стране друштва. Као што је оснивач рекао: "Посао су људи."

"Посао су људи."- У сваком послу наћи праве људе је први корак ка развоју. Без обзира колико је препозната историја или традиција компаније, неспособност да се пронађу људи који су способни да наставе ту традицију довешће до пропасти компаније. Организације и методе управљања су, веома важне, наравно, али људи су ти који им дају живот... Дакле, управљање бизнисом је највише у неговању јаких људских ресурса и подстицању да испуне свој потенцијал.

(2) Јачање сопствених капацитета

Као чланови Панасоник групације, морамо увек доносити праве одлуке о вредности уз примену сунао (слободног) ума а у складу са Основном пословном филозофијом, и да јачамо своје капацитете кроз ригорозну дневну праксу и скромну рефлексију наших искустава.

Нарочито, Седам принципа су водич за само развој за чланове Панасоник групације. У исто време, то је и водич за живљење бољег живота као индустријалци који теже да допринесу друштвеном развоју. Бивши председник Аратаро Такахаши је објаснио значај примене Седам принципа у наставку.

Седам принципа је база Основне пословне филозофије. На пример, садржај "Доприноса друштву" су конкретан приказ самог Основног управљачког циља, и примена тога у пракси на конкретан начин значи да се ради посао који је неприкосновен у смислу квалитета, цене и услуге, и да је одабран од стране потрошача. Разумејући ово, морамо стално размишљати о томе да ли производи које правимо заиста доприносе друштву и да ли је наш тренутни приступ њиховој производњи одговарајући. Ова размишљања и преиспитивања се понављају на дневној основи. Кроз њихово акумулирање, оригналност и генијалност се стварају, и Основна пословна филозофија је огледа у стварном раду. Стога, без јасне основне политике, немогуће је да се људи развијају.

Компанија има обавезу да ради на развијању људских ресурса благовремено и на адекватан начин. У исто време, свако од нас мора да буде амбициозан и да тежи ка постизању наших личних циљева.

(3) Политика за развој људских ресурса

Оснивач је указао на значај развоја људских ресурса у Панасоник групацији реченицом: "Развијајте људе пре него што направите производе". Он је веровао да пре производње доброг производа мора да се ради на развоју људи који су потребни.

Дакле како развијамо људске ресурсе и максимално користимо њихов потенцијал? Основна идеја јесте да се развијају запослени који су нам поверени од стране друштва, да се разуме Основна пословна филозофија, да се вредно ради на основу ових политика, да се размишља скромно и да се настави тежња ка побољшању сваког дана.

Оно што је најважније за развој људских ресурса је поверавање послова вашим подређеним без оклевања. Ово је такође суштина аутономно одговорног управљања. Људи се гаје на првим оперативним линијама, и да би могли да развијају своје способности, морају да уче кроз рад, размишљање и самостално деловање.

Поверавање послова подређеним не значи неселективно додељивање задатака. Имајући на уму потребу сношења коначне одговорности, надређени морају да охрабре своје подређене да самостално размишљају и напредују. Јако је важно да не учимо подређене свему, већ да комуницирамо тако да они могу да размишљају, постају свесни и инкорпорирају лекције које науче.

Иако је понекада потребно да будемо строги према подређенима зарад њихових потреба, најважније је да их третирамо с искреношћу и пажњом тако да могу да вам верују и да могу да раде на свом напретку осећајући се безбедно.

Док испуњавате своје одговорности као надређени делегирањем под будним оком, такође морате водити своје подређене дубоко размишљајући о будућим ризицима који могу настати. Постоје ствари које подређени могу да вас науче, и ово може да води на вашем развоју као надређеном.

Један пример овакве праксе је успостављање Сага фабрике. Почетком 1960-их, да би успоставио фабрику сувих батерија у префектури Сага за Киушу Мацушита Елецтрикс, бивши председник Аратаро Такахаши одабрао је два млада радника старости око 30 година без претходног искуства у постављању фабрика, и поверио им све од изградње нове зграде и објеката до покретања производње.

Такахаши им је пренео само основне смернице без икаквих детаљних упута, али им је и наметнуо строге захтеве, као што је захтев двојици запослених да преполове свој предложени буџет за изградњу. Као резултат њиховог напорног рада и генијалности, успели су да изграде фабрику за износ мањи од оригиналног буџета. Као менаџери, наставили су да дају допринос за успостављање фабрика преко мора и за управљање компанијама групације.

Развој људи је најважнији посао надређеног. Панасоник групација тежи давању доприноса друштвеном напретку идући ка идеалном друштву. Иако можете успоставити далекосежне идеале и циљеве, период вашег ангажовања у вашем послу може се сматрати пролазним. Стога, из перспективе одржавања пословања као константу бригу, надређени морају обучавати своје подређене јер се посао на крају мора пренети на следећу генерацију.

Као надређени морате бити свесни да имате одговорност да водите подређене, коју су вам поверени од друштва, да надмашите себе. Обзиром да се развој друштва убразава, тешко је веровати да ће конвенционалне методе бити корисне за следећу генерацију. Стога, морате помоћи својим подређеним да стекну способност флексибилног суочавања са различитим тешкоћама када имају одговорност.

Наши претходници у Панасонику су нам оставили много непроцењивих савета о развоју људи и кориштењу њихових способности на најбољи могући начин. Надамо се да ћете их применити за развој људских ресурса и ваш лични развој.